Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 192 obowiązującym od 29.09.2016 r. do 23.08.2017 r.
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Niesłusznie wypłacona dywidenda powinna być zwrócona
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Czy i kiedy wprowadzić zmiany do uchwały w sprawie podziału zysku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Rozliczenie w 2017 r. wyniku finansowego osiągniętego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Konwersja pożyczki od wspólnika na kapitał zapasowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Dywidenda w warunkach straty za ubiegły rok obrotowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Niepodzielony zysk według K.s.h.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Zasady podziału lub pokrycia wyniku finansowego w spółce z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Przeznaczenie zysku netto na dywidendę pieniężną dla wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Przeznaczenie zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową na wypłatę dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Wypłata dywidendy w warunkach straty za ubiegły rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Rozliczenie w księgach rachunkowych kolejnego roku zysku wypracowanego w roku ubiegłym
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Prezentacja i wycena w bilansie kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 192 w pozostałych wersjach czasowych
Zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o. w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Opinia negatywna z badania sprawozdania finansowego a podział zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Zaliczka na dywidendę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019 - Ważne postanowienia umowy spółki z o.o.
Podział zysku - regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Wypłata i zwrot zaliczek na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Wykazanie w księgach rachunkowych udziałowca przychodu z tytułu otrzymania dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ewidencja w księgach wypłaty dywidendy wspólnikom spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz ustalenie kwoty do podziału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Ostrożnie z wypłatami dla wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Warunki prawidłowej wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ewidencja wypłaty dywidendy wspólnikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Wypłata zysku wspólnikom spółki z o.o. w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Składowe i wycena kapitału własnego jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r. a wartość nierozliczonych prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Ujęcie przychodu z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Ustalenie kwoty zysku netto przeznaczonej do podziału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Wypłata dywidendy wspólnikom (akcjonariuszom)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. - wypłata dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. za 2017 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Przygotowania do wypłaty dywidendy w spółkach z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Środki na sfinansowanie umorzenia udziałów
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Wypłata dywidendy - podstawa prawna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Problemy związane z rozliczeniem straty w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Ujęcie na dzień bilansowy kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Rozliczenie w księgach rachunkowych 2016 r. zysku wypracowanego w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Ujęcie w księgach podziału zysku w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Podział zysku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Uprawnienia wspólnika spółki z o.o.
Jaką kwotę można przeznaczyć na dywidendę?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Zasady podziału lub pokrycia wyniku finansowego w spółkach kapitałowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Przeznaczenie kapitału zapasowego spółki jawnej na wypłatę dla wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Jak rozliczyć środki pobrane przez właściciela z konta spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Źródła finansowania umorzenia udziałów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Dywidenda wypłacona w formie rzeczowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Zaliczki na poczet dywidendy przekraczające wysokość zysku wypracowanego przez spółkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Kapitał własny - rodzaje, wycena i inwentaryzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Zasady wypłacania dywidendy wspólnikom/akcjonariuszom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Relacje majątkowe w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Wymogi formalno-prawne dotyczące podziału zysku w spółkach kapitałowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Przeznaczenie zysku na dywidendę dla udziałowców (akcjonariuszy)
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Podział zysku (pokrycie straty) za 2014 r. w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Zysk netto przekazany na dywidendę dla udziałowców/akcjonariuszy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przed i po zatwierdzeniu sprawozdania za ubiegły rok
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Praktyczne aspekty wypłaty dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Zasady podziału zysku i forma wypłaty dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Kapitał (fundusz) własny w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego w jednoosobowej spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Niepodzielone zyski w spółce z o.o. a dochód wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Wypłata środków z kapitału rezerwowego wspólnikom
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Skąd wziąć środki na sfinansowanie umarzanych udziałów?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Warunki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Na co spółka nie może przeznaczyć agio?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Zasady przeznaczania zysku spółki z o.o. na wypłatę dywidendy według prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Udziały własne i dywidenda
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Podział zysku w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Jaki wpływ ma wspólnik na wypłatę zysku?
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Podział zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Przydatne pojęcia z Kodeksu spółek handlowych dla księgowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Ogólne zasady wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Zasady wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy spółki z o.o. za 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Niepodzielony zysk według K.s.h.
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Kapitał zakładowy, zapasowy oraz kapitały rezerwowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013 - Kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Wypłata dywidendy powiększona o środki zgromadzone na kapitale zapasowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Wypłata zysku z kapitału zapasowego w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Przeznaczenie kapitału zapasowego na wypłatę zysku w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Zasady wypłaty dywidendy wspólnikom spółki z o.o. określone w przepisach prawa handlowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Wypłata dywidendy krajowej spółce kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Wypłata w 2013 r. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Dywidenda z kapitału zapasowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Zysk przeznaczony na dywidendę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60