Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 195 obowiązującym od 29.09.2016 r. do 23.08.2017 r.
Zaskarżenie uchwały o zostawieniu zysku w spółce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017 - Czy i jak kwestionować uchwały wspólników?
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Dywidenda w warunkach straty za ubiegły rok obrotowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Zaliczka wypłacona na poczet dywidendy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Kwestionowanie uchwały o zostawieniu zysku w spółce
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Wypłata dywidendy w warunkach straty za ubiegły rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Dywidenda zaliczkowa w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 195 w pozostałych wersjach czasowych
Zasady podziału zysku netto oraz pokrycia straty w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Zaliczka wypłacona na poczet dywidendy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Zaliczki na poczet zysku niezwrócone przez wspólników mimo wykazania straty przez spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o. w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Środki pieniężne pobrane z konta finansowego przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Dywidenda zaliczkowa tylko z określonych źródeł
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Zaliczka na dywidendę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019 - Ważne postanowienia umowy spółki z o.o.
Śródroczny podział zysku za 2019 r. - ewidencja w księgach rachunkowych wypłacającej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Zmiany wprowadzone w przepisach K.s.h. i K.c.
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2019 - Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.
Podział zysku - regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Wypłata i zwrot zaliczek na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Wykazanie w księgach rachunkowych udziałowca przychodu z tytułu otrzymania dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Zaliczki wypłacone wspólnikom na poczet dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz ustalenie kwoty do podziału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Ewidencja wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Dywidenda zaliczkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019 - Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę
Warunki prawidłowej wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Wypłata zysku wspólnikom spółki z o.o. w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Zmiany przepisów K.s.h. dotyczące spółek z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r. a wartość nierozliczonych prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Ujęcie przychodu z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Wypłata dywidendy wspólnikom (akcjonariuszom)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Przygotowania do wypłaty dywidendy w spółkach z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Dywidenda zaliczkowa w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Ile czasu ma zarząd na określenie terminu wypłaty dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Podział zysku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Uprawnienia wspólnika spółki z o.o.
Zaliczka na poczet zysku w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Udział wspólników w zysku spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Gdy wspólnik chce pobrać pieniądze z konta spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Wymogi formalno-prawne dotyczące podziału zysku w spółkach kapitałowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Czy wspólnicy mogą skarżyć uchwałę o podziale zysku?
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Transfer pieniędzy między spółką z o.o. a wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przed i po zatwierdzeniu sprawozdania za ubiegły rok
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Czy zarząd może zablokować wypłatę dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Wypłata środków z kapitału rezerwowego wspólnikom
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Warunki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką a wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Zaliczka na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Na co spółka nie może przeznaczyć agio?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Udziały własne i dywidenda
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Jaki wpływ ma wspólnik na wypłatę zysku?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Podział zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Ogólne zasady wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Zasady wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy spółki z o.o. za 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Kapitał zakładowy, zapasowy oraz kapitały rezerwowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013 - Kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Wypłata w 2013 r. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Wypłata z zysków
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60