Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 194 obowiązującym od 6.09.2013 r. do 28.09.2016 r.
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Ujęcie w księgach podziału zysku w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Jak rozliczyć środki pobrane przez właściciela z konta spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Zaliczka na poczet zysku w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2016
Zaliczka na poczet dywidendy za 2015 r. wypłacona przez spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Zaliczki na poczet dywidendy przekraczające wysokość zysku wypracowanego przez spółkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Zasady wypłacania dywidendy wspólnikom/akcjonariuszom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Relacje majątkowe w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Gdy wspólnik chce pobrać pieniądze z konta spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przed i po zatwierdzeniu sprawozdania za ubiegły rok
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Wypłata środków z kapitału rezerwowego wspólnikom
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Warunki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką a wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Zaliczka na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Przydatne pojęcia z Kodeksu spółek handlowych dla księgowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Ogólne zasady wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Ujęcie kwoty zaliczkowej dywidendy w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Zasady wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Umowa spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013 - Jaką spółkę wybrać do prowadzenia działalności gospodarczej?
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy spółki z o.o. za 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 194 w pozostałych wersjach czasowych
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Zaliczka na dywidendę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019 - Ważne postanowienia umowy spółki z o.o.
Śródroczny podział zysku za 2019 r. - ewidencja w księgach rachunkowych wypłacającej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Zmiany wprowadzone w przepisach K.s.h. i K.c.
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2019 - Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.
Podział zysku - regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Wypłata i zwrot zaliczek na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Zaliczki wypłacone wspólnikom na poczet dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Określenie terminu wypłaty dywidendy i dnia dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Ewidencja wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Dywidenda zaliczkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019 - Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę
Istotne zmiany w przepisach K.s.h. i K.c., które obowiązują od 1 marca 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Ewidencja wypłaty dywidendy wspólnikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Wypłata zysku wspólnikom spółki z o.o. w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Gdy jedyny wspólnik chce otrzymywać wynagrodzenie od swojej spółki
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r. a wartość nierozliczonych prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Śródroczny podział zysku dokonany w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. za 2017 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Dywidenda zaliczkowa w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Zaliczka na poczet dywidendy w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Czy i kiedy wprowadzić zmiany do uchwały w sprawie podziału zysku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Dywidenda w warunkach straty za ubiegły rok obrotowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Zaliczka wypłacona na poczet dywidendy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Zmiana umowy spółki z udziałem notariusza
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Wypłata dywidendy w warunkach straty za ubiegły rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Dywidenda zaliczkowa w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Zaliczka na poczet dywidendy za 2016 r. wypłacona przez spółkę z o.o.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Wypłata w 2013 r. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Dywidenda z kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60