Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 128 obowiązującym od 12.10.2016 r. do 11.01.2018 r.
Zaliczanie podróży służbowej do czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Podstawa stosowania ruchomej organizacji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Wysokość dodatku za pracę w nadgodzinach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Praca nadliczbowa w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Konsekwencje podjęcia przez pracownika pracy na niewłaściwej zmianie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Wynagrodzenie za dyżur przy stawce akordowej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Ustalanie rodzaju godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Specyficzne cechy pracy mobilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017 - Zatrudnianie pracowników mobilnych
Oczekiwanie na polecenie podjęcia pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017 - Zatrudnianie pracowników mobilnych
Ryczałt za nadgodziny dla przedstawiciela handlowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017 - Zatrudnianie pracowników mobilnych
Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Kwalifikacja godzin nadliczbowych wynikających z wcześniejszego wezwania do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Pół godziny ponad normę to też nadgodzina
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Wyłączenia z obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej wobec niektórych umów zlecenia/o świadczenie usług
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Swoboda ustalania wynagrodzeń dla członków zarządu
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Nadgodziny w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Ruchomy system czasu pracy bez nadgodzin
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Kadra zarządzająca bez limitu nadgodzin
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Zastosowanie ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Powierzenie stanowiska pracy nieobjętego regulaminem wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Regulamin tylko dla pracowników etatowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Przepisy dotyczące regulaminu wynagradzania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Organizacja pracy zmianowej przez całą dobę
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Czas pracy podczas kilkudniowego wyjazdowego szkolenia podnoszącego kwalifikacje
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Definicje czasu pracy i podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Wysokość dodatków z tytułu pracy w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Kontrolowane zagadnienia
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Zawartość protokołu z kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Rozliczanie wcześniejszego rozpoczęcia pracy w następnej dobie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Wykonywanie pracy za granicą - podróż służbowa czy delegowanie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Nagroda jubileuszowa głównego księgowego objętego ustawą kominową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Nagroda jubileuszowa dla głównej księgowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Wysokość dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Czas pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Urlop wypoczynkowy udzielany na doby pracownicze - stanowisko MRPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Czas pracy pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w rozkładzie indywidualnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Ustalanie wysokości dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Nadgodziny kierowników i kadry zarządzającej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Wysokość wynagrodzenia członka zarządu zatrudnionego w ramach stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Zasady wynagradzania członków organów spółek
Ewidencja czasu pracy w placówce oświatowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Pensja głównego księgowego poza "kominówką"
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 128 w pozostałych wersjach czasowych
Planowanie ruchomego czasu pracy, w tym na sześć dni w tygodniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Dopuszczalność okazjonalnego wykonywania pracy w domu, tzw. home office
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Rozliczanie czasu pracy w oparciu o definicje doby i tygodnia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Praca w nadgodzinach a odpoczynek dobowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Z umową o pracę do zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Doba pracownicza i tydzień przy rozliczaniu czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Polecenie pracownikowi dodatkowej pracy pomiędzy dobami pracowniczymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Nadgodziny w ruchomym rozkładzie czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Odpoczynki tygodniowe pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi samorządowemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Sporządzanie rozkładów czasu pracy oraz opłacanie zaplanowanej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Czas pracy w czasie delegacji pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Organizowanie pracy w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wybór systemu i rozkładu czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Praca dodatkowa przed rozpoczęciem doby pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Czas pracy kadry zarządzającej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Ustalenie czasu pracy w razie choroby pracownika przez część miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Rozliczenie czasu pracy w ramach danego okresu
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Doba pracownicza a nadgodziny
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Nadgodziny pracowników zarządzających
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Ustalenie doby pracowniczej przy pracy zmianowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Nadgodziny w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Zastosowanie ruchomego czasu pracy dla zatrudnionych w systemie zmianowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Odpoczynek tygodniowy w okresie rozliczeniowym rozpoczętym w niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Praca w nadgodzinach a odpoczynek dobowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Liczenie tygodni dla potrzeb rozliczania czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Przekroczenie dobowe przy pracy zmianowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Dodatkowa praca przypadająca po nocnej zmianie w niedzielę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Czas pracy w podróży służbowej pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Czas pracy w krajowej podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Oczekiwanie na wezwanie do pracy w ramach dniówki roboczej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Praca nadliczbowa w przerywanym systemie czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
Rozliczenie przekroczeń dobowych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla kadry zarządzającej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Godziny nadliczbowe po 24-godzinnej dniówce
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Rozliczenie dodatkowej pracy przypadającej po nocnej zmianie w niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Zapewnienie odpoczynku dobowego przy pracy w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Kiedy występuje praca w nadgodzinach?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Jak zaplanować pracę w systemie równoważnym?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Czas pracy pracownika mobilnego korzystającego z noclegu w terenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Termin wypłaty odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Rozliczanie odpoczynków tygodniowych w praktyce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Zasady sporządzania rozkładów czasu pracy w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Nadgodziny w przerywanym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Zakres podmiotowy i przedmiotowy układu zbiorowego pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Zakres przedmiotowy regulaminu wynagradzania
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Określenie miejsca pracy pracowników mobilnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018
Ruchoma organizacja czasu pracy niekiedy z nadgodzinami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Planowanie pracy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Ustalenie wynagrodzeń dla członków zarządu spółek z o.o. bez udziału publicznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - Sposoby wynagradzania wspólników i członków organów spółek handlowych
Przejazdy służbowe serwisantów w ramach czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Czy czas na przebranie się w odzież roboczą wliczyć do czasu pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Praca kadry zarządzającej w niedziele i święta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Praca w niedziele i święta
PODRÓŻ SŁUŻBOWA A CZAS PRACY
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2018 - Podróże służbowe, w tym kierowców
Wynagrodzenie kadry zarządzającej poza regulaminem
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Praca nadliczbowa w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Ustalenie rodzaju przekroczeń czasu pracy w razie wcześniejszego wezwania do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Czym jest czas pracy?
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Normy czasu pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Ruchoma organizacja pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Dojazd do firmy na wezwanie pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Ruchomy czas pracy z inicjatywy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Upływ tygodnia w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Zasady ogólne stosowania ruchomego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Zaliczenie do czasu pracy uczestnictwa w szkoleniu w wolną sobotę lub niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Kwalifikacja niezleconego pozostawania w pracy po godzinach rozkładowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Nadgodziny w delegacji
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Dyżury pracownicze - w firmie, w domu i za kółkiem
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Nadgodziny zastępcy głównego księgowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Czas jazdy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2016 - Czas pracy i wynagrodzenie kierowców
Kompensata pracy w dniu wolnym kierownika komórki organizacyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Rozliczanie nadgodzin z przekroczeń dobowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Dodatek za nadgodziny 50% czy 100%?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Zaliczanie okresu szkolenia w dniu wolnym od pracy do czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Ustalenie doby pracowniczej w razie wezwania pracownika do pracy w dniu wolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi-radcy prawnemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Pozarozkładowa praca pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Zaliczanie podróży służbowej do czasu pracy
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Wprowadzenie w zakładzie pracy organizacji dwuzmianowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Odpoczynek tygodniowy a podróż służbowa
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Niedyspozycyjny pracownik bez wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Zapewnienie odpoczynków tygodniowych przy pracy na zmiany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Praca i odpoczynek w ruchomym systemie czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Podróż służbowa także w dniach wolnych od pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Wpływ podróży służbowej na czas pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Przekroczenia norm czasu pracy w ruchomej organizacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Dojazdy do pracy w ramach grafiku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Praca w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy - stanowisko MPiPS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Przekroczenie norm czasu pracy w ruchomej organizacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Harmonogram pracy w indywidualnym rozkładzie czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015 - Ruchomy i indywidualny czas pracy
Jak ułożyć grafik w systemie równoważnym?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Ustalanie nadgodzin w nietypowych sytuacjach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Wpływ instytucji doby pracowniczej na rozliczanie czasu pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Dyżur kierowców
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Zasady ustalania i zmiany rozkładów czasu pracy w systemie zmianowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Wprowadzenie w zakładzie systemu pracy zmianowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Przekroczenia dobowe w podstawowym systemie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Zachowanie odpoczynku tygodniowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Zakładowe prawo pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Układanie grafików na okres rozliczeniowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Rekompensata za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Generalne zasady planowania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Główny księgowy spółki komunalnej i nagroda jubileuszowa
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Odpracowanie "wyjścia prywatnego" przed rozpoczęciem dniówki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Praca na zmiany nie może naruszać doby pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Ustalenie czasu pracy w razie przestoju
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Kierowanie pracownikami
Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014
Jak zatrudnić pracownika w terenie?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Określenie miejsca pracy w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Rozliczanie czasu pracy, w tym w sobotę będącą dniem wolnym od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Przerwy w jeździe i w pracy oraz dyżury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Zaliczanie przejazdów do czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Oczekiwanie na dyspozycje też jest czasem pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Składniki wynagrodzenia dla nowego członka zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Nadgodziny w dniu powszednim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Możliwość zmiany harmonogramu i uelastycznienie doby pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Nowe zasady korzystania z aut służbowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Specyfika stawki miesięcznej oraz metoda jej przeliczania w razie absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Warunki płacowe zarządzających na innych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Dodatek za nadgodziny dla głównego księgowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Zasady wynagradzania członka zarządu-pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Zatrudnienie cywilnoprawne czy pracownicze dla członków zarządu?
Rozliczenie podróży służbowej pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Rekompensata za nadgodziny dla kierownika oddziału
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Pojęcie czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Normy czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Ruchoma organizacja pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Praca w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Zaliczanie do czasu pracy czasu przejazdu zakładowym środkiem transportu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Przestój a czas pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Jak ułożyć harmonogram czasu pracy?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Ruchomy czas pracy a przekroczenia norm czasu pracy - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Okresy zaliczane do czasu pracy i nim niebędące
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013 - Czas pracy w 2014 roku
Czas pracy zgodny z normą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013 - Czas pracy w 2014 roku
Polecenie pracy w niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Rozpoczęcie okresu rozliczeniowego w niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Ustalanie doby w ruchomym rozkładzie czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Sztywna doba w ruchomym grafiku
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Elastyczna organizacja czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013 - Jak układać harmonogramy czasu pracy?
Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Wskazanie w umowie więcej niż jednego miejsca wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Nadgodziny przed rozpoczęciem pracy w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Praca ponadnormatywna w różnych systemach czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 61 (998) z dnia 1.08.2013
Czas spędzony w firmie poza godzinami rozkładowymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Zapewnienie pracownikom odpoczynku tygodniowego
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Zapewnienie pracownikom odpoczynku tygodniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Czas pracy w podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Czas jazdy
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2013 - Czas pracy kierowców
Informacja o obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Jak zaplanować pracę na zmiany?
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Wynagrodzenie kadry zarządzającej w umowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Czas pracy w zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Wynagrodzenie członka zarządu - pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Czas pracy w podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Doba pracownicza i rozkład decydują o nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Zmiana rozkładu czasu pracy a wystąpienie nadgodzin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Pozaplanowa praca w sobotę a zachowanie odpoczynku tygodniowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Wynagrodzenie za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Załatwianie spraw służbowych przed rozpoczęciem pracy
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Jak elastycznie zaplanować czas pracy?
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
Członek zarządu na etacie pracowniczym
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Dwukrotna praca w tej samej dobie w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013
Postępowanie pracodawcy wprowadzającego pracę zmianową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
Rozliczanie pracy ponadnormatywnej głównego księgowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60