Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 481 obowiązującym od 2.03.2017 r. do 28.05.2018 r.
Termin wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Praktyczne sposoby na zatory płatnicze
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Zabezpieczenie zobowiązań na etapie zawarcia umowy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Termin wypłaty wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Określenie odsetek w pozwie o zapłatę
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Odsetki i przedawnienie zasądzonych kosztów procesu
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Termin nabycia i wypłaty nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wycena w bilansie zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Nabywanie prawa i termin wypłaty odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
W jaki sposób dokonać bilansowej wyceny rozrachunków z tytułu dostaw i usług?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wycena bilansowa zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Kosztowe rozliczenie opłaty adiacenckiej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Koszty z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Gdy wspólnota mieszkaniowa nie spłaca zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Jak prawidłowo naliczać odsetki?
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Jak należy określić odsetki w pozwie o zapłatę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017 - Pozew do sądu praktyczne wyjaśnienia
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 481 w pozostałych wersjach czasowych
Rezygnacja z odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzenia członkowi zarządu jako przychód podatkowy
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2020 - Najciekawsze orzecznictwo VAT, PIT, CIT
Składki ZUS pracownika - absolwenta niezdolnego do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Zaliczenie kaucji na rzecz odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2020 - Opodatkowanie prywatnego najmu
Kolejna obniżka odsetek ustawowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Opóźnienie w zwrocie udziałów dla spółdzielcy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020
Dokonanie wpłaty do PPK po ustawowym terminie wraz z odsetkami
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Kolejna obniżka odsetek ustawowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Odsetki za opóźnienie w płatnościach
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Obniżenie stopy referencyjnej NBP a odsetki ustawowe
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Odsetki za zwłokę od nieterminowo uregulowanych należności przez kontrahenta
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2019 - Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Wyrównanie wysokości dodatku stażowego pracownikowi samorządowemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Firmowym przychodem są otrzymane odsetki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Podwyższenie odsetek w umowie z kontrahentem
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Nota odsetkowa a wymagalność odsetek
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Wypłata wynagrodzenia pracownikowi, który porzucił pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Umorzenie zobowiązań odsetkowych skutkuje powstaniem przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Prezentacja należności krótkoterminowych w bilansie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Praktycznie o zatorach płatniczych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Dochodzenie odsetek od członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Naliczanie odsetek za opóźnienie a wezwanie do zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Wycena i prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Maksymalne odsetki umowne
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Potrącenie komornicze z odsetek od nieterminowych wypłat wynagrodzeń i zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Wezwanie do zapłaty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018 - Dochodzenie należności przez wierzycieli
Odsetki od zaległych alimentów są opodatkowane
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Odsetki sposobem na dłużników, którzy nie płacą w terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 - Gdy firma nie dotrzymuje terminów płatności
Rozliczenie odsetek od pracowniczych wynagrodzeń wypłaconych po terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 - Gdy firma nie dotrzymuje terminów płatności
Zaległość w płatności ze strony wspólnoty mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018 - Likwidacja firmowej szkody i dochodzenie odszkodowania
Należność główna i odsetki - odrębność świadczeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Prawidłowe określenie odsetek w pozwie o zapłatę
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Odsetki w transakcjach handlowych a "stare" umowy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Podatkowe rozliczenie kaucji pobranej w ramach prywatnego najmu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016 - Opodatkowanie prywatnego najmu w 2017 roku
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Odszkodowanie i odsetki za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Odsetki od udziałowca za spóźniony wkład pieniężny
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Odsetki w informacji PIT-8C
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Ewidencja księgowa umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Podatkowa kwalifikacja odsetek za zwłokę - uchwała NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Rozliczenie kaucji pobranej w ramach prywatnego najmu przez wynajmującego lokal
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Stosowanie przepisów o odsetkach i terminach zapłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Stosowanie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Jak napisać wezwanie do zapłaty?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016 - Wzory pism przydatnych przy dochodzeniu należności
Ujęcie zaległego dodatku stażowego w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Umorzone odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań kontrahentom
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Jakie odsetki na rzecz gminy?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Zadośćuczynienie (odszkodowanie) może być zwolnione z PIT, ale odsetki już nie - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Termin wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Najem prywatny a odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Problemy praktyczne dotyczące odsetek w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Zmiany w odsetkach w 2016 roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Jakie odsetki naliczać od 2016 r.?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Odsetki po zmianach w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Zasady wnoszenia dopłat do spółki z o.o. w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Dywidenda płatna w ratach a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Kompensata odsetek od należności z zobowiązaniem wobec tego samego kontrahenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Czym różnią się odsetki kapitałowe od tych za opóźnienie?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Jak ustalić wysokość kary umownej?
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Jakie odsetki naliczać za opóźnienie w zapłacie?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Przychód z tytułu odsetek w prywatnym najmie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania wolnego od podatku
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Umorzenie odsetek od nieterminowej zapłaty za zakupiony towar
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2015 - PIT i CIT - przegląd najnowszych interpretacji podatkowych
Czy wypłata wynagrodzenia przed ustalonym terminem jest dopuszczalna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Odsetki przy umowie pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015
Od kosztów procesu nie ma odsetek
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Odsetki od odszkodowania za kolizję drogową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Odszkodowania dla kierowców
Składki ZUS od dodatków za nadgodziny wypracowane we wcześniejszym miesiącu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Termin na wypłatę odszkodowania z OC
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Aktywa obrotowe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Problem niskich odsetek maksymalnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
Zasady naliczania kontrahentom odsetek za opóźnienie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Płatności firmowe regulowane po terminie
Odsetki umowne czy ustawowe?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Rodzaje odsetek za opóźnienie, ich wysokość i sposób naliczania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Gdy kontrahent nie płaci w terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014 - Gdy druga strona nie wykonuje zobowiązania umownego
Koszty procesu w razie cofnięcia lub ograniczenia pozwu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Zwrot zapłaconych odsetek od należności na podstawie porozumienia stron
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Za jaki okres nalicza się odsetki ustawowe?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Gdy kontrahent nie płaci w terminie
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Nieterminowe wykonywanie umowy przez kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Ustalenie odsetek w związku z opóźnieniem wypłaty nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Wysyłanie wezwań do zapłaty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014 - Odzyskiwanie należności - wzory pism z komentarzem
Oprocentowanie w umowie pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Umorzenie naliczonych odsetek od należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Wypłata osobom uprawnionym nagrody jubileuszowej po śmierci pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Odsetki od zaległości w zapłacie zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Odsetki za wkłady wniesione do spółki z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Opodatkowanie odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Wpłata od dłużnika na koszty procesu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zobowiązania długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Niedopłata wynagrodzenia w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Zaniechanie udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe w zaplanowanym terminie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Składki ZUS a odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty pensji
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Wyrównanie wynagrodzeń za poprzednie lata a obciążenia składkowo-podatkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2013 - Dochody wolne od podatku
Odsetki od należności niedochodzone przez wierzyciela
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Odsetki od zaległych odsetek
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Zaliczenie wpłaty na zasądzone należności
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Odsetki za opóźnienia w zapłacie - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Warunki skorzystania z opcji wykupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Co warto wiedzieć o umowach leasingu?
Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Uprawnienia urlopowe pracownika za okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Zaliczenie płatności po terminie na odsetki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Terminy zapłaty w obrocie gospodarczym
Co warto wiedzieć o odsetkach?
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Zasady ogólne naliczania odsetek od nieterminowo regulowanych należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Kiedy i jak można naliczać odsetki?
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Pożyczka na czas nieoznaczony
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Zapłata kosztów procesu sądowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Co wchodzi w zakres usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Dopłata wynagrodzenia pracownikowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (964) z dnia 4.04.2013 - Korygowanie rozliczeń z ZUS
Gdy wspólnota mieszkaniowa nie płaci długów
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Prawo do naliczania odsetek za opóźnienie
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Odsetki od nieterminowych świadczeń pieniężnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60