Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 1041 obowiązującym od 16.05.2018 r. do 4.06.2019 r.
Napoje profilaktyczne w okresie letnim
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Lista obecności pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Prowadzenie listy obecności a ewidencja czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Termin wypłaty a wynagrodzenie minimalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Czy można rozwiązać umowę o pracę z powodu niedostarczenia zwolnienia lekarskiego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Zapewnienie odzieży i obuwia roboczego dla pracowników terenowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Zakres przedmiotowy regulaminu pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Przyczyna absencji w pracy na liście obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Wynagrodzenie pracownika świadczącego pracę wyłącznie w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1041 w pozostałych wersjach czasowych
Ogólne zasady wypłat wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Regulamin pracy skraca informację dodatkową
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Kwalifikacja godzin nadliczbowych wynikających z wcześniejszego wezwania do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Odzież i obuwie robocze w zależności od potrzeby
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Napoje profilaktyczne dla pracowników w porze letniej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Zastosowanie ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Spełnienie przez pracodawcę obowiązku prania i konserwacji odzieży roboczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Przedział czasu objęty kontrolą
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Ochrona pracy kobiet oraz ze względu na funkcje rodzicielskie
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Ewidencjonowanie czasu pracy przedstawicieli handlowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Ustalanie wysokości dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Połączenie ruchomego rozkładu z systemem równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Ewidencja czasu pracy w placówce oświatowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Dodatkowe przerwy w pracy "na papierosa"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Procedura w przepisach wewnętrznych dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Letnie obowiązki z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Wydawanie pracownikom odzieży i obuwia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Sposób określenia terminu wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Ochrona pracownicy w ciąży ze względu na rodzaj i warunki pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Zmiana daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Ochrona danych osobowych w przypadku prowadzenia szczegółowej listy obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w okresie letnim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015 - Zasady organizowania stanowisk pracy dla pracowników
Rozpoczęcie obowiązującej w zakładzie pracy pory nocnej o niepełnej godzinie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Letnie obowiązki z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Treść regulaminu pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Czy wypłata wynagrodzenia przed ustalonym terminem jest dopuszczalna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Określenie w regulaminie terminu wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Czy koszty wynagrodzeń pracowników można rozliczać w czasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Koszty wynagrodzeń z umowy o pracę i umowy zlecenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Lista obecności
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Ryczałt za pracę w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Zakładowe prawo pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Moment zaliczenia wynagrodzeń do kosztów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Połączenie systemu równoważnego z ruchomym rozkładem czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Odzież robocza pracownika
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2014 - Leksykon BHP
Zapewnienie wody i innych napojów w czasie upałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Nieobecności wymagające jedynie poinformowania pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Obowiązki pracodawcy w czasie letnich miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Nowy termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Zmiana godzin pory nocnej w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Jak ustalać okres nocnej pracy w zakładzie?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Połączenie równoważnego systemu czasu pracy z ruchomym rozkładem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Zmiana regulaminu pracy w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Regulamin pracy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Zapewnienie odpowiednich warunków w okresie letnim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013 - Jak przygotować stanowisko pracy dla pracownika?
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Przeniesienie do innej pracy pracownicy w okresie ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
W czasie lata pracodawcy przybywa obowiązków
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Odzież i obuwie robocze dla pracowników terenowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Regulamin pracy u "małego" pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Ochrona ze względu na czas, rodzaj i warunki pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60