Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 231 obowiązującym od 29.09.2016 r. do 23.08.2017 r.
Kiedy zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017 - Jak przeprowadzić nadzwyczajne zgromadzenie wspólników?
Miejsce zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Spółki handlowe z udziałem cudzoziemców
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Nowy udziałowiec a zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Jak zaksięgować wypłatę dywidendy niepieniężnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Niepodzielony zysk według K.s.h.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Zapłata podatku w imieniu wspólnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Czas zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Wypłata dywidendy w postaci gruntu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Ile wynosi termin przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Na jakich zasadach spółka handlowa może zawiesić działalność?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Kierownik jednostki musi pamiętać o obowiązkach sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Plusy i minusy pełnienia funkcji w organach spółki z o.o.
Jak odwołać członka zarządu spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 231 w pozostałych wersjach czasowych
Opinia negatywna z badania sprawozdania finansowego a podział zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Zaliczka na dywidendę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019 - Ważne postanowienia umowy spółki z o.o.
Uchwały wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Zmiany wprowadzone w przepisach K.s.h. i K.c.
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2019 - Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego po upływie ustawowego terminu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Brak zgody na pozostawienie zysku w spółce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Zasady kwestionowania uchwał wspólników, zarządu i rady nadzorczej spółki z o.o.
Wypłata i otrzymanie dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Obowiązki sprawozdawcze wobec KRS a zawieszenie spółki
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Udzielenie absolutorium członkom zarządu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Procedura i skutki odwołania członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Moment właściwy na odwołanie członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Udostępnienie sprawozdania finansowego wspólnikom spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Czas na podsumowanie ubiegłego roku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Gdy spółka z o.o. wypracowała zysk, a nie wypłaca dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Odformalizowanie zwyczajnych zgromadzeń wspólników od 1 marca 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Organizacja zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Tematy związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Sposób przeprowadzania głosowań na zgromadzeniu wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
ZZW w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, likwidacji, upadłości i restrukturyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Warunki prawidłowej wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Istotne zmiany w przepisach K.s.h. i K.c., które obowiązują od 1 marca 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Zwyczajne zgromadzenie wspólników z uchwałami w postaci pisemnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiany dotyczące zwyczajnych zgromadzeń wspólników
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Zmiany przepisów K.s.h. dotyczące spółek z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Uproszczenia w prawie dla spółek handlowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Gdy jedyny wspólnik chce otrzymywać wynagrodzenie od swojej spółki
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Pokrycie straty bilansowej z kapitału zapasowego utworzonego z kapitału z aktualizacji środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Głosy dwóch wspólników mogą wystarczyć do podjęcia uchwał
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Absolutorium za rok zawieszenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Sposoby pokrycia straty bilansowej i jej rozliczenie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Dopłaty przeznaczone na pokrycie straty w świetle regulacji K.s.h.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Brak absolutorium dla członka zarządu a wybór na kolejną kadencję
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Gdy zarząd nie zwołał zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Podejmowanie uchwał przez wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Założenie spółki jawnej w kilku krokach
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Uchwała o pokryciu straty w spółce kapitałowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Wprowadzanie zmian w składzie zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Zwoływanie zgromadzenia wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Tematy na zwyczajne zgromadzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Sposób przeprowadzania głosowań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej i nietypowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Zwyczajne zgromadzenie po terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Przygotowania do wypłaty dywidendy w spółkach z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Termin podjęcia decyzji przez organ zatwierdzający w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Podjęcie uchwały wspólników poza zgromadzeniem
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. po wystąpieniu wspólnika
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w spółce jednoosobowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Pozycja rady nadzorczej w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017 - Nadzór i kontrola w spółce z o.o.
Czynności po odwołaniu członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru firmy audytorskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Sposoby pokrycia straty bilansowej i jej rozliczenie w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Dopłaty wnoszone do spółki z o.o. w celu pokrycia straty za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Ujemny kapitał własny w nowo powstałej spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Zwyczajne zgromadzenie wspólników po terminie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Sposoby pokrycia straty bilansowej i jej rozliczenie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ile czasu ma zarząd na określenie terminu wypłaty dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Sprawy, które musi rozpatrzyć zwyczajne zgromadzenie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Obowiązki związane ze zwyczajnym zgromadzeniem
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Udział w zgromadzeniu i prawo głosu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Uprawnienia wspólnika spółki z o.o.
Zawieszenie działalności a zwyczajne zgromadzenie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Kiedy i komu trzeba wysłać zaproszenia na zgromadzenie?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Wynik z lat ubiegłych powstały na skutek korekty błędów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. tylko na terenie Polski
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Kto ma podpisać sprawozdanie finansowe spółki?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Jak powołać i odwołać członka zarządu w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Grzywna za niezłożenie sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statusu jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
W jakim terminie można dochodzić zaległej dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Strata przewyższająca kapitał podstawowy spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Pokrycie straty z kapitału rezerwowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Relacje majątkowe w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku korekty błędów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Wymogi formalno-prawne dotyczące podziału zysku w spółkach kapitałowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Sposoby pokrycia straty w spółce kapitałowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Uchwała dotycząca wynagrodzenia członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Transfer pieniędzy między spółką z o.o. a wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Przetasowanie w zarządzie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Jak zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Przebieg zgromadzenia i obowiązkowy porządek obrad
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, w likwidacji czy w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Gdzie można odbyć zgromadzenie?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Gdy spółka z o.o. poniosła stratę za ubiegły rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Odsetki od pożyczki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Odsetki od pożyczki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Absolutorium - czy naprawdę jest takie ważne?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Kto i w jakim terminie zatwierdza sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Niepodzielone zyski w spółce z o.o. a dochód wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką a wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Czy pełnomocnicy mogą zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki z o.o.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Formalne zwołanie zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Zwyczajne zgromadzenie wspólników w małej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Absolutorium - symboliczny akt czy ważna sprawa?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Przekazanie zysku na kapitał zapasowy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Czy warto zawiesić działalność spółki?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Zwołanie zgromadzenia
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Podział zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Rozliczenie straty w księgach rachunkowych spółki kapitałowej
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Gdy spółka ma wyrazić zgodę na zbycie udziałów
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Skutki korekty odniesione na kapitał własny
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Podział straty z lat ubiegłych będącej wynikiem korekty błędu
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Zasady wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Brak absolutorium a mandat członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Niepodzielony zysk według K.s.h.
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
W jakim terminie należy dokonać rozliczenia wyniku finansowego w spółce z o.o.?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Roszada w zarządzie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Pokrycie straty z działalności spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 49 (986) z dnia 20.06.2013
Kiedy zarząd musi uwzględnić wolę wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Odwołanie członka zarządu bez zbędnej zwłoki
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Gdy wspólnicy będą decydować o absolutorium
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Podział zysku za 2012 r. w spółkach kapitałowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Jaka forma dla uchwały w sprawie pokrycia straty?
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Zwyczajne zgromadzenie w spółce zawieszonej
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Wypłata z zysków
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
Zgromadzenie wspólników tylko w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Skutki odmowy udzielenia absolutorium
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60