Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 154 obowiązującym od 29.09.2016 r. do 23.08.2017 r.
Wartość posiadanych udziałów spółki z o.o., w której obniżono kapitał zakładowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Jak dofinansować spółkę z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Konwersja pożyczki od wspólnika na kapitał zapasowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Zapisy księgowe związane z rozpoczęciem działalności spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Procedura przekazania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Wniesienie aportu a VAT należny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Prezentacja i wycena w bilansie kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Obniżenie kapitału zakładowego do 5.000 zł
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Charakterystyka wybranych pozycji kapitałów (funduszy) własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o. spółkę komandytową - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Określenie wartości wkładów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 154 w pozostałych wersjach czasowych
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Niezarejestrowany kapitał zakładowy w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Wniesienie aportu do spółki kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rejestracja w KRS i rachunkowość nowo zakładanej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Sprzedaż gruntu otrzymanego aportem - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Kapitał zakładowy niezarejestrowany na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia straty
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Kapitały (fundusze) własne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Składowe i wycena kapitału własnego jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Wniesienie aportu a VAT należny
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Wniesienie do nowo powstałej spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa a wartość firmy
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Różne sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników
Rejestracja spółki z o.o. z papierowym wnioskiem o wpis do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Jak założyć spółkę handlową?
Umowa spółki a wysokość wynagrodzenia notariusza
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Jak założyć spółkę handlową?
Wniesienie aportu a VAT należny
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. do wysokości kapitału zakładowego tej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie na dzień bilansowy kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Co może stanowić przedmiot wkładu do spółki?
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Umorzenie udziałów finansowane z obniżenia kapitału zakładowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport know-how
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Gdy spółka jawna chce być spółką z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Problemy prawne związane z przekształceniem spółek
Wniesienie do nowo powstałej spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa a wartość firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Wykorzystanie wkładów wniesionych na kapitał zakładowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Korekta błędu z lat ubiegłych dotyczącego nierozliczonego agio
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Utworzenie spółki z o.o. - wybrane problemy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Ewidencja w spółce z o.o. otrzymującej aport
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Nadwyżka wartości wniesionego aportu nad wartością nominalną objętych udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Kapitał (fundusz) zapasowy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Wartość początkowa samochodu osobowego wprowadzonego do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Ustalenie ilości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Kapitał własny - rodzaje, wycena i inwentaryzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Jak zaksięgować wpłatę kapitału zakładowego w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Umorzenie udziałów w spółce z o.o. bez obniżania kapitału zakładowego
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Aport do spółki lub spółdzielni będącej osobą prawną
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2015 - Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Pokrycie straty kapitałem zapasowym lub rezerwowym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Pokrycie straty poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Organ podatkowy nie może ustalać przychodu na podstawie rynkowej wartości aportu - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Kapitał (fundusz) własny w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Wkład niepieniężny do spółki z o.o. - możliwość szacowania uzyskanego przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Jak ustalić wartość początkową środka trwałego otrzymanego aportem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Ewidencja umorzenia i sprzedaży udziałów własnych w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Czy agio trzeba wnieść przed rejestracją spółki?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Na co spółka nie może przeznaczyć agio?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Czy konieczna jest wycena aportu przez biegłego rewidenta?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Aport wniesiony przez gminę do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Prezentacja w bilansie wpłaty na podwyższenie kapitału przed rejestracją w KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Skutki przeszacowania aportu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Szacowanie wartości nominalnej udziałów przez organ podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Wartość nominalna aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Aport z agio wniesiony do spółki kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Zamiana pożyczki na kapitał zakładowy albo rezerwowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Podwyższenie kapitału zakładowego i PCC
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Wkłady wniesione na kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Rozliczenie straty w księgach rachunkowych spółki kapitałowej
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Charakterystyka wybranych pozycji kapitału własnego wykazywanych w pasywach bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Przydatne pojęcia z Kodeksu spółek handlowych dla księgowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Zasada kontynuacji amortyzacji nie dotyczy środków trwałych otrzymanych aportem przez spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Spółka otrzymująca aport nie ma przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów odpisów amortyzacyjnych u następcy prawnego przekształconego podmiotu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Wybrane zagadnienia związane z udzieleniem spółce z o.o. pożyczki przez jednego z jej wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Ochrona kapitału zakładowego - fikcja czy rzeczywistość?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Kapitał zakładowy, zapasowy oraz kapitały rezerwowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013 - Kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Spółka z o.o. obniża kapitał zakładowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013 - Kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Szykuje się sporo zmian w prawie spółek
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Wydanie przez spółkę z o.o. udziałów o wartości nominalnej niższej niż wartość aportu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Nadwyżka ceny nabycia udziałów nad ich wartością nominalną
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Umorzenie udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Pokrycie straty kapitałem zapasowym lub rezerwowym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
W wyniku otrzymania przedsiębiorstwa aportem powstaje agio, a nie ujemna wartość firmy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Ewidencja otrzymanego aportu w postaci przedsiębiorstwa w spółce z o.o.
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego aportem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (991) z dnia 8.07.2013 - Wydatki na środki trwałe w kosztach podatkowych
Rozliczenie konta wspólników z tytułu wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Grunt i budynki wniesione aportem do jednoosobowej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Nabycie przedsiębiorstwa przez spółkę: (ujemna) wartość firmy czy agio - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
W wyniku otrzymania przedsiębiorstwa aportem powstaje agio, a nie ujemna wartość firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Ewidencja otrzymanego aportu w postaci przedsiębiorstwa w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Umorzenie udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Jak ustalić kapitał przekształconej spółki?
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Wysokość kapitału zakładowego
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60