Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 150 obowiązującym od 1.01.2019 r. do 4.06.2019 r.
Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Doba pracownicza a nadgodziny
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Nadgodziny w weekendowym systemie czasu pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Zastosowanie ruchomego czasu pracy dla zatrudnionych w systemie zmianowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Kompletowanie dokumentów pracownika związanych z uprawnieniami rodzicielskimi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PIP
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Zasady organizacji pracy w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Przy stałym rozkładzie nie trzeba grafiku
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Reguły dotyczące akt osobowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2019 - Dokumentacja pracownicza po zmianach
Roczny okres rozliczeniowy nie musi zaczynać się w styczniu
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Wymogi związane ze skracaniem okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Zmiana ustawy o związkach zawodowych wpłynie na konsultacje z organizacjami
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2019 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.
Zastosowanie odpowiedniego systemu czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 150 w pozostałych wersjach czasowych
Przedłużenie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Wprowadzanie rocznego okresu rozliczeniowego i układanie grafików
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Zmiana systemu czasu pracy i długości okresów rozliczeniowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020 - Wymiar czasu pracy w 2021 roku
Wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy bez zmiany umowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Okoliczności pozwalające na wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Okres, miejsce i sposób przechowywania wniosków pracowniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Organizacja czasu pracy w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Przedział czasu objęty kontrolą
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Obowiązkowe konsultacje z przedstawicielami pracowników
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Praca w systemie skróconego tygodnia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Charakterystyka podstawowej organizacji czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020 - Stosowanie systemów czasu pracy w praktyce
Połączenie organizacji podstawowej z ruchomym czasem pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020 - Stosowanie systemów czasu pracy w praktyce
Dłuższy okres rozliczeniowy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020 - Stosowanie systemów czasu pracy w praktyce
Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020 - Stosowanie systemów czasu pracy w praktyce
Praca w systemie skróconego tygodnia na wniosek pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020 - Stosowanie systemów czasu pracy w praktyce
Planowanie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w formie dokumentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Potwierdzanie przybycia do pracy za pomocą danych biometrycznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ewidencja czasu pracy nauczyciela szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Okres rozliczeniowy w równoważnym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy w ramach systemu podstawowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
COVID-19 Tryb zmiany rozkładu czasu pracy w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
WSTĘP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Wymogi formalne przy wprowadzeniu ruchomego czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Dostosowanie systemu czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Zastosowanie dłuższego okresu rozliczeniowego w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Wprowadzenie systemu równoważnego dla grupy pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Skrócenie tygodnia pracy na wniosek pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Zasady wyłaniania reprezentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Warunki zmiany harmonogramu czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Zawarcie porozumienia o przedłużeniu okresów rozliczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Planowanie ruchomego czasu pracy, w tym na sześć dni w tygodniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Zapisy regulaminowe w sprawie rozkładu czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Zatrudnienie pracownicze nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Wprowadzenie systemu równoważnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Ustalanie grafików i okresów rozliczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Obowiązek konsultacji ze stroną pracowniczą
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Przedłużenie okresu rozliczeniowego w organizacji podstawowej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Stały grafik wyłącza system zadaniowy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Wykonywanie pracy w porze nocnej i w niedzielę w świetle zapisów regulaminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Organizacja czasu pracy w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Wprowadzenie w zakładzie rocznego okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Okoliczności powstania godzin nadliczbowych oraz sposób obliczania za nie wynagrodzenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Odpoczynki tygodniowe pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Dłuższy okres rozliczeniowy dla zatrudnionych w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Wypełnianie kwestionariuszy osobowych i składanie innych oświadczeń przy ponownym zatrudnieniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Tryb i warunki rezygnacji z regulaminów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Wybór systemu i rozkładu czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy u małego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Zasady pracy w systemie podstawowym
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Brak dodatków nocnych po wprowadzeniu systemu dwuzmianowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
System równoważny zamiast podstawowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
Zapis o nienormowanym systemie czasu pracy w umowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
Organizacja rozkładu ruchomego i konsekwencje jego wprowadzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Więcej uprawnień dla pracowników-rodziców
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Informacja o systemach i rozkładach czasu pracy w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Wydłużone okresy rozliczeniowe w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Okresy rozliczeniowe w zależności od systemu
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Wprowadzenie systemu równoważnego dla części pracowników
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Wprowadzenie i warunki stosowania zadaniowego systemu czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
System równoważny a 6-miesięczny okres rozliczeniowy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Czy zawsze trzeba przekazywać pracownikom rozkłady czasu pracy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozpoczynanie pracy w systemie podstawowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Planowanie pracy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
System skróconego tygodnia pracy na wniosek pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Zasady sporządzania i przekazywania rozkładów czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Ruchomy rozkład czasu pracy a praca w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Wprowadzenie w zakładzie pracy niektórych sobót jako roboczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Nienormowany system czasu pracy w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Zapoznanie pracownika z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Doręczanie pracownikom rozkładów czasu pracy, nie w każdym przypadku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
System równoważnego czasu pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Rozkład czasu pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Okres rozliczeniowy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Uwzględnienie wniosku pracownika o zastosowanie ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Nie wszystkich obejmuje zakaz handlu w niedziele i święta
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Porozumienie o stosowaniu ruchomego rozkładu czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Zaplanowanie pracy w dniu przypadającym po urlopie wypoczynkowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Wniosek o zmianę liczby godzin pracy w poszczególnych dniach tygodnia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego i układanie grafików
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Podstawa stosowania ruchomej organizacji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Godzina rozpoczęcia pracy w systemie podstawowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Zapis o systemie czasu pracy w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
System zadaniowy dla przedstawiciela handlowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017 - Zatrudnianie pracowników mobilnych
Obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Zmiana systemu z podstawowego na równoważny
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Zmiana rozkładu czasu pracy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017
Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Wprowadzenie systemu równoważnego w małym zakładzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Odbiór dnia wolnego za święto
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Organizacja czasu pracy u małego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Obowiązki szkoleniowo-informacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Ruchomy system czasu pracy bez nadgodzin
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Odpracowanie długiego weekendu przez pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Obowiązek konsultacji z załogą
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Wpływ choroby pracownika na rozkład pracy po wydłużeniu weekendu świątecznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Zastosowanie ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Tryb zmiany okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Sporządzanie i przekazywanie rozkładów czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Obowiązki formalne po uchyleniu regulaminu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Zastosowanie do pracownika systemu skróconego tygodnia pracy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Organizacja pracy zmianowej przez całą dobę
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Obwieszczenie o czasie pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Przedział czasu objęty kontrolą
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Prawidłowość planowania pracy na sześć dni w tygodniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Konsekwencje uchylenia regulaminów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Czas pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Dłuższy okres rozliczeniowy w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Nienormowany czas pracy dla głównego księgowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Zmiana godzin pracy w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Zagraniczna podróż służbowa a czas pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Połączenie ruchomego rozkładu z systemem równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Modyfikacja godziny rozpoczynania pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Sposób przekazywania pracodawcy oświadczeń przez pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Organizacja pracy przy przemiennej godzinie jej rozpoczynania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Praca w równoważnym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Zmiana długości okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Wprowadzanie przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Ruchomy czas pracy z inicjatywy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Podstawowa organizacja czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Przedziały czasowe w ruchomej organizacji czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Ustalenie systemu równoważnego w małym zakładzie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Różne systemy czasu pracy stosowane w jednym zakładzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Zmiana godzin rozpoczynania i kończenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Czas pracy w zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Uregulowanie systemów czasu pracy w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Wydłużenie okresu rozliczeniowego przed upływem obecnie trwającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Treść obwieszczenia o organizacji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Zmiana miesięcy obowiązywania okresów rozliczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Podstawowy i równoważny system czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Obwieszczenie o czasie pracy u małego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Zamieszczenie w treści umowy o pracę postanowienia o organizacji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Zmiana daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Wprowadzanie systemu równoważnego w małym zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Informacja dodatkowa dla zatrudnionego w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Równoległe stosowanie dwóch wariantów ruchomego rozkładu czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Stosowanie systemu równoważnego w zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Wprowadzanie okresów rozliczeniowych i układanie grafików
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Wprowadzenie w zakładzie pracy organizacji dwuzmianowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Niezbędne formalności przy zatrudnianiu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Sporządzanie pisemnych rozkładów czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Sposoby organizowania ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Charakterystyka systemu podstawowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
System równoważnego czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Informacja o obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
System skróconego tygodnia pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Praca w systemie weekendowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Formalne wprowadzenie zadaniowego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Ruchomy rozkład czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Zastosowanie ruchomego rozkładu w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Ruchomy i indywidualny rozkład czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Zastosowanie ruchomej organizacji także bez wniosku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Ruchomy czas pracy dla całej załogi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Harmonogram pracy w indywidualnym rozkładzie czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Jednoczesne stosowanie dwóch wariantów ruchomego rozkładu czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Dopuszczalność polecenia pracy w godzinach nadliczbowych w systemie weekendowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Zmiana rozkładu czasu pracy w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Wprowadzanie systemów czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Organizacja pracy zgodnie z zadaniami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Rozkład czasu pracy w rocznym okresie rozliczeniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Wniosek o zastosowanie ruchomego czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Wprowadzenie w zakładzie systemu pracy zmianowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2015
Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla korzystania z uprawnień ze stosunku pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Porozumienie o wydłużeniu okresu rozliczeniowego
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumenty dotyczące wprowadzania organizacji ruchomej
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Ruchomy rozkład czasu pracy w ramach systemu równoważnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Ustny grafik przy pracy zmianowej nie wystarczy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Treść informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Zakładowe prawo pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
W systemie podstawowym łatwiej o nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
Czas pracy w systemie zadaniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Okresy rozliczeniowe kierowców zatrudnionych w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Generalne zasady planowania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Ruchomy czas pracy według grafiku lub na wniosek
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Umowa o pracę z kierowcą samochodu ciężarowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Uregulowanie warunków pracy w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Rozkład czasu pracy na pisemny wniosek pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Połączenie systemu równoważnego z ruchomym rozkładem czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Przekroczenia norm czasu pracy w organizacji ruchomej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Organizacja pracy pracownicy w ciąży objętej systemem równoważnego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Kilka systemów czasu pracy w jednym zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Urlop tylko na dni robocze
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Zastosowanie skróconego tygodnia pracy na wniosek
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Tryb zmiany informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Wymiar czasu pracy i harmonogramy dla niepełnoetatowców
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Umowy o pracę bez jednolitego wzoru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Oszczędności na rocznym okresie rozliczeniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014 - Optymalizacja kosztów zatrudnienia
Występowanie godzin nadliczbowych w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Rozpoczynanie pracy dwukrotnie w ciągu doby w zakładzie usługowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika opiekującego się małym dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Zatrudnienie w indywidualnej organizacji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Okresy rozliczeniowe muszą być skonkretyzowane
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Dłuższy okres rozliczeniowy bez zgody inspektora
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Połączenie równoważnego systemu czasu pracy z ruchomym rozkładem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Indywidualny rozkład czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Zakładowe grafiki czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Przedłużanie okresów rozliczeniowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Ruchomy czas pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Dostępne rozwiązania z zakresu organizacji pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Równoważny system czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Indywidualny rozkład czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Okres rozliczeniowy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Ruchomy czas pracy wprowadzony w regulaminie pracy przed zmianą przepisów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Roczny okres rozliczeniowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014 - O czym powinien wiedzieć pracodawca w 2014 roku?
Ruchomy czas pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014 - O czym powinien wiedzieć pracodawca w 2014 roku?
Okoliczności i procedura wprowadzania przedłużonego okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Urlop wypoczynkowy i normy czasu pracy w systemie zadaniowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
System pracy mierzony zadaniami
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Wymiar czasu pracy w 2014 r.
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Wprowadzenie w firmie ruchomego czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013 - Czas pracy w 2014 roku
Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy w każdym systemie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013 - Czas pracy w 2014 roku
Planowanie pracy w systemie równoważnym dla zatrudnionych przy pilnowaniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Jak ustalać wynagrodzenie w rocznym okresie rozliczeniowym?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Tryb wyłaniania i uprawnienia przedstawicieli pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Harmonogram czasu pracy dla zatrudnionych w aptece
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Regulacje zakładowe w umowie i w obwieszczeniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013 - Poradnik małego pracodawcy
Przedstawiciele pracowników partnerem do rozmów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Czy można sporządzić ogólny grafik dla wszystkich pracowników?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Czy pracownik może pracować 6 dni w tygodniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Wymiar czasu pracy w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Ruchomy grafik bez wniosku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Rozkład czasu pracy w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Równoważny i ruchomy czas pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Dniówka robocza z dłuższą przerwą
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Porozumienie o stosowaniu rocznego okresu rozliczeniowego a wpis do regulaminu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Zasady ustalania i wprowadzania rozkładów czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013 - Jak układać harmonogramy czasu pracy?
Rozkład czasu pracy w systemie skróconego tygodnia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013 - Jak układać harmonogramy czasu pracy?
Elastyczna organizacja czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013 - Jak układać harmonogramy czasu pracy?
Systemy i rozkłady w prawie zakładowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Skrócenie okresu rozliczeniowego w jego trakcie
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Odpracowanie wyjść prywatnych i tworzenie rozkładów po nowelizacji Kodeksu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Warunki stosowania rocznego okresu rozliczeniowego po zmianie przepisów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Ruchomy czas pracy według harmonogramu lub uznania pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Rozkład czasu pracy nie w treści umowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Elastyczny czas pracy po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Weekendowy system organizacji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Informacja o obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Jak zaplanować pracę na zmiany?
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Zawieranie umów o telepracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
System czasu pracy i urlopy wypoczynkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Dostosowanie systemu czasu pracy do powierzonych zadań
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Warunki zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Tryb wprowadzania okresów rozliczeniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60