Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 509 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 22.01.2014 r.
Zamiast zwrotu pożyczki zamiana na wkład wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Zawiadomienie o cesji wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Ujęcie sprzedaży wierzytelności własnej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Zajęcie wierzytelności przez komornika a cesja
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Umowa sprzedaży wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Czy windykator działa zgodnie z prawem?
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Cesja wierzytelności o wypłatę dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Sprzedaż wierzytelności własnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Zgoda dłużnika na sprzedaż jego długów
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Leasing - korzystniejsze zasady podatkowego rozliczania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Zamiana pożyczki na wkład podlega PCC
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 509 w pozostałych wersjach czasowych
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Sprzedaż wierzytelności własnej
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Ostrożnie z wypłatami dla wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Obrona przed dochodzeniem spornej wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Cesja i egzekucja w sprawie należności alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Alimenty - cesja wierzytelności i egzekucja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019 - Wszystko o alimentach
Sprzedaż wierzytelności własnej - ujęcie bilansowe i podatkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Faktoring a wystawianie informacji INF-U kontrahentom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018 - Nowe zasady obniżania wpłat na PFRON
Zakup wierzytelności - podatki i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Skutki braku zawiadomienia o cesji wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Alimenty - cesja wierzytelności i egzekucja
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Zapłata na konto faktora
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Wszystko o obniżaniu wpłat na PFRON
Zakaz cesji w umowie z kontrahentem
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Zakup wierzytelności dochodzonej na drodze sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Zakaz wypłat dla wspólników z majątku spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Zbycie prawa do zysku w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Sprzedaż wierzytelności własnej
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Przychód podatkowy po stronie nabywcy wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Wady i zalety sprzedaży firmowych długów
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Usługa faktoringu w umowie z obcokrajowcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017 - Umowy z zagranicznym kontrahentem
Powiadomienie o dokonaniu cesji
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Sprzedaż wierzytelności
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2017
Faktoring niepełny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Obrót wierzytelnościami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Prawa majątkowe jako źródło przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Wierzytelność alimentacyjna nie podlega cesji i egzekucji
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Przejęcie rozrachunków na podstawie umowy cesji i przejęcia długu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Cesja wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Czasem wierzytelność opłaca się sprzedać
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Sprzedaż wierzytelności własnej - ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Faktoring w umowie z zagranicznym kontrahentem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Umowy i rozliczenia w walucie obcej
Wniesienie przez osobę fizyczną aportu do spółki osobowej a powstanie przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Cesja wierzytelności a PCC
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Zakup wierzytelności w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Roszczenie spółki o zwrot bezprawnej wypłaty może być zbyte
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Sprzedaż wierzytelności własnej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Wynagrodzenie w kwocie netto czy brutto?
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Ewidencja zakupu i sprzedaży wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Na czym polega faktoring?
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Jak scedować wierzytelność?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Proces czy sprzedaż wierzytelności?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Zakup i sprzedaż wierzytelności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Wyłączenie w umowie możliwości cesji
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
Cesja wierzytelności wynikających z alimentów
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Wierzytelności w majątku spółki i jej likwidacja
Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015
Cesja a dotychczasowa egzekucja
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Zakup i odsprzedaż wierzytelności - zasady podatkowego rozliczenia i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Moment potrącenia kosztów związanych z cesją wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Praktyczne aspekty wypłaty dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Zwrot pożyczki przez spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Jak korzystać z cesji w praktyce?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Strata ze sprzedaży wierzytelności własnej a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Zamiana pożyczki na wkład
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Jak wspólnicy mogą wspomóc finansowo swoją spółkę?
Kiedy i jak zmienić dłużnika?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014 - Gdy druga strona nie wykonuje zobowiązania umownego
Strata na sprzedaży wierzytelności własnych - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych operacji sprzedaży wierzytelności własnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Cesja wierzytelności a przejęcie długu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Informacja o zmianie wierzyciela w księgach dłużnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Gdy przedsiębiorca decyduje się na sprzedaż długów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Ograniczenie możliwości sprzedaży wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Kwalifikacja do właściwego źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Jak nabyć wierzytelność hipoteczną?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Cesja a spełnienie świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60