Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 151 obowiązującym od 12.01.2018 r. do 15.05.2018 r.
Dopuszczalność pracy w niedzielę ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Dodatki za pracę w nadgodzinach w porze nocnej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Wysokość wynagrodzenia za pracę dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Sobotnia praca może skutkować 100% dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Praca nadliczbowa w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Codzienna praca pracownika powyżej normy dobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Praca wykonywana w wolną sobotę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Ustalanie godzin nadliczbowych pracownika niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Rozkład czasu pracy na więcej niż przeciętnie 5 dni w tygodniu
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Praca ponad limit niepełnoetatowca a udzielenie czasu wolnego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
System weekendowy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Ruchoma organizacja pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Pojęcie godzin nadliczbowych
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Zakaz pracy ponadnormatywnej
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Zakładowe zasady odpracowywania prywatnych wyjść z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Skutki szkolenia z zakresu bhp dla czasu pracy niepełnoetatowca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Niepełny etat nie redukuje obniżonych norm czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Praca powyżej niepełnego etatu czasami bez dodatku
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Rozliczanie pracy wykonywanej w wolną sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 151 w pozostałych wersjach czasowych
Ustalanie rodzaju godzin nadliczbowych w kontekście normy łączonej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Opłacenie pracy wykonywanej w noc odwołania czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Rozliczanie pracy pozarozkładowej przypadającej między dobami pracowniczymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Wystąpienie godzin nadliczbowych w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Praca niepełnoetatowca powyżej limitu godzin
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Treść umowy o pracę zawartej z pracownikiem na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Wystąpienie nadgodzin między dobami pracowniczymi
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Rozliczenie nadgodzin w systemie podstawowym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Praca w systemie weekendowym na wniosek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Rekompensowanie pracy w nadgodzinach dobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021
Dwukrotna praca w tej samej dobie
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Charakter pracy dodatkowej wykonywanej bez zgody i wiedzy pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Ustalenie limitu nadgodzin w roku kalendarzowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Zwolnienie z pracy w sprawach osobistych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Odpracowanie wyjścia prywatnego
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego tylko na część dnia pracy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Zwolnienie od pracy w celach prywatnych dla pracownika niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021 - Warunki zatrudniania pracowników niepełnosprawnych
Wynagrodzenie w miesiącu nieodpracowania wyjścia prywatnego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Roczny limit nadgodzin a okres rozliczeniowy na przełomie lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Odmowa wykonywania przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Wynagrodzenie za dodatkową pracę niepełnoetatowca - z dodatkiem czy bez?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Szacowanie wysokości ryczałtu za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Praca w dniu wolnym wyznaczonym za święto 1 maja 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Zapewnienie odpoczynku dobowego także przy zleceniu nadgodzin
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Odpracowanie wyjścia prywatnego
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Ustalenie limitu godzin ponadwymiarowych, przekroczenie którego uprawnia do dodatków
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Wcześniejsze wezwanie do pracy w dniu następującym po urlopie wypoczynkowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu harmonogramowo wolnym od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Praca ponadnormatywna pracowników niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowca a brak zapisu o limicie godzin
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Wnioski pracownicze przewidziane w Kodeksie pracy
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2021 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Forma pisemna wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych - stanowisko MRPiT
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2021 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Opłacenie pracy w nadgodzinach w razie podwyżki wynagrodzenia w trakcie miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Forma składania wniosków urlopowego, o dni opieki i o prywatne wyjście z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Termin rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy przez pracownicę w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Jaki wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników niepełnoetatowych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020 - Wymiar czasu pracy w 2021 roku
Praca świadczona pomiędzy dobami pracowniczymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020 - Wymiar czasu pracy w 2021 roku
Okres, miejsce i sposób przechowywania wniosków pracowniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Rozliczenie pracy pozarozkładowej między dobami pracowniczymi
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Przerwy na karmienie dziecka piersią a czas pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020 - Wprowadzanie przestoju i innych przerw w wykonywaniu pracy
Praca na urlopie rodzicielskim a nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Wypłata pracownikom wynagrodzenia
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2020 - Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym
Kontrolowane zagadnienia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Dopuszczalność pracy w nadgodzinach pracownika z niepełnosprawnością
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Wynagrodzenie za czas odpracowania wyjścia z pracy w sprawie prywatnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Rekompensowanie pracy w dniu wolnym w dłuższym niż miesiąc okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Nadgodziny po przekroczeniu normy a limit godzin niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Domniemanie polecenia wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Dodatkowa praca osoby zatrudnionej na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Domniemanie polecenia wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Rozliczanie pracy w dniu wolnym udzielonym za święto przypadające 15 sierpnia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Praca pomiędzy dobami pracowniczymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020 - Stosowanie systemów czasu pracy w praktyce
Wysokość wynagrodzenia w przypadku odpracowania wyjścia prywatnego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Rozliczanie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w formie dokumentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Odpracowanie zwolnienia prywatnego przez pracownicę w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Czas pracy pracownika niepełnoetatowego zwolnionego w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Rodzaj nadgodzin w razie pracy w wolną sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Rozliczanie pracy ponadnormatywnej pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Jak w firmie wprowadzić akordowy system wynagradzania?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Rozliczanie pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Formy rekompensaty za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Rekompensowanie pracownikom wykonywania pracy nadliczbowej
Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Rekompensowanie pracownikom wykonywania pracy nadliczbowej
Roczny limit pracy nadliczbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Rekompensowanie pracownikom wykonywania pracy nadliczbowej
Praca nadliczbowa w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Wynagrodzenie godzinowe a nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Rozliczenie pracy w wolną dla pracownika sobotę
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Organizacja pracy w razie sporadycznego jej świadczenia w godzinach wieczornych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Umowa o pracę dla niepełnoetatowca bez limitu godzin
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Rozliczenie nadgodzin przypadających między dobami pracowniczymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Wykonywanie pracy między jedną a drugą dobą pracowniczą
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Ustalenie limitu godzin dla niepełnoetatowca przy 8-godzinnej pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Organizacja i rozliczanie pracy pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Zapis w umowie dla niepełnoetatowca o godzinach ponad limit
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Odpracowanie przez pracownika tzw. wyjścia prywatnego przed jego wystąpieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Kompensata nocnej pracy przypadającej w niedzielę odwołania czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Planowanie rozkładów w połączonych organizacjach czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Normy czasu pracy niezależne od wymiaru etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Stosowanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Praca w nadgodzinach a odpoczynek dobowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Rozliczanie prywatnych wyjść z pracy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Wymiar czasu pracy dla pracowników niepełnoetatowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Odrębne zasady zatrudniania niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Zwolnienie w celach prywatnych za odpracowaniem
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Wymiar etatu bez wpływu na normy czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Ruchomy czas pracy a doba pracownicza
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Wynagrodzenie za pracę powyżej wymiaru przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Okoliczności powstania godzin nadliczbowych oraz sposób obliczania za nie wynagrodzenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Limitowanie nadgodzin i pracy ponadwymiarowej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Czas pracy pracownika w razie zawarcia z nim kolejnej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Rekompensowanie pracy wykonywanej w wolną dla zatrudnionego sobotę - checklista
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Godziny nadliczbowe pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Nieodpracowane prywatne wyjście z pracy w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Nadgodziny w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Praca dodatkowa przed rozpoczęciem doby pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Rekompensowanie nadgodzin czasem wolnym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Rejestrowanie wyjść prywatnych i ich odpracowywania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Niewpisanie limitu godzin w umowie dla pracownika niepełnoetatowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Rekompensowanie pracy ponadwymiarowej niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Nadgodziny dopiero po przekroczeniu norm lub przedłużonego wymiaru
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Prywatne wyjścia z pracy a nadgodziny
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Nadgodziny w weekendowym systemie czasu pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Podstawa prawna
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Rozliczanie pracy ponadwymiarowej niepełnoetatowca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Zawieranie umowy o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Rozliczanie dwukrotnej pracy w tej samej dobie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Nadgodziny w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Odpracowywanie prywatnego wyjścia z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Zasady wynagradzania pracy nadliczbowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Rekompensowanie pozarozkładowej pracy w sobotę i w niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Okoliczności, w których pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Praca w nadgodzinach a odpoczynek dobowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Przekroczenie dobowe przy pracy zmianowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
W harmonogramie nie można planować nadgodzin
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Wykonywanie pracy przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Praca przez całą dobę przy ochronie mienia a nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Czas pracy dyrektora samorządowej instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Godziny nadliczbowe po 24-godzinnej pracy przy ochronie mienia
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2019 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.
Rekompensowanie pracy w dniu wolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Forma wniosku pracownika w sprawie tzw. wyjścia prywatnego z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Nadgodziny wynikające z przepracowania dodatkowej dniówki w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Praca nadliczbowa w przerywanym systemie czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
Odpracowanie wyjścia prywatnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
Rozliczenie przekroczeń dobowych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Organizacja pracy w systemie zmianowym przez 7 dni tygodnia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Organizacja rozkładu ruchomego i konsekwencje jego wprowadzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Zapewnienie odpoczynku dobowego przy pracy w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Zwolnienia od pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Kiedy występuje praca w nadgodzinach?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Godziny nadliczbowe po 24-godzinnej pracy przy ochronie mienia - stanowisko MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Wynagrodzenie za pracę w noc odwołania czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Liczba godzin nadliczbowych w świadectwie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Limit godzin dla niepełnoetatowca w porozumieniu zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Przerwy na karmienie dziecka piersią a wystąpienie nadgodzin
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Ustawowe i regulaminowe przerwy w pracy
Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Nadgodziny w budżetówce na odrębnych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Płatne i nieodpłatne zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Narzucenie pracownikowi formy rekompensaty pracy wykonywanej w nadgodzinach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Odpracowanie wyjścia prywatnego a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Nadgodziny w rozkładowych dniach pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Niepełny etat bez wpływu na normy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018 - Warunki zatrudniania niepełnosprawnych
Odpracowanie wyjścia z pracy przez niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018 - Warunki zatrudniania niepełnosprawnych
Skutki niewyznaczenia tzw. limitu godzin dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez osobę niepełnosprawną
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Nadgodziny w przerywanym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy przez pracownicę w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Sporządzanie i przechowywanie wniosków o czas wolny za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ruchoma organizacja czasu pracy niekiedy z nadgodzinami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Stosowanie systemu weekendowego w praktyce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Różna liczba godzin pracy w systemie podstawowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Wniosek o zmianę liczby godzin pracy w poszczególnych dniach tygodnia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Opłacenie godzin nadliczbowych powstałych w związku z usuwaniem awarii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Praca nadliczbowa w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez ciężarną i niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Problemy kadrowe w wyjaśnieniach resortowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Późniejsze odpracowanie wyjścia prywatnego nie dla wszystkich
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Czas pracy niepełnoetatowca w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Odpracowanie zwolnienia w celach prywatnych przez pracownicę w ciąży - stanowisko MRPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Wyjście prywatne przed rozpoczęciem rozkładowej dniówki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Dodatek za godziny nadliczbowe po podwyżce wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Pół godziny ponad normę to też nadgodzina
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Brak zapisu o limicie godzin w umowie niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Opłacanie pracy wykonywanej przez pracownika w godzinach nadliczbowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wynagradzanie dodatkowej pracy osób zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Zwolnienie od pracy w celach prywatnych dla pracownika niepełnosprawnego - opinia GIP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
"Odpracowanie" szkody w wolną dla pracownika sobotę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Planowanie pracy dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Planowanie nadgodzin w rozkładach czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Rozliczenie 4-godzinnej pracy wykonywanej w każdą sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Nadgodziny w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Ruchomy system czasu pracy bez nadgodzin
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Weekendowe prace sezonowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017 - Wykonywanie pracy sezonowej
Ustalanie czasu pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Rekompensata za pracę w wolną sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Konsekwencje codziennego przekraczania przez pracownika normy dobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Zawarcie umowy o pracę
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Oddawanie czasu wolnego za dłuższą pracę w "roboczą" sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Ustalenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Rozliczenie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Kwalifikacja godzin powyżej obowiązującego wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Ustalanie limitu godzin ponad wymiar
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Rozliczanie pracy pozarozkładowej, gdy nie ustalono limitu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Odpracowanie wyjścia prywatnego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Za pracę ponad limit godzin niepełnoetatowca przysługuje tylko dodatek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Praca powyżej wymiaru a wynagrodzenie niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Kontrolowane zagadnienia
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Prawidłowość planowania pracy na sześć dni w tygodniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Rozliczanie wcześniejszego rozpoczęcia pracy w następnej dobie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Termin zapłaty za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Jak korzystać z przedłużenia urlopu rodzicielskiego?
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Praca nadliczbowa pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownicę w ciąży i pracownika niepełnosprawnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Wyjścia prywatne na regulaminowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Limit godzin niepełnoetatowca na poziomie wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Dodatek za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Czas pracy pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w rozkładzie indywidualnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Normy czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Zatrudnienie niepełnoetatowca w firmie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Rozliczenia z pracownikiem w związku ze zmianą czasu na zimowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Odpracowanie wyjścia prywatnego w dniu wolnym
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Ruchomy czas pracy z inicjatywy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Udzielanie wolnego za pracę poza rozkładem
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Rozliczanie ruchomego czasu pracy w praktyce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Normy czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Specyfika systemu weekendowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Wynagrodzenie za pracę powyżej wymiaru dla zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Elementy charakterystyczne umowy o pracę zawartej z kierowcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Praca w godzinach nadliczbowych kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Dodatki za nadgodziny z przekroczeń dobowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Ustalenie limitu godzin ponadwymiarowych dla zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Dodatkowe zapisy w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Kwalifikacja niezleconego pozostawania w pracy po godzinach rozkładowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Praca nadliczbowa osób niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Praca na urlopie rodzicielskim według określonego grafiku
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Wyjścia w sprawach prywatnych w ramach zwolnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Rozkład czasu pracy w razie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim - opinia MRPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Prawo do dodatków za pracę ponad wymiar
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Rozliczenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Rekompensowanie pracy w wolną sobotę i niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Rozliczenie czasu pracy niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Nadgodziny zastępcy głównego księgowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Uzupełnianie wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Elastyczny rozkład czasu pracy przy niepełnym etacie
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Ukaranie pracownika odmawiającego pracy w nadgodzinach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Czy odszkodowanie za nadgodziny jest wolne od podatku?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Normy czasu pracy niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Ogólne warunki pracy na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Limit godzin dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Normy czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Rozliczanie nadgodzin z przekroczeń dobowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Dodatek za nadgodziny 50% czy 100%?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Wynagrodzenie za pracę powyżej wymiaru przez pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Okoliczności powstania godzin nadliczbowych oraz sposób obliczania za nie wynagrodzenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Praca w warunkach szkodliwych a godziny nadliczbowe
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Grafik w systemie zmianowym nie może prowadzić do nadgodzin
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Ustalenie maksymalnej liczby godzin pracy nadliczbowej w ciągu miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Zmniejszenie etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
"Rozdrobnienie" urlopu wypoczynkowego - stanowisko resortu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Konsekwencje zmniejszenia pracownikowi etatu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Wymiar czasu pracy w 2016 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Pozarozkładowa praca pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Godziny nadliczbowe pracownika niepełnosprawnego z obniżoną normą czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Sposoby określenia limitu godzin pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Rozliczanie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Tryb i termin podwyższenia limitu godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Rekompensata nadgodzin przypadających na porę nocną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Kwalifikacja godzin ponadwymiarowych pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Praca i odpoczynek w ruchomym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Dzień wolny w zamian za pracę wykonywaną na wniosek pracownicy w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Obliczanie wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Praca w systemie weekendowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Przekroczenia norm czasu pracy w ruchomej organizacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Brak limitu godzin pozbawia rekompensaty za pracę powyżej niepełnego wymiaru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Ustalanie czy doszło do przekroczenia limitu godzin pracy niepełnoetatowca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Kiedy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Praca w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy - stanowisko MPiPS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Przekroczenie norm czasu pracy w ruchomej organizacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Pracownik weekendowy na czas sezonu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Dopuszczalność polecenia pracy w godzinach nadliczbowych w systemie weekendowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Rozliczenie pracy wykonywanej w sobotę przez pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Odpracowanie wyjścia prywatnego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Ustalenie limitu godzin ponadwymiarowych, przekroczenie którego uprawnia do dodatków
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Czas pracy niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Ustalenie warunków zatrudnienia dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Zmiana warunków pracy w okresie uprawniającym do urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Odmowa wykonania polecenia pracodawcy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Dodatkowa praca w dniu wolnym udzielonym za niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Ryczałt za pracę nadliczbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych pełniących dyżury medyczne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Normy i wymiar czasu pracy w informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Wysokość zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Wymiar czasu pracy niepełnoetatowców w 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Wymiar zatrudnienia przy stałej liczbie godzin pracy w tygodniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w akordowym systemie wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Rodzaje dodatków do wynagrodzenia i warunki ich wypłacania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Zawarcie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Odpracowanie "wyjścia prywatnego" przed rozpoczęciem dniówki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Umowa niepełnoetatowca z limitem godzin
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Praca na zmiany nie może naruszać doby pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Dopuszczalność stosowania różnych rozwiązań w zakresie organizacji czasu pracy w jednym zakładzie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Ustalenie czasu pracy w razie przestoju
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Przekroczenia norm czasu pracy w organizacji ruchomej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Odpracowanie wyjścia prywatnego w czasie przerwy na karmienie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Praca nadliczbowa pracowników legitymujących się stopniem niepełnosprawności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Uzupełnienie treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Rozliczanie czasu pracy, w tym w sobotę będącą dniem wolnym od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Dodatek dla niepełnoetatowca zależny od limitu godzin
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowca nie zawsze uprawnia do dodatków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Nadgodziny w dniu powszednim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Praca w niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Definicja pracy nadliczbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Kiedy nadgodziny naruszają normę średniotygodniową?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Odpracowanie prywatnych wyjść z pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Limit godzin, którego przekroczenie uprawnia do dodatku jak za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Praca w dniu wolnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Czas pracy niepełnosprawnych od lipca 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Wymiar czasu pracy i harmonogramy dla niepełnoetatowców
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Kiedy występują godziny nadliczbowe?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Rekompensata dodatkowej pracy w dniu wolnym, udzielonym za przepracowaną niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Wyjścia prywatne za odpracowaniem na podstawie wniosku
Gazeta Podatkowa nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014
Zawarcie umowy o pracę
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Zasady udzielania zwolnień od pracy dla celów prywatnych oraz ich odpracowywania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Rozliczenie podróży służbowej pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Rozliczanie nadgodzin i podróży służbowej kierowcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Ogólna charakterystyka umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Wynagrodzenie za pracę ponad wymiar "niepełnoetatowca" w podstawie urlopowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Odpracowywanie wyjść prywatnych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
System weekendowy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Ruchoma organizacja pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Pojęcie godzin nadliczbowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Zakaz pracy ponadnormatywnej
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Praca w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Dwa wymiary etatu w jednej umowie
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Odpracowanie wyjścia prywatnego bez nadgodzin
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014 - O czym powinien wiedzieć pracodawca w 2014 roku?
Umowny limit godzin pracy niepełnoetatowca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Przekroczenie skróconej normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Przestój a czas pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Wyjścia prywatne i ich odpracowania w karcie ewidencji czasu pracy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Ruchomy czas pracy a przekroczenia norm czasu pracy - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Umowny limit godzin pracownika "niepełnoetatowego"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Charakter nadgodzin w ruchomym rozkładzie czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Odpracowywanie wyjść prywatnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013 - Czas pracy w 2014 roku
Ustalenie różnych okresów rozliczeniowych w jednym przedsiębiorstwie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Dopuszczalność pracy niedzielnej ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Harmonogram czasu pracy dla zatrudnionych w aptece
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownicę w ciąży i niepełnosprawnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Limit godzin dla niepełnoetatowca przy 8-godzinnej dniówce
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Wyjście prywatne do odpracowania bez naruszenia odpoczynku
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Za nadgodziny czas wolny albo dodatek
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Uregulowania wyjść prywatnych w przepisach zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Odpracowanie wyjść prywatnych w przepisach zakładowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Dokumentowanie tzw. wyjść prywatnych w czasie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Weekendowy system organizacji czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013 - Jak układać harmonogramy czasu pracy?
Wyjścia prywatne na pisemny wniosek
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Odpracowanie wyjść prywatnych i tworzenie rozkładów po nowelizacji Kodeksu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Odpracowanie wyjścia prywatnego w świetle nowych regulacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Limit godzin, którego przekroczenie uprawnia do dodatku za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Zmniejszenie etatu a limit godzin nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Elastyczny czas pracy po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Określenie limitu pracy ponadwymiarowej pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Praca ponadnormatywna w różnych systemach czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 61 (998) z dnia 1.08.2013
Czas spędzony w firmie poza godzinami rozkładowymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Pieniężna kompensata godzin nadliczbowych w systemie równoważnego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Zatrudnienie na dwóch stanowiskach pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Zatrudnienie instruktora w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Weekendowy system organizacji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Godziny nadliczbowe podczas podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Jeden etat dla dwóch pracowników
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Czas pracy w zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Czy inspektor pracy może nakazać wypłatę spornego wynagrodzenia za nadgodziny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Podstawowy system pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Informacja dodatkowa dla niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Doba pracownicza i rozkład decydują o nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Umowa o pracę nie może wyłączać prawa do zapłaty za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Sposoby kompensowania prywatnych wyjść z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Dodatek za przekroczenie średniotygodniowego limitu godzin pracownika niepełnoetatowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Wynagrodzenie za pracę przy oddawaniu dnia wolnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na polecenie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Kiedy nadgodziny dla niepełnoetatowca?
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
Dwukrotna praca w tej samej dobie w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013
Rozliczanie pracy ponadnormatywnej głównego księgowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60