Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 199 obowiązującym od 24.08.2017 r. do 14.03.2019 r.
Obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia straty
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Prawa i obowiązki udziałowca spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Umorzenie udziałów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Różne sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników
Dobrowolne umorzenie udziałów a PIT i obowiązki płatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Jak przeprowadzić dobrowolne umorzenie udziałów z czystego zysku?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Nabycie udziałów w celu ich umorzenia - ustalenie wynagrodzenia oraz ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Zbycie udziałów spółki z o.o. w celu ich umorzenia w księgach wspólnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. do wysokości kapitału zakładowego tej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Środki na sfinansowanie umorzenia udziałów
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Problemy związane z rozliczeniem straty w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Termin do wypłaty wynagrodzenia za umarzane udziały
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Umorzenie udziałów finansowane z obniżenia kapitału zakładowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Czy można oddać wspólnikowi wkład wniesiony aportem do spółki z o.o.?
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 199 w pozostałych wersjach czasowych
Dobrowolne umorzenie udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Spadkobiercy wspólnika nie zawsze mogą wstąpić do spółki
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Skutki umorzenia udziałów w spółce kapitałowej
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2020 - Rozliczenia między wspólnikami a spółką - wybrane zagadnienia
Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu przymusowego umorzenia udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Likwidacja środka trwałego wniesionego aportem, gdy stwierdzono brak jego przydatności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Umorzenie udziałów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Umorzenie udziałów własnych z czystego zysku i w drodze obniżenia kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Trzy sposoby na umorzenie udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Odejście ze spółki z o.o. dopuszczalne tryby i rozliczenia
Umorzenie wbrew woli wspólnika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Odejście ze spółki z o.o. dopuszczalne tryby i rozliczenia
Umorzenie udziałów - skutki w CIT w spółce umarzającej udziały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Umorzenie udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019 - Ważne postanowienia umowy spółki z o.o.
Sytuacja spółki umarzającej udziały
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Udziały własne wykazywane w bilansie jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Sposoby umarzania udziałów własnych określone w przepisach prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Umorzenie udziałów wspólnika a obowiązki płatnika - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Dostosowanie wartości udziałów po umorzeniu z czystego zysku
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Czy bezwartościowe udziały spółki nieprowadzącej działalności mogą zostać usunięte z ksiąg rachunkowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Ujęcie księgowe umorzenia udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Kiedy spadkobiercy mają otrzymać ekwiwalent za udziały?
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Czy umorzenie udziałów może być karą dla wspólnika?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Wycofanie udziałów jednego ze wspólników ze spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Kiedy można umorzyć udziały własne w świetle Kodeksu spółek handlowych?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Spadkobiercy nie muszą wstępować do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Podstawa prawna dobrowolnego umorzenia udziałów spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Podstawa prawna dla rekompensaty w naturze za umorzone udziały
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów - skutki w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Wydatki związane z wyceną umarzanych udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o. bez wynagrodzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Ewidencja zmian w kapitałach własnych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Jak powinny być określone warunki przymusowego umorzenia udziałów?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Umorzenie udziałów w spółce z o.o. bez PCC
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2016 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2016 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Kiedy następuje dobrowolne umorzenie udziałów spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Umorzenie przymusowe - sposób na niechcianego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Jak określić wartość udziałów w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Umorzenie udziałów bez PCC
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Umorzenie udziałów finansowane z obniżenia kapitału zakładowego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
VAT przy przekazaniu nieruchomości wspólnikowi
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Źródła finansowania umorzenia udziałów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Czy można oddać wspólnikowi wkład wniesiony przez niego aportem do spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Kiedy spółka może domagać się zwrotu PCC?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015
Ewidencja umorzenia udziałów własnych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Umorzenie udziałów z czystego zysku
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Zabezpieczenie spółki na wypadek śmierci udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Umorzenie udziałów własnych w drodze obniżenia kapitału zakładowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Umorzenie udziałów z czystego zysku w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Po śmierci wspólnika spółka z o.o. może być jednoosobowa
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Umarzanie udziałów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Ogólne zasady umarzania udziałów w świetle Kodeksu spółek handlowych
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Umorzenie bez wynagrodzenia
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Wynagrodzenie w naturze za umorzone udziały
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Ile za umarzane udziały?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia - bez przychodu w spółce
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2015 - PIT i CIT - przegląd najnowszych interpretacji podatkowych
Kiedy spółka z o.o. może nabyć udziały własne?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Jakie mogą być powody przymusowego umorzenia udziałów?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Kiedy można umorzyć udziały własne w świetle Kodeksu spółek handlowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Ogólne zasady umarzania udziałów w świetle Kodeksu spółek handlowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Sytuacja spółki umarzającej udziały
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Opodatkowanie dochodu wspólnika będącego podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Do dobrowolnego umorzenia udziałów konieczna zgoda wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Wycena udziałów w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Sprzedaż udziałów uprzednio częściowo umorzonych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Treść uchwały wspólników w sprawie umorzenia udziałów
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Wystąpienie wspólnika ze spółki z o.o. - skutki podatkowe w spółce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Skąd wziąć środki na sfinansowanie umarzanych udziałów?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Niezarejestrowane zmiany kapitału a przychód w spółce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Ewidencja umorzenia i sprzedaży udziałów własnych w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Porównanie najistotniejszych cech pożyczki, dopłat i podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Jak wspólnicy mogą wspomóc finansowo swoją spółkę?
Odliczenie straty z kapitałów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Dostosowanie wartości udziałów po umorzeniu z zysku
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Umorzenie udziałów albo wyłączenie wspólnika spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Jak przygotować się do zmian w gronie wspólników?
Na co spółka nie może przeznaczyć agio?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Skutki w CIT, gdy spółka płaci w naturze
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Umorzenie udziałów własnych z czystego zysku a wysokość kapitału zakładowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Co należy wiedzieć o wynagrodzeniu za umorzone udziały?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Niepieniężna forma zapłaty wspólnikowi za umorzone udziały - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Księgowe ujęcie umorzenia udziałów własnych w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Kiedy udziały wspólnika mogą być umorzone przymusowo?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Umorzenie udziałów własnych spółki z o.o. z czystego zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Nieodpłatne umorzenie udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Umowne wyłączenie wstąpienia spadkobierców do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Umorzenie udziałów na skutek śmierci wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Rozliczenie straty w księgach rachunkowych spółki kapitałowej
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Umorzenie dobrowolne udziałów należących do nierezydenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Kiedy można umorzyć udziały?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Jak podwyższyć kapitał spółki z o.o. bez notariusza?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Funkcjonowanie spółki z o.o. a sprawy spadkowe
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Dobrowolne umorzenie udziałów bez obniżenia kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Wynagrodzenie w naturze za umorzone udziały
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Przymusowe umorzenie udziałów
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Kapitał zakładowy nierówny sumie udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013 - Kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Spółka z o.o. obniża kapitał zakładowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013 - Kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Wypłata zysku z kapitału zapasowego w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Jak zdyscyplinować spadkobierców wspólnika?
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Obrona przed przymusowym umorzeniem udziałów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Sposób przekazania wynagrodzenia za umorzone udziały
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Umorzenie udziałów w świetle przepisów prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia za udział przymusowo umorzony
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Udziały i akcje pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (979) z dnia 27.05.2013 - Problemy spółek komunalnych
Obniżenie kapitału zakładowego nie uprawnia do zwrotu PCC
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Kiedy zarząd musi uwzględnić wolę wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Umorzenie udziałów w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
PCC i nabycie udziałów w celu umorzenia
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie jest przychodem
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60