Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 202 obowiązującym od 29.09.2016 r. do 23.08.2017 r.
Dane w KRS a dochodzenie długów spółki od członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Powołanie członka zarządu na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Czas zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
SN o odpowiedzialności likwidatora
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Odejście z zarządu spółki kapitałowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Przesłanki uchylenia limitów zatrudnienia terminowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Kiedy kończy się kilkuletnia kadencja członka zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Komu ma złożyć rezygnację jeden z członków zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Kiedy kończy się kadencja członków organów spółki?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Wydłużenie kadencji zarządu w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Zmiany w prawie spółek planowane od 1 stycznia 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Od kiedy członek zarządu traci mandat?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 202 w pozostałych wersjach czasowych
Odpowiedzialność odszkodowawcza w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020 - Zasady odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych
Odwołanie pomimo rezygnacji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Kiedy upływa kilkuletnia kadencja członków organów?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Podpisywanie sprawozdań finansowych przy zmianie członków zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Zasady składania rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Rezygnacja z funkcji w spółce z o.o. z długami
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
W spółce z o.o. sformalizowane podsumowanie ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Zmiany w składzie zarządu a KRS i CRBR
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Powołanie członka zarządu na czas nieokreślony w spółce S24
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Kadencja na czas nieokreślony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019 - Ważne postanowienia umowy spółki z o.o.
Zmiany wprowadzone w przepisach K.s.h. i K.c.
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2019 - Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.
Składanie rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Rezygnacja z funkcji w wieloosobowym zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Wpis w KRS nie przesądza o odpowiedzialności członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Tematy związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Istotne zmiany w przepisach K.s.h. i K.c., które obowiązują od 1 marca 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Odwoływanie członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Zmiany przepisów K.s.h. dotyczące spółek z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Jak zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Zmiana kadencji członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Zasady składania rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Gdy zarząd nie zwołał zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Koniec kadencji członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Skuteczność rezygnacji z funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Wprowadzanie zmian w składzie zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Tematy na zwyczajne zgromadzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Terminowa umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Gdy nowo powołany członek zarządu nie figuruje jeszcze w KRS
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Czy likwidatorzy mogą być zmuszeni do spłaty długów spółki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Kto odpowiada za długi spółki handlowej?
Umowa o pracę dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Odpowiedzialność pełnomocnika za podatki spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Czy zmienią się zasady obsadzania zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Umowa o pracę na czas określony z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Umowa dla członka zarządu: cywilnoprawna czy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Faktyczne pełnienie obowiązków w zarządzie a odpowiedzialność
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Jak złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji w zarządzie?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Sprawy, które musi rozpatrzyć zwyczajne zgromadzenie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Jak zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Powołanie członka zarządu na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016
Kto reprezentuje spółkę w czynnościach z jej byłym prezesem?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Figurowanie w KRS a odpowiedzialność byłego członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Umowa o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Przejęcie spłaty podatków spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015 - Kto odpowiada przed fiskusem za niezapłacone podatki?
Kiedy wygasa mandat członka rady nadzorczej?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Dorozumiane podjęcie uchwały przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Przetasowanie w zarządzie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Przebieg zgromadzenia i obowiązkowy porządek obrad
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Kiedy odbycie zgromadzenia wspólników skutkuje wygaśnięciem mandatów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Trudniej złożyć rezygnację z funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Czy mandat członka zarządu wygaśnie wbrew woli wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Członek zarządu zmienia pracę
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Podstawa zgłoszenia zmian w składzie zarządu
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Stanowisko SN o rezygnacji z funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Gdy członek zarządu chce zrezygnować z funkcji
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Jaka długość kadencji w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Umowa o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Zmiany w zarządzie spółki skuteczne jeszcze przed wpisem do KRS
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Zwyczajne zgromadzenie wspólników w małej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Rezygnacja z funkcji w zarządzie spółki
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Jak powołać i odwołać członka zarządu spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Od kiedy członek zarządu może pełnić funkcję?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Czy zarząd musi mieć prezesa?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Umowa spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013 - Jaką spółkę wybrać do prowadzenia działalności gospodarczej?
Rezygnacja z funkcji członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Członek zarządu powołany na czas nieoznaczony
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Sposoby obrony przed płaceniem długów spółki
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Roszada w zarządzie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Czy członka zarządu można powołać na czas nieokreślony?
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60