Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 231 obowiązującym od 12.01.2018 r. do 15.05.2018 r.
Obowiązki w ZUS w razie przejęcia płatnika przez inny podmiot
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Warunki zwolnienia jubileuszówki ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Planowanie urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Prawo do dodatku stażowego po przerwie w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Ulga w składkach na FP i FGŚP a zawarcie kolejnej umowy
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Czy okres pracy tymczasowej wlicza się do zakładowego stażu pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Brak składek na FP i FGŚP za pracownika powracającego z urlopów rodzicielskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018 - Składki na FP, FGŚP i FEP w 2018 roku
Zatrudnione osoby bezrobotne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018 - Składki na FP, FGŚP i FEP w 2018 roku
Staż pracy a długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Chorobowa absencja z krótszą ochroną
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia po upływie 3 miesięcy choroby
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Indywidualne zwolnienia z prawem do odprawy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Brak obowiązku uzyskania wpisu nowego oświadczenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wykazanych w informacji ZUS IWA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 231 w pozostałych wersjach czasowych
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Umowy z pracownikami po śmierci przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019 - Zarząd sukcesyjny dla firmy wpisanej do CEIDG
Preferencja w składkach nie dla nowego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Przejmowanie Funduszu w przypadku przejęcia całości lub części zakładu przez innego pracodawcę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Sprawne wykreślenie spółki osobowej z KRS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Okresy zatrudnienia (ust. 1)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia (ust. 4)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Okres wypowiedzenia dla nowej umowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Staż pracy a zawarcie umowy w zakresie PPK
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Wysokość odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Zatrudnienie studiującego pracownika - czy nowy pracodawca musi zapewnić świadczenia szkoleniowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Obowiązki informacyjne płatnika w przypadku przejęcia pracowników
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
ZUS wspólników i sytuacja pracowników przekształconej spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019 - Problemy prawne dotyczące przekształcania spółek
Informacja o przyczynie rozwiązania umowy w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Wsparcie dla pracodawców osób niepełnosprawnych
Zastosowanie prawidłowej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Przy wypowiedzeniu ważny cały zakładowy staż pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Odprawa pośmiertna
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Kontynuacja akt osobowych pracownika przejętego przez innego pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019 - Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Ustalenie wysokości odprawy pośmiertnej przy krótkim zatrudnieniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Uprawnienia pracownika w razie wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Dwa etaty a długość wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
PIT-11 i PIT-4R po przejęciu pracowników przez inny zakład pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Wykonywanie pracy tymczasowej a staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Ulga w składkach na FP i FGŚP z drugiej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Artykuł 12 - okresy choroby, za które nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 36 - ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Obowiązki w ZUS przy przejęciu zakładu przez inny podmiot
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wykazanie tzw. efektu zachęty na nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2019 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Rozwiązanie stosunków pracy w wyniku połączenia przedsiębiorstw
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Składki na FP, FS i FGŚP za zatrudnionych bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Zwolnienie pracownika z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Prawo do kolejnej odprawy ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Obowiązki podmiotu zatrudniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Pracownicy przedsiębiorcy przekształcanego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019 - Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę
Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Bez składek za bezrobotnych w określonym wieku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019 - Zwolnienia z opłacania składek ZUS dla przedsiębiorcy
Planowanie urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Kiedy dochodzi do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Przejęcie zakładu pracy a akta osobowe
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS przejmowanych pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Odprawa pośmiertna dla uprawnionych członków rodziny
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Przejęcie pracowników w trybie art. 23 1 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Wykazywanie pracy na różnych stanowiskach w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Stopa procentowa składki wypadkowej po przejęciu innej firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019 - Ustalanie składki wypadkowej na nowy rok składkowy
Przekształcenie ZPChr z przeniesieniem pracowników
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Brak obowiązku uzyskania wpisu nowego oświadczenia do ewidencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019 - Jak zatrudnić cudzoziemca?
Nowy pracodawca bez prawa do ulgi w składkach na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Druk ZUS ZWUA za przejmowanych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Śmierć pracodawcy nie zawsze skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Sporządzanie PIT-11 za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Reguły dotyczące akt osobowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2019 - Dokumentacja pracownicza po zmianach
Złożenie informacji ZUS IWA w przypadku powstania nowego podmiotu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Terminy obowiązujące pracodawców w związku ze stosowaniem ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Dokumenty do ZUS w razie przejęcia firmy przez inny podmiot
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Świadczenia po osobie, która zmarła po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci pracodawcy
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2019 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.
Wpływ zmiany profilu działalności na stosunki pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Obliczanie stażu do odprawy ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Obowiązki w ZUS w razie przejęcia płatnika przez inny podmiot
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018 - Zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych w ZUS
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Zawieranie umowy na okres próbny w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Zmiana warunków umowy wobec przejętego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Sporządzenie PIT-4R i PIT-11 po przejęciu pracowników
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Przy chorobie spowodowanej wypadkiem przy pracy obowiązuje dłuższy okres ochronny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Staż pracy dla potrzeb wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Zarządca sukcesyjny poprowadzi firmę po śmierci pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Umowy z pracownikami po śmierci przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Zarząd sukcesyjny dla jednoosobowego przedsiębiorcy
Umowy o pracę nie wygasną po śmierci pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony na przełomie stażowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Wykazanie w treści świadectwa pracy przejęcia pracownika w trybie art. 23 1 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Rozwiązanie umowy z powodu choroby z pracownikiem posiadającym krótki staż zakładowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Data i kod wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Składki na FP i FGŚP za zatrudnionych bezrobotnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Korzyści dla firm z tytułu zatrudniania bezrobotnych
Okres wypowiedzenia w przypadku przerwy w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Przejęcie pracownika razem z ochroną przedemerytalną
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Uproszczona likwidacja spółki jawnej a prawa pracowników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Zakładowy staż pracy, gdy w zatrudnieniu występowały przerwy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Poinformowanie ZUS o przejęciu pracowników w trybie art. 23 1 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Składki na FP i FGŚP za zatrudnionych bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Druk ZUS ZWUA za pracowników przejmowanych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Skutki połączenia spółek dla pracowników i ich władz
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Wysokość odprawy pośmiertnej zależna od stażu zakładowego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Ustalanie wysokości odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Ustalenie stażu pracownika z przejętego zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Wynagrodzenie wyłącznie z aktualnego stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018 - Ustalanie prawa do świadczeń i ich wysokości w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Zasiłek opiekuńczy należny nauczycielowi zlikwidowanego gimnazjum
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Ustalanie efektu zachęty po przejęciu zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Ulga w składkach na FP i FGŚP nie dla nowego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Wypowiadanie umów na czas określony i nieokreślony
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2018 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Kod przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Warunki przejęcia części zakładu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Skutki przejścia wyłącznie pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Konsekwencje likwidacji spółki cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Zakres przejmowanych praw i obowiązków przez następcę prawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Obowiązek sporządzenia PIT-11 po przejęciu zakładu pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Wygaśnięcie stosunków pracy po śmierci pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Pracownicy w wieku 50+, będący wcześniej osobami bezrobotnymi
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2017 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składki na Fundusz Pracy za bezrobotnego poniżej 30. roku życia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2017 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Zatrudnienie na czas określony w spółce przejmującej byłego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Ustalenie zakładowego stażu pracy warunkującego długość okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Korzyści w ZUS dla firm zatrudniających osoby bezrobotne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017 - Korzyści związane z zatrudnianiem bezrobotnych
Dłuższy urlop po uzupełnieniu dokumentów
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Ogólne zasady wypowiadania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Druga umowa a ulga w składkach na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wysokość odprawy ekonomicznej zależna od stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Prawo do odprawy dla pracownika przejętego razem z zakładem
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Składka na FGŚP za zatrudnionych "starszych" bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Z jakim kodem tytułu wyrejestrować pracownika z ZUS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017 - Zgłoszenie i wyrejestrowanie osób ubezpieczonych w ZUS
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS pracowników przejmowanych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017 - Zgłoszenie i wyrejestrowanie osób ubezpieczonych w ZUS
Umowa na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Składka wypadkowa w razie przejęcia spółki przez inny podmiot
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Zasadność wypowiedzenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Podstawa wymiaru zasiłków dla nauczycieli byłych gimnazjów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Przekształcenie a pracownicy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Problemy prawne związane z przekształceniem spółek
Zwolnienie z opłaty składek na FP i FGŚP z drugiego etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017 - Preferencje w składkach ZUS dla przedsiębiorców
Efekt zachęty
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Konsekwencje płacowo-informacyjne włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Nie zawsze śmierć pracodawcy oznacza koniec umowy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Ulga w składkach na FP i FGŚP za pracownika w wieku 50+ ponownie zatrudnionego - wyjaśnienie MRPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
"Jubileuszówki" dla przejętych pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Sprostowanie treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Obowiązek stosowania układu zbiorowego pracy po przejęciu pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Ustalanie długości wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Obowiązki pracodawcy (jako płatnika) po przejęciu pracowników z innego zakładu
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Treść świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Stopa procentowa składki wypadkowej po przejęciu innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Wykazanie tzw. efektu zachęty na nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2017 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Ustalenie limitów umów terminowych w razie ponownego zatrudnienia po przerwie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP za zatrudnionych bezrobotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Przejęcie zakładu a rozwiązanie umowy za uprzedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Wysokość i zasady naliczania odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Obowiązki płatnika po przejęciu pracowników z innego zakładu pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Nagroda jubileuszowa dla pracowników wypłacana co 5 lat bez składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Ubezpieczenie na życie a prawo do odprawy pośmiertnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Przejęcie niewykorzystanej ulgi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017 - Problemy z naliczaniem składek na FP, FGŚP i FEP
Szczególna ochrona zatrudnienia po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Planowanie urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Przejęcie pracowników przez nowego pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Długość wypowiedzenia umów o pracę zawartych na sezon
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Stosowanie tzw. reguły 3/33 w przypadku zatrudnienia byłego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Rozwiązanie umowy o pracę po upływie trzech miesięcy choroby
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Świadczenia chorobowe dla pracowników KAS
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Kod tytułu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Długość okresu wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS pracowników przejmowanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Rozliczenia z ZUS w razie przejęcia innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Składka na FEP od wypłaty dla pracowników przejętej firmy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Przejęcie pracowników na mocy porozumienia zakładów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Przechowywanie dokumentacji byłych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Przejęcie pracowników a dokumentacja ubezpieczeniowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017 - Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
Długość wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS przejmowanych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Podstawa wymiaru chorobowego po przejęciu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Zmiany w kodach ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
Ulgi w opłacaniu składek na FP po przejęciu pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Zakres i treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Umowy na czas określony
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2017 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy przez przejętego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Zwolnienie z opłaty składek na FP i FGŚP z drugiego etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016 - Preferencje w ZUS dla osób prowadzących firmę
Wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę na mocy art. 53 K.p.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Odprawa pieniężna dla zwalnianego w ramach zwolnień grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Warunki formalne wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Ustalanie okresów wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Outsourcing pracowniczy skontrolowany przez NIK
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Warunki zwrotu dofinansowania na naukę pracownika
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Badanie zaistnienia efektu zachęty metodą jakościową
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Prawo do odprawy w nietypowych przypadkach
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Informacja o przejęciu zakładu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Zmiana statusu prawnego firmy a przejęcie pracowników
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Przekazanie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami pozostającymi we wspólnocie majątkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Skrócenie wypowiedzenia w razie likwidacji pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Co z pracownikami przy przekształceniu firmy?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - regulacje Prawa pracy i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Obliczanie odprawy ze zwolnień grupowych bez współczynnika
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Porównanie cech procedury przekształcenia z K.s.h. i aportu przedsiębiorstwa do spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016 - Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę
Ulga w składkach na FP i FGŚP dla nowego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Odprawa ze zwolnień grupowych liczona jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Wypowiadanie umów na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Zamknięcie działalności gospodarczej i otwarcie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Stopa procentowa składki wypadkowej w razie przejęcia spółki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Ustalanie okresu wypowiedzenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Planowanie urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Artykuł 36 - ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Śmierć pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Świadectwo pracy po przejęciu firmy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Ustalanie stażu do okresu wypowiedzenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Odprawa pieniężna wypłacana na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Wpływ przerwy w zatrudnieniu na wysokość odprawy pośmiertnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Zaległa zaliczka na podatek w PIT-11
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Odprawa pieniężna dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Przejęcie pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Wypowiedzenie umów terminowych na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Wysokość składki wypadkowej przy przejęciu zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Staż pracy w danym zakładzie a wysokość odprawy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Plan kontroli PIP na 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po przejęciu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Ustalanie stażu zakładowego w razie przejęcia firmy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Prawo do dodatku za wysługę lat a staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Pracownicy w wieku 50+ będący wcześniej osobami bezrobotnymi
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2015 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na Fundusz Pracy za bezrobotnego w wieku do 30. roku życia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2015 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Pracownicy powracający z urlopu związanego z rodzicielstwem
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2015 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Podmiot uprawniony do wydania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Zatrudnienie terminowe członków zarządu spółki po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Zmiany w umowach terminowych
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Wysokość odprawy pośmiertnej po przerwie w zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Ustalanie stażu zakładowego przy rozwiązaniu umowy bez winy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Przejęcie pracowników a obowiązki płatnika sporządzającego deklarację PIT-4R i informacje PIT-11
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Dokumentacja ubezpieczeniowa przejmowanych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015 - Druki zgłoszeniowe i wyrejestrowujące za osoby objęte ubezpieczeniem w ZUS
Konsekwencje rozwiązania umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Wysokość odprawy pośmiertnej po przerwie w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Dopuszczalność wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy terminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Dokumentacja ubezpieczeniowa przejmowanych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Zachowanie prawa do nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Rodzaje odpraw pieniężnych i okoliczności nabywania do nich prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Warunki płacowe i odprawa dla przejmowanych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Uprawnienia "stażowe" - jak je wyliczać i wypłacać?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Obowiązywanie umowy o zakazie konkurencji zawartej z poprzednim pracodawcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Zmiana nazwy pracodawcy albo stanowiska
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Składka na FEP za przejętych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Składka na FEP po przejściu części zakładu pracy na innego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Porozumienie pracodawców w sprawie przekazania pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Wykazanie tzw. efektu zachęty na nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2015 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Ulga w opłacie składek społecznych dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Obliczanie zakładowego stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Plan i uzgodnienia indywidualne w sprawie terminu urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Obowiązywanie układu zbiorowego i pakietu socjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Poważne naruszenie przepisów o wypowiadaniu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Wynagrodzenie chorobowe po przejęciu firmy przez nowego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Skutki przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Zmiana formy prowadzenia działalności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Przejęcie zakładu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Rozwiązanie umowy przed przejęciem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Odprawa pieniężna dla zwalnianych na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Zajęcie pensji u kolejnych pracodawców na spłatę podatku
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Przejęcie pracowników w drodze dziedziczenia firmy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Przekazanie nowemu pracodawcy części środków z ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Przejęcie pracowników w trybie art. 231 K.p. a ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Dokumenty do ZUS w razie przejęcia pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Obowiązki płatników w zakresie ubezpieczeń i składek ZUS
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Przejęcie firmy a ulga w składkach
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Wypowiedzenie umowy o pracę przed przejściem zakładu na innego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Przejęcie pracowników bez powiadamiania inspekcji pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Staż zakładowy przy wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Fundusz w przypadku przejścia całości lub części zakładu na innego pracodawcę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
PIT-4R i PIT-11 za przejętych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Nagrody jubileuszowe po przejęciu zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
ZUS od świadczeń z ZFŚS dla pracowników przejętej firmy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Kontynuacja zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Ogólne wymogi rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
ROZWIĄZANIE UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Warunki zwrotu przez pracownika dofinansowania kosztów nauki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika przejętego w trybie art. 231 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Akta osobowe a zmiana pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014 - Jak prowadzić dokumentację pracowniczą?
Uwzględnianie w stażu zakładowym okresu zatrudnienia w przejętej firmie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Odprawa pieniężna przy rozwiązaniu umowy w ramach zwolnień grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Dokumenty do ZUS w razie przejęcia pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014 - Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ZUS
Ulga w składkach na FP i FGŚP za pracownika będącego wcześniej bezrobotnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014 - Praktycznie o składkach na FP, FGŚP i FEP
Obowiązki pracodawcy (jako płatnika) po przejęciu pracowników w trybie przepisów Kodeksu pracy
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Planowanie urlopów i indywidualne uzgadnianie terminów ich wykorzystania
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Długość okresu wypowiedzenia przy kilku umowach o pracę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Składka wypadkowa przy przejęciu firmy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Ustalenie daty początkowej okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Wypowiedzenie umowy pozostającej w ciągłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Zmiana danych w ZUS po przejęciu innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu całkowitym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Okres pracy uprawniający do odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Jak sporządzić informację ZUS IWA za 2013 r.?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, które powstały przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2014 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Status społecznego inspektora pracy po przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2014 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
PIT-11 i PIT-4R dla przejętych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Gdy nowy pracodawca przejmuje obowiązki poprzednika
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Obowiązki pracodawcy (jako płatnika) po przejęciu pracowników w trybie przepisów Kodeksu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Przejęcie zakładu
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Staż u danego pracodawcy decyduje o okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Wydanie świadectwa pracy w razie przejścia zakładu na innego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Jakie obowiązki wynikają z prawa pracy przy planowanej sprzedaży części firmy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Przejęcie pracowników spółki z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Skutki śmierci pracodawcy - osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Obowiązki wobec ZUS przy przejęciu zakładu
Gazeta Podatkowa nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013
Przejęcie przez nowego pracodawcę zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Artykuł 36 - ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
ZUS ostrzega pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Dokumenty do ZUS w razie przejęcia firmy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Wypowiedzenie przy ponownym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Odprawa pieniężna dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Unikanie przejęcia pracowników jest bezprawne
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Obliczanie zasiłków przysługujących po przejściu zakładu na nowego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Zmiana okresów wypowiedzenia w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Skutki śmierci jedynego wspólnika spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Sprostowanie świadectwa po przejęciu zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Wypłata dofinansowania do wypoczynku po przejęciu firmy w trybie art. 231 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za pracownika będącego wcześniej bezrobotnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (983) z dnia 10.06.2013 - Wszystko o opłacaniu składek na FP i FGŚP
Szczególna ochrona społecznego inspektora pracy po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Podstawa prawna w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Zatrudnienie zleceniobiorcy w razie przejścia zakładu na innego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Sposób ustalania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Uprawnienia i świadczenia zależne od zakładowego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Odprawa pośmiertna
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Odprawa pieniężna w związku ze zwolnieniami grupowymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Nowy pracodawca przejmuje pracowników i zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013
Odprawa pieniężna związana z rozwiązaniem umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (978) z dnia 23.05.2013 - Jakie odprawy dla zwalnianych pracowników?
"Przeniesienie" pracowników między dwoma zakładami
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Staż zakładowy chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Wymogi formalne i bieg wypowiedzenia umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Planowanie urlopów i indywidualne uzgadnianie terminów ich wykorzystania
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Przejęcie zakładu pracy nie oznacza jego likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Efekt zachęty według metody jakościowej
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2013 - Uprawnienia w razie zatrudnienia niepełnosprawnych
Sposób liczenia umów na czas określony zawartych od 1 stycznia 2012 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Okres wypowiedzenia przy przerwie w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego po przejęciu zakładu pracy i zmianie zasad wynagradzania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Brak ochrony pracownicy w okresie ciąży przed wygaśnięciem umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Wypłata świadczeń po śmierci pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
"Przekazanie" urlopu do nowego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Zastosowanie niewłaściwego okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Rozwiązanie umowy o pracę za uprzedzeniem a zwrot kosztów kształcenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Ustalanie stażu zakładowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Oświadczenie PIT-12
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60