Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 193 obowiązującym od 24.08.2017 r. do 28.02.2019 r.
Tematy związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Wypłata zysku wspólnikom spółki z o.o. w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Zmiany przepisów K.s.h. dotyczące spółek z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Roszczenie o wypłatę dywidendy ulega przedawnieniu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Ujęcie przychodu z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Wypłata dywidendy wspólnikom (akcjonariuszom)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. - wypłata dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Odroczenie terminu wypłaty dywidendy w uchwale wspólników
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Dzień wypłaty dywidendy a dzień dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. za 2017 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Przygotowania do wypłaty dywidendy w spółkach z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Rezygnacja z odsetek od nieterminowej wypłaty dywidendy a CIT w spółce wypłacającej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Wypłata dywidendy - podstawa prawna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Możliwość przesunięcia terminu wypłaty dywidendy spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 193 w pozostałych wersjach czasowych
Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 r. w spółce z o.o. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Przesunięcie terminu wypłaty dywidendy spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Skutki podatkowe opóźnienia wypłaty dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Ewidencja wypłaty dywidendy wspólnikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Możliwość wypłaty dywidendy przez spółkę w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Kiedy zaksięgować przychód bilansowy z tytułu otrzymania dywidendy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Zasady podziału zysku netto oraz pokrycia straty w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Zbycie udziałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Odejście ze spółki z o.o. dopuszczalne tryby i rozliczenia
Określenie terminu wypłaty dywidendy i dnia dywidendy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o. w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
O zbyciu udziałów należy zawiadomić spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Zmiany wprowadzone w przepisach K.s.h. i K.c.
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2019 - Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.
Podział zysku - regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Określenie terminu wypłaty dywidendy i dnia dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Dywidenda i sprzedaż udziałów
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Warunki prawidłowej wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Istotne zmiany w przepisach K.s.h. i K.c., które obowiązują od 1 marca 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Ewidencja wypłaty dywidendy wspólnikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Nieterminowa wypłata dywidendy wspólnikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Ewidencja księgowa dywidendy wypłaconej po terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Spółka w likwidacji nie wypłaci dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Użytkownik udziałów uczestniczy w podziale zysku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Proces o wypłatę dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Przeznaczenie zysku netto na dywidendę pieniężną dla wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Stare sprawy i nowy wspólnik w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Ile wynosi termin przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Przeznaczenie zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową na wypłatę dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Ewidencja księgowa dywidendy wypłaconej po terminie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Ujęcie w księgach podziału zysku w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Ile czasu ma zarząd na określenie terminu wypłaty dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Wypłata dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Zasady podziału zysku i forma wypłaty dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Czy uchwaloną wypłatę dywidendy można cofnąć?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Przeznaczenie zysku na dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Dywidenda płatna w ratach a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Zaległa dywidenda
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
W jakim terminie można dochodzić zaległej dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Dywidenda wypłacona po terminie a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce wypłacającej dywidendę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Spory o wypłatę dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Zasady wypłacania dywidendy wspólnikom/akcjonariuszom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Czy możliwa jest wypłata dywidendy w czasie likwidacji spółki?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Proces czy sprzedaż wierzytelności?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Przeznaczenie zysku na dywidendę dla udziałowców (akcjonariuszy)
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Kiedy spadkobiercy udziałowca nie mają prawa do dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Dzień, według którego należy ustalić krąg uprawnionych do dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Zysk netto przekazany na dywidendę dla udziałowców/akcjonariuszy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Czy zarząd może zablokować wypłatę dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Praktyczne aspekty wypłaty dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Użytkownik udziałów uczestniczy w podziale zysku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Na co powinien zwracać uwagę kupujący udziały w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Wypłata wspólnikom spółki z o.o. dywidendy za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Zasady podziału zysku określone w Kodeksie spółek handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Dzień dywidendy a dzień jej wypłaty
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Nie w każdym przypadku komornik jest płatnikiem podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Podział zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Przydatne pojęcia z Kodeksu spółek handlowych dla księgowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Zasady wypłaty dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Przed sądem można domagać się niewypłaconej dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Zasady wypłaty dywidendy wspólnikom spółki z o.o. określone w przepisach prawa handlowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Cesja wierzytelności o wypłatę dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Przesunięcie dnia dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Dywidenda z kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Zysk przeznaczony na dywidendę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Dywidenda dla wspólnika czy użytkownika?
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60