Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 191 obowiązującym od 24.08.2017 r. do 14.03.2019 r.
Możliwość podziału wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Ewidencja wypłaty dywidendy wspólnikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Wycofanie ze spółki z o.o. samochodu osobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Prawa i obowiązki udziałowca spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Wypłata zysku wspólnikom spółki z o.o. w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Pokrycie straty bilansowej z kapitału zapasowego utworzonego z kapitału z aktualizacji środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r. a wartość nierozliczonych prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Przeliczenie dywidendy według kursu wskazanego w uchwale o jej wypłacie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Prawa przysługujące wspólnikowi spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Ewidencja księgowa nakładów na prace rozwojowe
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Ujęcie przychodu z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Podejmowanie uchwał przez wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Ustalenie kwoty zysku netto przeznaczonej do podziału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Wypłata dywidendy wspólnikom (akcjonariuszom)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. - wypłata dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Tematy na zwyczajne zgromadzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej i nietypowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. za 2017 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Przygotowania do wypłaty dywidendy w spółkach z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Rezygnacja z odsetek od nieterminowej wypłaty dywidendy a CIT w spółce wypłacającej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Wypłata dywidendy - podstawa prawna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Podział zysku spółki z o.o. a amortyzacja prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Nakłady na prace rozwojowe i ich ujęcie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 191 w pozostałych wersjach czasowych
Szczególne uprawnienia dla wspólnika z umowy spółki
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 r. w spółce z o.o. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową w 2020 r. - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2020 - Rozliczenia między wspólnikami a spółką - wybrane zagadnienia
Skutki podatkowe opóźnienia wypłaty dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Ewidencja wypłaty dywidendy wspólnikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020 - Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej
Zasady podziału zysku netto oraz pokrycia straty w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Przekazanie zysku za 2019 r. na podwyższenie kapitału zapasowego, gdy wypłacono zaliczki na poczet dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Ustalenie kwoty zysku netto przeznaczonej do podziału
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Wypłata dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o. w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
W spółce z o.o. sformalizowane podsumowanie ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Zaliczka na dywidendę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019 - Ważne postanowienia umowy spółki z o.o.
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Podział zysku - regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Wykazanie w księgach rachunkowych udziałowca przychodu z tytułu otrzymania dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ewidencja w księgach wypłaty dywidendy wspólnikom spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Brak zgody na pozostawienie zysku w spółce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Zasady kwestionowania uchwał wspólników, zarządu i rady nadzorczej spółki z o.o.
Wypłata i otrzymanie dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz ustalenie kwoty do podziału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Gdy spółka z o.o. wypracowała zysk, a nie wypłaca dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Tematy związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
ZZW w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, likwidacji, upadłości i restrukturyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Warunki prawidłowej wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Podział zysku w spółce z o.o. uzależniony od amortyzacji prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Zaskarżenie uchwały o zostawieniu zysku w spółce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017 - Czy i jak kwestionować uchwały wspólników?
Nieterminowa wypłata dywidendy wspólnikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Czy i kiedy wprowadzić zmiany do uchwały w sprawie podziału zysku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Nowy udziałowiec a zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Jak zaksięgować wypłatę dywidendy niepieniężnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Dywidenda w warunkach straty za ubiegły rok obrotowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Niepodzielony zysk według K.s.h.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Przeznaczenie zysku netto na dywidendę pieniężną dla wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Czas zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Wypłata dywidendy w postaci gruntu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Kwestionowanie uchwały o zostawieniu zysku w spółce
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Wypłata dywidendy w warunkach straty za ubiegły rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Zmiany w prawie spółek planowane od 1 stycznia 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Wypłata dywidendy zagranicznej osobie fizycznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Ujęcie w księgach podziału zysku w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Sprawy, które musi rozpatrzyć zwyczajne zgromadzenie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Co może wspólnik?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Uprawnienia wspólnika spółki z o.o.
Podział zysku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Uprawnienia wspólnika spółki z o.o.
Wypłata dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Wypłata dywidendy niepieniężnej w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Zasady podziału zysku i forma wypłaty dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Wypłata dywidendy w walucie obcej z rachunku walutowego spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Jaką kwotę można przeznaczyć na dywidendę?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Czy uchwaloną wypłatę dywidendy można cofnąć?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Jak rozliczyć środki pobrane przez właściciela z konta spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Wynik z lat ubiegłych powstały na skutek korekty błędów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Przeznaczenie zysku na dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Udział wspólników w zysku spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Dywidenda płatna w ratach a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Dywidenda wypłacona w formie rzeczowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Zmiany w amortyzacji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Ważne zmiany w przepisach dotyczących spółek
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Zmiany w amortyzacji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Wypłata dywidendy w walucie obcej z rachunku walutowego spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Dywidenda wypłacona po terminie a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce wypłacającej dywidendę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Przychód z tytułu świadczenia uzyskanego od podmiotu z grupy kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku korekty błędów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Wymogi formalno-prawne dotyczące podziału zysku w spółkach kapitałowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej pełniący funkcję bez wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Czy wspólnicy mogą skarżyć uchwałę o podziale zysku?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Podział zysku (pokrycie straty) za 2014 r. w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Przebieg zgromadzenia i obowiązkowy porządek obrad
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, w likwidacji czy w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Gdy spółka z o.o. poniosła stratę za ubiegły rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Odsetki od pożyczki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Zasady podziału zysku i forma wypłaty dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego w jednoosobowej spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Niepodzielone zyski w spółce z o.o. a dochód wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Wypłata środków z kapitału rezerwowego wspólnikom
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Nieterminowa wypłata dywidendy a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Wypłata wspólnikom spółki z o.o. dywidendy za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Zasady podziału zysku określone w Kodeksie spółek handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Skutki w CIT, gdy spółka płaci w naturze
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Zaciągnięcie pożyczki w celu pozyskania środków na wypłatę dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Zasady przeznaczania zysku spółki z o.o. na wypłatę dywidendy według prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Przeliczenie zobowiązania z tytułu dywidendy z polskich złotych na walutę obcą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Podział zysku w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Nie w każdym przypadku komornik jest płatnikiem podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Podział wyniku i wypłata dywidendy - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Zwyczajne zgromadzenie wspólników w małej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Przekazanie zysku na kapitał zapasowy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Jaki wpływ ma wspólnik na wypłatę zysku?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Podział zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Przydatne pojęcia z Kodeksu spółek handlowych dla księgowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Jakie prawa mają wspólnicy w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Zasady wypłaty dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Skutki korekty odniesione na kapitał własny
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Podział straty z lat ubiegłych będącej wynikiem korekty błędu
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Dywidenda wypłacana spółce zagranicznej w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Niepodzielony zysk według K.s.h.
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Zasady wypłaty dywidendy wspólnikom spółki z o.o. określone w przepisach prawa handlowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Dywidenda wypłacana spółce zagranicznej w walucie obcej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
W jakim terminie należy dokonać rozliczenia wyniku finansowego w spółce z o.o.?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Wypłata dywidendy krajowej spółce kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Dywidenda wypłacana spółce zagranicznej w walucie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Co jest niepodzielonym zyskiem?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Pokrycie straty z działalności spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 49 (986) z dnia 20.06.2013
Cesja wierzytelności o wypłatę dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Dywidenda wypłacana spółce zagranicznej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Kiedy zarząd musi uwzględnić wolę wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Podział zysku za 2012 r. w spółkach kapitałowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Jaka forma dla uchwały w sprawie pokrycia straty?
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Wypłata z zysków
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60