Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 177 obowiązującym od 4.09.2020 r. do 11.07.2022 r.
Odsetki w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Utworzenie z zysku funduszu inwestycyjnego a możliwość zaliczenia do kosztów hipotetycznych odsetek od tego zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Sprawne zarządzenie dopłat w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022 - Sposoby dofinansowania spółki handlowej przez wspólników
Zwrot dopłat dla wspólników na zasadach z K.s.h. lub umowy spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022 - Sposoby dofinansowania spółki handlowej przez wspólników
Dopłaty od wspólników, gdy umowa spółki milczy w tej kwestii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022 - Sposoby dofinansowania spółki handlowej przez wspólników
Zasady rozliczenia PCC od dopłat wnoszonych przez wspólników spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022 - Sposoby dofinansowania spółki handlowej przez wspólników
Dopłaty wnoszone przez wspólników spółki z o.o., wpływające na stan kapitału rezerwowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Koszty spółki komunalnej sfinansowane z otrzymanej dopłaty do kapitału
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Dopłaty mogą być nakładane na wspólników wielokrotnie
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Definicja transakcji kontrolowanej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Definiowanie transakcji kontrolowanej na potrzeby cen transferowych - interpretacja ogólna Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Dopłaty w spółce z o.o. tylko od wszystkich
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Szybszy i prostszy zwrot dopłat
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Dopłaty nie zawsze mogą być nałożone na wspólników
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Podatek od zmiany umowy spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021 - Rozliczanie PCC w spółkach
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Gdy umowa spółki z o.o. milczy w kwestii dopłat
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Wniesienie przez wspólnika dopłat na pokrycie straty bilansowej a przychód podatkowy spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Dopłaty na pokrycie straty w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
PCC w spółce kapitałowej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Gdy wspólnicy spółki z o.o. chcą wnieść dopłaty
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Rejestracja spółki z o.o. i PSA w KRS na analogicznych zasadach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021 - Spółka z o.o. czy prosta spółka akcyjna?
Pojęcie transakcji kontrolowanej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Dopłaty - regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Otrzymanie dopłat - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Jak założyć spółkę z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Dopłaty w jednoosobowej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Ceny transferowe - progi dokumentacyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
14 dni na zapłatę PCC od dopłat
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Zasady wnoszenia, ściągania i zwracania dopłat w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020 - Sposoby dofinansowania spółki handlowej przez wspólników
Zamiana pożyczki na dopłaty w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020 - Sposoby dofinansowania spółki handlowej przez wspólników
Ważny jest limit dopłat określony w umowie spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020 - Sposoby dofinansowania spółki handlowej przez wspólników
Dopłaty do kapitału w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2020
Nałożenie dopłat w spółce z o.o. i ich zwrot
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
PCC od zmiany umowy spółki kapitałowej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Konwersja pożyczki na dopłaty w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Wątpliwości przy określaniu górnej granicy dopłat
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 r. w spółce z o.o. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Strata bilansowa w księgach rachunkowych spółki kapitałowej pokryta dopłatami
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2020 - Rozliczenia między wspólnikami a spółką - wybrane zagadnienia
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 177 w pozostałych wersjach czasowych
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Dopłaty na pokrycie straty a księgowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022 - Zmiany kapitałowe w księgach rachunkowych
Zwiększenie kapitału rezerwowego a PCC
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Zarządzenie dopłat w spółce z o.o. krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Niezbędne decyzje zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Wnoszenie dopłat przez wspólników spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022 - PCC od umowy spółki i jej zmian
Hipotetyczne odsetki od zatrzymanego w spółce zysku w podatkowych kosztach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1137) z dnia 1.08.2022
Wymogi zwiększenia górnej granicy dopłat w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Prawidłowe określenie dopłat w umowie spółki
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Konwersja pożyczki otrzymanej od udziałowca na dopłaty wnoszone w celu pokrycia straty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Poniesienie straty - regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Odliczanie hipotetycznych odsetek od dopłat i zatrzymanego zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Dofinansowanie spółki z o.o. dopłatami od wspólników
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Zasady wnoszenia dopłat w spółce z o.o. określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Skutki podatkowe wniesienia i zwrotu dopłat dla wspólników i spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Dopłaty tylko od wszystkich wspólników
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Zwrot wniesionych przez wspólników dopłat na bieżącą działalność
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Zasady podziału zysku netto oraz pokrycia straty w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Pokrycie straty wniesionymi dopłatami wspólników w spółce z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Gdy wspólnicy planują dofinansować swoją spółkę dopłatami
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Gdy spółka z o.o. poniosła stratę za ubiegły rok obrotowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Rozliczenie PCC od dopłat w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - PCC w spółkach w 2020 roku
Praktyczne aspekty zarządzenia dopłat w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Zwrot wniesionych przez wspólników dopłat na bieżącą działalność
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Zarządzenie dopłat w spółce z o.o. i rozliczenie PCC
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Ewidencja wniesienia oraz zwrotu dopłat w księgach rachunkowych wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Dopłaty do spółki z o.o. muszą wnieść wszyscy wspólnicy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Wnoszenie dopłat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019 - Ważne postanowienia umowy spółki z o.o.
Pierwsze zarządzenie dopłat w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Wniesienie dopłat w przepisach K.s.h.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Pokrycie straty z dopłat wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Rozliczenie PCC od dopłat przez komunalną spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Gdy wspólnik usiłuje odzyskać pożyczkę od spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Spór dotyczący zarządzenia dopłat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Zasady kwestionowania uchwał wspólników, zarządu i rady nadzorczej spółki z o.o.
Podstawa ujęcia w księgach dopłat wspólników spółki z o.o. na pokrycie straty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Plusy i minusy rejestrowania spółki w trybie S24
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Rozliczenie PCC od dopłat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019 - Zasady rozliczania PCC w spółkach
Bezzwrotne dopłaty w celu pokrycia straty
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Źródło przychodów w CIT z tytułu "niekodeksowych" dopłat wniesionych przez wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ujęcie księgowe rozliczenia straty z dopłat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Operacje gospodarcze wpływające na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Prawa i obowiązki udziałowca spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Termin zapłaty PCC od dopłat
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Jak zaksięgować pokrycie straty bilansowej dopłatami wniesionymi przez wspólników?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Pokrycie straty z dopłat wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Różne sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników
Zasady wnoszenia dopłat do spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników
Skutki podatkowe dopłat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników
Możliwość wniesienia dopłat w spółce komunalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników
Uchwała w sprawie nałożenia dopłat a treść zaproszenia na zgromadzenie wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników
Wniesienie dopłat do spółki z o.o. - skutki podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zasady zawiązania spółki jawnej, komandytowej i z o.o. w trybie S24
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Jak założyć spółkę handlową?
Dopłaty w świetle postanowień Kodeksu spółek handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Wpływ prawa bilansowego na kształtowanie umowy spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Dopłaty przeznaczone na pokrycie straty w świetle regulacji K.s.h.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Dopłaty od wspólników, gdy spółka jest w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Dopłaty do spółki z o.o. w celu pokrycia straty
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Sposoby pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
PCC od dopłat wniesionych przez wspólników do spółki z o.o. a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. za 2017 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Wnoszenie i ściąganie dopłat od wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Kontrowersje wokół naliczania odsetek od dopłat
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Pieniądze od wspólników dla spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Zwrot dopłat a obowiązek dokumentacji cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Zasady zwiększenia limitu dopłat w umowie spółki
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
PCC od dopłat wnoszonych przez wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wspólnik może kwestionować żądanie dopłat bez potrzeby
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Którą drogę założenia spółki z o.o. wybrać?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Dopłaty wnoszone przez spółkę do innej spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Dopłaty wniesione przez wspólników a przychód spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Co należy wiedzieć o dopłatach w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Dopłaty w spółce komunalnej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Wniesienie dopłat do kapitału spółki z o.o. w księgach rachunkowych wnoszącego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Jak dofinansować spółkę z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Wniesienie przez wspólników dopłat do spółki z o.o. w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Dopłaty do kapitału spółki z o.o. wnoszone przez gminę będącą udziałowcem tej spółki
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2017 - Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Konwersja pożyczki od wspólnika na kapitał zapasowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Dopłaty do kapitału w spółce z o.o. w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Na co przeznaczyć środki z dopłat?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Kiedy i jak wspólnicy mogą wnieść dopłaty?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Dopłaty do kapitału wniesione przez udziałowców
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Charakterystyka wybranych pozycji kapitałów (funduszy) własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Wniesienie dopłat do kapitału przez wspólników spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Ewidencja zmian w kapitałach własnych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Dopłaty wnoszone do spółki z o.o. w celu pokrycia straty za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Dopłaty w spółce z o.o. a zwolnienie od kosztów sądowych
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Dopłaty to nie przychód spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Pożyczka od wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Dopłaty wnoszone przez gminę do własnej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Odsetki od kredytu na sfinansowanie dopłat zwrotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Wnoszenie dopłat w komunalnej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
"Dopłaty" od wspólników bez postanowień w umowie spółki
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Nowe możliwości procedury S24 - korzyści czy utrudnienia?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Uchwalenie dopłat po zmianie umowy spółki
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Zasady wnoszenia dopłat do spółki z o.o. w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Dla kogo zwrot dopłat od spółki?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
PCC zapłacony przez spółkę z tytułu wniesienia przez wspólników dopłat nie jest kosztem podatkowym - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Zarządzenie dopłat w komunalnej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Gdy umowa spółki błędnie wskazuje górną granicę dopłat
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Wnoszenie dopłat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Jakie problemy wiążą się z wnoszeniem dopłat?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Wniesienie dopłat w spółce z o.o. w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Konwersja pożyczki na kapitał zapasowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Zastrzeżenia wspólnika co do zasadności wnoszenia dopłat
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Spółkowy majątek należy odróżnić od prywatnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Dopłaty jako szczególny sposób dofinansowania spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Dopłaty wnoszone na pokrycie straty w spółce z o.o.
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Transfer pieniędzy między spółką z o.o. a wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Gdy spółka z o.o. poniosła stratę za ubiegły rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Odsetki od pożyczki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Czy warto zakładać spółkę w trybie S24 po zmianach?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Ujęcie w księgach spółki z o.o. otrzymanych dopłat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Rozliczenie kosztów przedsięwzięcia sfinansowanego z wniesionych dopłat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
S24 to nie zawsze korzystna opcja założenia spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015 - Zakładanie spółki z o.o. w 2015 roku
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Jaka jest górna granica dopłat wspólników na rzecz spółki?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Dokapitalizowanie spółki poprzez objęcie nowych udziałów w klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Zwrot dopłat na rzecz nowego wspólnika a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Dopłaty w jednoosobowej spółce
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Najpierw zmiana umowy spółki, potem dopłaty
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Zarządzenie dopłat zgodnie z przepisami K.s.h.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Jak wspólnicy mogą wspomóc finansowo swoją spółkę?
Porównanie najistotniejszych cech pożyczki, dopłat i podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Jak wspólnicy mogą wspomóc finansowo swoją spółkę?
Szybkie zarządzenie dopłat na podstawie umowy spółki
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką a wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Gdy spółka z o.o. wnosi dopłaty do innej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Wymogi zobowiązania wspólników do wniesienia dopłat
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Dopłaty w unormowaniach Kodeksu spółek handlowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Rozliczenie strat bilansowych w spółkach powiązanych kapitałowo
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Rozliczenie strat bilansowych w spółkach powiązanych kapitałowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Konwersja pożyczki na kapitał zapasowy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Chwilowe kłopoty nie uzasadniają zwolnienia od kosztów sądowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Wniesienie dopłat na pokrycie straty za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Dopłaty pokrywane przez wspólnika darowiznami od dzieci
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
S24, czyli spółka z o.o. "od ręki"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014 - Czy warto założyć spółkę handlową?
Zamiana pożyczki na kapitał zakładowy albo rezerwowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Dopłaty do spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Kiedy nie opłaca się zakładać spółki z o.o. S24?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Ewidencja wniesienia dopłat oraz związany z tym obowiązek zapłaty PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Rozliczenie straty w księgach rachunkowych spółki kapitałowej
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Przydatne pojęcia z Kodeksu spółek handlowych dla księgowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Jak podwyższyć kapitał spółki z o.o. bez notariusza?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Jakie warunki muszą spełniać dopłaty, aby były ważnie uchwalone?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Wydatki na obsługę prawną związaną z wniesieniem dopłat a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Umowa spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013 - Jaką spółkę wybrać do prowadzenia działalności gospodarczej?
Zwrot dopłat wniesionych do spółek kapitałowych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2013 - Dochody wolne od podatku
Sposoby na formalne dofinansowanie spółki
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Przeznaczenie dopłat
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Dopłaty albo pożyczka zamiast podwyższenia kapitału zakładowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013 - Kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Ewidencja księgowa dopłat otrzymanych przez spółkę z o.o.
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Pokrycie straty w spółce z o.o. dopłatami wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Dopłaty do działalności w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Zarządzenie i zwrot dopłat w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (988) z dnia 27.06.2013 - Wzory pism przydatnych w spółkach
Kto uiszcza dopłaty - wspólnik czy użytkownik?
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Dopłaty zwrotne do kapitału u udziałowców wnoszących dopłaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Ewidencja księgowa dopłat otrzymanych przez spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Pokrycie straty za 2012 r. w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Wysokość dopłat musi być zgodna z umową spółki
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Dopłaty na kapitał zapasowy a PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Związanie umową spółki
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Rodzaje wpisów do rejestru przedsiębiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Co spółki muszą wiedzieć o Krajowym Rejestrze Sądowym?
Czy otrzymane dopłaty zwiększają zadłużenie spółki z o.o.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60