Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 508 obowiązującym od 2.03.2017 r. do 28.05.2018 r.
Udzielenie pożyczki - skutki w PIT w spółce i u wspólnika
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Regulacje Kodeksu cywilnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Obowiązki płatnika umarzającego dług osobie fizycznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Przychód u dłużnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Udziałowiec spółki z o.o. bez prawa głosu
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Zwolnienie dłużnika z długu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
"Porządkowanie" rozrachunków w wyniku ich weryfikacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Zwolnienie z obowiązku uregulowania należności
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Wierzytelności umorzone a koszty podatkowe
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Udzielenie pożyczki - skutki w PIT w spółce i u wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Ulga na złe długi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017 - Odliczanie VAT w orzecznictwie sądowym
Zwolnienie z obowiązku uregulowania należności a ulga na złe długi - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Umorzenie wierzytelności
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2017
Umorzenie należności - koszty i przychody podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Konwersja pożyczki od wspólnika na kapitał zapasowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Kosztowe rozliczenie umorzonej wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Jak można "czyścić" zapisy na kontach księgowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Nieskutecznie umorzona wierzytelność
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017 - Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 508 w pozostałych wersjach czasowych
Zwolnienie z długu w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zwolnienie z długu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Umorzenie odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań handlowych a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Wierzytelności zaliczane do należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Czy nieściągalna wierzytelność stanowi przychód dłużnika?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Umorzona wierzytelność
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Przesłanki skutecznego zwolnienia z długu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Ewidencja księgowa umorzenia należności
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Umorzenie należności w związku z zawartą ugodą sądową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Zawarcie umowy o zwolnieniu z długu a korekta VAT przez dłużnika - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Umorzenie należności a rozwiązanie odpisu aktualizującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Uregulowania kodeksowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Nieoprocentowana pożyczka i zwolnienie z obowiązku jej zwrotu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Niekiedy wierzytelność warto umorzyć
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Ewidencja księgowa umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Jakie wierzytelności zalicza się do należności z tytułu dostaw i usług?
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Umorzenie wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Skutki podatkowe umorzenia wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Nietypowe zdarzenia w działalności ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Czy umorzona należność może być kosztem podatkowym w kwocie netto, czy brutto?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Umorzenie odsetek od pożyczki udzielonej siostrze
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Umorzona wierzytelność jako koszt
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego na skutek umorzenia zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Przedawnienie zobowiązań i odsetek a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Umorzenie należności w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Podstawa prawna umorzenia należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów należności w związku z jej umorzeniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Odsetki od pożyczki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Skutki umorzenia odsetek naliczonych kontrahentowi w księgach rachunkowych wierzyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Umowa o zwolnienie z długu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Umorzenie nieuiszczonych opłat za wodę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Umorzenie należności
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Rozliczenie w kosztach nieściągalnej wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Tymczasowy charakter odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach działalności gospodarczej
Umorzenie długu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach działalności gospodarczej
Umorzenie wierzytelności - skutki w podatku dochodowym i VAT
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Absolutorium - symboliczny akt czy ważna sprawa?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Zwolnienie z długu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Zwolnienie z długu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Konwersja zobowiązań handlowych na pożyczkę długoterminową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Rozwiązywanie odpisów aktualizujących
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Konsekwencje podatkowe umorzenia wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Umorzenie pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Skutki podatkowe rozwiązania odpisu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Sprzedaż udziałów a moment powstania przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Sposób na umorzenie należności
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Wypłata z zysku spółki jawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Nieściągalne należności od kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Umorzenie należności - koszt uzyskania przychodu w kwocie netto czy brutto?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60