Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 498 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 22.01.2014 r.
Odmowa uznania kompensaty
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Kompensata przed upływem terminu płatności
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Kompensaty wierzytelności między firmami
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kompensaty oraz ewidencja różnic kursowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Możliwość potrącenia kar umownych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Nie trzeba korygować kosztów uzyskania przychodów, gdy zobowiązanie zostanie uregulowane poprzez kompensatę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kompensaty oraz ewidencja różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Rozliczenie przez potrącenie
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Zwrot w przyspieszonym terminie przy kompensacie należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (995) z dnia 22.07.2013 - Prawo podatnika do bezpośredniego zwrotu VAT
Moment powstania przychodu z tytułu jednostronnego potrącenia spornej kary umownej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Kompensata rozrachunków w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Zatrzymana kaucja gwarancyjna a obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Kaucja a niepłacenie czynszu
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Potrącenie (kompensata) spornych wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (976) z dnia 16.05.2013 - Rozliczenia dokonywane między przedsiębiorcami
Rozliczenia między trzema firmami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (976) z dnia 16.05.2013 - Rozliczenia dokonywane między przedsiębiorcami
Kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej a zawarty w wierzytelnościach VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Czy odsetki bankowe debetowe są kosztem podatkowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Czy otrzymana kara umowna ma wpływ na wartość środka trwałego?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Potrącenie (kompensata) spornych wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Umorzenie zobowiązania w wyniku kompensaty nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Zwrot w przyspieszonym terminie przy kompensacie należności
Poradnik VAT nr 1 (337) z dnia 10.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 498 w pozostałych wersjach czasowych
Komitet Standardów Rachunkowości wydał stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Kompensata umowna roszczenia z odsetkami
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2019 - Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Ewidencja kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Zwrot kary umownej - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Dokonanie skutecznego potrącenia należności
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Kara umowna nie pomniejsza wydatków kwalifikowalnych projektu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019 - Zwrot dotacji w przypadku nieprawidłowości w unijnych projektach
Kompensata zobowiązań przy kasowej metodzie rozliczeń VAT
Poradnik VAT nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Zwrot dopłat wspólnikom bez wymaganego ogłoszenia
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Wyłączenie potrącenia w umowie
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Zasady dokonywania kompensaty w świetle prawa cywilnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Potrącenie wzajemnych wierzytelności zleceniobiorcy i zleceniodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Wymagalność roszczeń przy potrąceniu
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Kompensata w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Podstawa prawna dokonania kompensaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Rozliczenie kaucji gwarancyjnej przy robotach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Zasadność potrącenia kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Potrącenie kosztów sądowych z kwoty odszkodowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Rozliczenia wspólników spółki cywilnej a ich wcześniejsza działalność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 - Rozliczenia wspólników w spółkach osobowych
Kompensata jako rozliczenie kosztów zakupu środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Kompensata rozrachunków z jednostką będącą dostawcą i odbiorcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Kara umowna nie pomniejsza wydatków kwalifikowalnych projektu
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Kwestionowanie przez kontrahenta zasadności potrącenia należności
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Odpowiedzialność doradcy podatkowego wobec klienta
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Rozliczenie rozrachunków na podstawie kompensaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Kompensata zobowiązań i należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Ewidencja kompensaty wzajemnych wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Konwersja pożyczki od wspólnika na kapitał zapasowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Kary umowne w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Uregulowanie należności poprzez potrącenie
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Kompensata umowna i potrącenie w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Zajęcie wierzytelności przez urząd skarbowy a prawo do kompensaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Moment powstania obowiązku podatkowego
Poradnik VAT nr 19 (427) z dnia 10.10.2016
Kompensata jako forma wzajemnych rozliczeń kontrahentów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Nota odsetkowa a kompensata
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Możliwość potrącenia przedawnionych należności
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Umowne potrącenie należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Umowy i rozliczenia w walucie obcej
Ujęcie w księgach kompensaty umownej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Kompensata umowna w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Do kiedy można dokonać potrącenia?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Rozliczenie kaucji gwarancyjnej przy robotach budowlanych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016 - VAT w budownictwie
Ewidencja księgowa kompensaty w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Oświadczenie o kompensacie wzajemnych rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Kompensata wzajemnych należności i zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Kompensata odsetek od zobowiązania z należnością od tego samego kontrahenta a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Potrącenie sposobem regulowania należności
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016
Kompensata odsetek od należności z zobowiązaniem wobec tego samego kontrahenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Naliczenie odsetek a kompensata
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Ewidencja księgowa kompensaty w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Potrącenie sposobem na rozliczenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Zabezpieczenie i dochodzenie należności w obrocie gospodarczym
Podatkowe rozliczenie kaucji gwarancyjnej przy robotach budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Kompensata należności a zwrot VAT w terminie 25 dni
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Jakie składniki wynagrodzenia korzystają z ochrony?
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Konwersja pożyczki na kapitał zapasowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Umowne potrącenie należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015 - Zawieranie umów i dochodzenie należności od zagranicznego kontrahenta
Kompensata rozrachunków w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Możliwość potrącenia a wymagalność wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu kary umownej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Kompensata wzajemnych rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Kompensata wzajemnych należności i zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Jak uchronić wynagrodzenie wykonawcy przed potrąceniami?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Czy kompensatę można uznać za uregulowanie zobowiązania, zwalniające z obowiązku zmniejszenia kosztów podatkowych?
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2015 - Korekta kosztów podatkowych o niezapłacone zobowiązania
Kiedy pieniądze trzeba przekazać fiskusowi, a nie kontrahentowi?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Czy można dokonać potrącenia ze skutkiem wstecz?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Potrącenie wierzytelności uzasadnieniem braku zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Potrącenie wierzytelności z tytułu dopłat
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Kompensata należności i zobowiązań z tym samym kontrahentem i ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Rozliczenie przez kompensatę
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Potrącenie wierzytelności nie zawsze możliwe
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Koszty uszkodzenia linii energetycznej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Kiedy podatnikowi przysługuje zwrot bezpośredni VAT?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
W którym momencie można dokonać kompensaty?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Kompensata a zwrot VAT w terminie 25 dni
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Zajęcie wierzytelności a możliwość kompensaty
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Czy można potrącić sporne długi?
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Zapłata rozrachunków w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
W jakiej formie dokonać potrącenia?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Uregulowanie zobowiązania w drodze kompensaty "zwalnia" z obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Kompensata wzajemnych należności sposobem na dokonanie rozliczenia z kontrahentem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014 - Gdy druga strona nie wykonuje zobowiązania umownego
Potrącenie wierzytelności przy rozliczeniach między wspólnikami
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Potrącenie w świetle regulacji Kodeksu cywilnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Kompensata rozrachunków w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Sporne długi można kompensować
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Konwersja pożyczki na kapitał zapasowy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Wykorzystanie przedawnionych długów do kompensaty
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej a VAT zawarty w wierzytelnościach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT w księgach rachunkowych
Moment powstania przychodu z tytułu kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Zwrot kar dochodzonych na drodze sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Moment powstania przychodu z tytułu kary umownej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Płatność przelewem a kompensata
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Kompensata niewymagalnych należności
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60