Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 51 obowiązującym od 4.09.2020 r. do 11.07.2022 r.
Nowy wspólnik z gotówką dla spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022 - Sposoby dofinansowania spółki handlowej przez wspólników
Utworzenie kapitału zapasowego w spółce jawnej i jego wykorzystanie
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Zaliczkowe wypłaty na poczet zysku w spółce jawnej i ich rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Podstawa prawna wypłaty zysku dla wspólników i skutki dla spółki
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Wypłata zysku i zaliczek na poczet zysku w spółkach jawnych i komandytowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Wypłata zaliczek na poczet zysku w spółce jawnej lub komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Utworzenie kapitału zapasowego w spółce jawnej i jego wykorzystanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Uregulowania prawne wypłaty zysku spółki komandytowej
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Uregulowania prawne wypłaty zysku spółki komandytowej/jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Dodatkowe wkłady w spółce jawnej a udział w zyskach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020 - Sposoby dofinansowania spółki handlowej przez wspólników
Skutki przekazania na kapitał zapasowy części zysku spółki osobowej prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Podział zysku w spółce komandytowej a rozliczenie podatku dochodowego przez wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Zysk spółki osobowej wypłacony w formie niepieniężnej - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2020 - Rozliczenia między wspólnikami a spółką - wybrane zagadnienia
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 51 w pozostałych wersjach czasowych
Udział w zysku spółki komandytowej w księgach rachunkowych komplementariusza
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Przekazanie nieruchomości wspólnikom jako rozliczenie zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Spółka jawna, partnerska i komandytowa
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Skutki poniesienia straty
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Zwolnienie od udziału w stratach a odpowiedzialność wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Decyzje wspólników spółek osobowych dotyczące podziału zysku albo pokrycia strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Modyfikacja umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Skutki zwolnienia wspólnika od udziału w stratach spółki
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Możliwość tworzenia kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Wypłata zysku i zaliczki na poczet zysku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Podzielony a niewypłacony wspólnikom zysk spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Funkcjonowanie spółki komandytowej - podstawa prawna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Podstawa prawna wypłaty zysku spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zasady funkcjonowania spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Podział zysku i pokrywanie strat w spółkach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Wypłata zaliczki na poczet zysku spółki osobowej - podstawa prawna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Udziały w zysku spółki i PCC od wkładu nowego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Rozliczenie pobranych przez wspólników zaliczek na poczet zysku w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Założenie spółki jawnej i komandytowej drogą tradycyjną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Jak założyć spółkę handlową?
Zasady podziału zysku lub pokrycia straty w zależności od formy prawnej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Zaliczki w ciągu roku wypłacone na poczet zysku w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Skutki zwolnienia wspólnika od udziału w stratach spółki
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Dochodowa działalność a strata bilansowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 - Rozliczenia wspólników w spółkach osobowych
Gdy spółka jest dłużnikiem swoich wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 - Rozliczenia wspólników w spółkach osobowych
Zysk pozostawiony na kapitale zapasowym spółki jawnej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Problemy związane z rozliczeniem straty w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Do zmiany umowy potrzeba wszystkich partnerów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Strata spółki z o.o. przekształconej w spółkę komandytową
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Zmiana udziału w zyskach wymaga modyfikacji umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Zysk wypłacony w formie rzeczowej w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Zmiana proporcji udziałów w spółce osobowej i jej wpływ na podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Udział w zyskach i stratach a odpowiedzialność za długi
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Podział zysku w spółce partnerskiej a ustalenie przychodów i kosztów u wspólników
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Zasady wypłaty zysku w spółce jawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Możliwość wypłaty zaliczki na poczet zysku w spółkach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Rozliczenie zaliczek otrzymanych na poczet zysku spółki komandytowej, gdy spółka wykazała stratę bilansową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Zysk bilansowy wypłacony wspólnikom spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Podstawa prawna funkcjonowania spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
W jaki sposób przekazać nieruchomość spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Czy dzielić zysk w spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Zysk w formie rzeczowej wypłacony wspólnikom spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Zyski pozostawione na kontach wspólników w spółce jawnej a PCC
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2016 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2016 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Kodeksowe zasady wypłaty zysku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Strata z tytułu udziału w spółce komandytowej - rozliczenie podatkowe u komplementariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Gdy wspólnik jest wierzycielem swojej spółki
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Udział w stratach sprawą wewnętrzną wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Kto i na jakich zasadach odpowiada za długi spółki?
Wpłata do spółki tytułem pokrycia straty a PCC
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Termin przekazania zysku wypracowanego przez spółkę komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce osobowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Zmiana udziału w zyskach bez modyfikacji wnoszonych wkładów
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Jak założyć spółkę jawną tradycyjną drogą?
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Wspólnik bez udziału w stratach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Moment powstania przychodu z tytułu podziału zysku
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015
Moment powstania przychodu z tytułu podziału zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Unormowania Kodeksu spółek handlowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Odsetki od udziału kapitałowego to nie tylko zysk
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Zaliczki na poczet zysku w handlowej spółce osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Udział wspólników w zyskach i stratach w spółce jawnej i spółce partnerskiej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Udział wspólników w zyskach i stratach w spółce komandytowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Przeniesienie własności nieruchomości ze spółki na wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
PCC od wkładu wniesionego do spółki jawnej nie jest kosztem uzyskania przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Zysk spółki komandytowej przeznaczony na kapitał zapasowy a ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Przeznaczenie zysku spółki komandytowej na utworzenie kapitału zapasowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Wypłata zysku w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Wypłata zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Jak zmienić proporcję udziałów w spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Zysk zatrzymany w spółce komandytowej - skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Kogo pozwać o wypłatę zysku w spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką a wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Roczny zysk wypłacony wspólnikowi spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Przekazanie wypracowanego zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Czy uchwała o podziale zysku musi wskazywać termin jego wypłaty?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Podział zysku w spółce komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Jak dzielić zysk w spółce jawnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Uprawnienie wspólnika do żądania wypłaty zysku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Czy straty muszą być pokryte?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Rozdzielenie zysku w spółce komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Zasady podziału zysku w spółce partnerskiej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach osobowych prawa handlowego i spółce cywilnej
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Wypłata zysku wypracowanego w spółce jawnej przed przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
W razie wystąpienia ze spółki tylko zwrot wkładu
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Mechanizm ustalania dochodu wspólników
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Zatrzymanie zysku w spółce jawnej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Wypłata zaliczek na poczet zysku w handlowych spółkach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Poradnik dla wspólników spółek osobowych
Udział w stratach spółki a odpowiedzialność za długi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Poradnik dla wspólników spółek osobowych
Zasady podziału zysku i pokrycia straty wynikające z przepisów prawa handlowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Wypłata z zysku spółki jawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Podział wyniku w spółce komandytowej a ujęcie w księgach rachunkowych udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Wypłata zysku spółki jawnej w formie niepieniężnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Niezbędne informacje o spółkach komandytowych i S.K.A.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Nieuprawnione pobranie pieniędzy z kasy spółki
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013
Zatrzymanie zysku w spółce jawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Wyegzekwowanie należności od wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Zasady podziału zysku i pokrycia straty wynikające z przepisów prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Zasady podziału zysku w spółce partnerskiej
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Swoboda kształtowania treści umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Gdy spółka chce przekazać nieruchomość wspólnikowi
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Wystąpienie ze spółki, która przynosi straty
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Prezentacja zaliczek otrzymanych na poczet zysku za 2012 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Wycofanie wkładów ze spółki i wniesienie nowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Uregulowania prawne przekształcenia wynikające z K.s.h. i K.c.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Rozliczenie podatku dochodowego przez wspólników spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60