Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3531 obowiązującym od 2.03.2017 r. do 28.05.2018 r.
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Wypłata stypendium dla przyszłego pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Ustalenie wynagrodzeń dla członków zarządu spółek z o.o. bez udziału publicznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - Sposoby wynagradzania wspólników i członków organów spółek handlowych
Kara umowna w umowie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Stypendium dla ucznia w zamian za przyrzeczenie podjęcia pracy po ukończeniu nauki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Termin wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Zakaz cesji w umowie z kontrahentem
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Wydatki poniesione na sponsoring pracownika-sportowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Wystawienie rachunku do umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Rozliczenie ze wspólnikiem występującym ze spółki cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 - Rozliczenia wspólników w spółkach osobowych
Forma umowy zawieranej przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Umowa szkoleniowa ze zleceniobiorcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Dokumentacja cen transferowych w przypadku konsorcjum
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Przyznanie pracownikowi odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Zawarcie umowy o dzieło czy zlecenia na badanie sprawozdania finansowego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Czas i miejsce wykonania zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Zawieranie umowy z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców
Różnice kursowe przy faktoringu niepełnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Prawne regulacje najmu prywatnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018 - Najem prywatny w 2018 roku. Zagadnienia prawnopodatkowe
Reklamowanie odzieży sportowej przez sportowców
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Składki ZUS od zwrotu kosztów podróży wypłaconych menedżerowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Inne niż kodeksowe rozliczenia po ustąpieniu ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Franczyza
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Ujęcie wydatków w kosztach uzyskania przychodów
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Potrącenie a stawka minimalna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wszystko o stawce godzinowej na zleceniu
Zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wszystko o stawce godzinowej na zleceniu
Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Określenie terminu wypłat wynagrodzeń z tytułu wykonywania umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Rozliczenie z występującym wspólnikiem w spółce ze stratą
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Problem nieodpłatnej umowy ze studentem
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Umowa wspólnego przedsięwzięcia (konsorcjum)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Porozumienie trójstronne polegające na kompensacie wzajemnych należności i zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Znajomość orzecznictwa pomaga w razie kontroli z ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017 - Zlecenie i dzieło w praktyce i orzecznictwie
Potrącenie z minimalnej stawki na zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017 - Zlecenie i dzieło w praktyce i orzecznictwie
Czy oskładkować i opodatkować zwrot kosztów podróży wypłaconych menedżerowi?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Zawarcie umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Gdy klient proponuje płatność w ratach
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Ewidencja kompensaty wzajemnych wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Wydatek na posiłek dla audytora jednostki certyfikującej ISO
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Skutki ustalenia stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Stosowanie umownego zakazu konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Faktoring niepełny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Udzielony rabat obniża przychody w dacie wystawienia faktury korygującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług elektronicznych
Dodatek nr 9 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2017 - Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w 2017 r.
Leasing po upływie okresu umownego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Rozwiązanie umowy na wypadek likwidacji spółki
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Czy można dokonać potrącenia ze stawki minimalnej na zleceniu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017 - Minimalna płaca dla pracownika i zleceniobiorcy
Udział zawsze z prawem głosu
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Dopuszczalność zawarcia umowy zlecenia, gdy występują cechy umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Czy występuje limit godzinowy wykonywania umowy zlecenia/o świadczenie usług?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Podważenie klauzul niedozwolonych w umowach ubezpieczeniowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017 - Praktyczne aspekty sporów z ubezpieczycielami
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3531 w pozostałych wersjach czasowych
Niższy czynsz za najem w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Kompensata a mechanizm podzielonej płatności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020 - Obowiązkowa metoda podzielonej płatności w VAT
Zasady dokonywania kompensaty
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2020 - Sposoby regulowania należności - skutki podatkowe
Przekazanie nieruchomości wspólnikom jako rozliczenie zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Regulacje prawa cywilnego w zakresie potrącenia wzajemnych wierzytelności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Ewidencja księgowa kompensaty wierzytelności oraz sposób jej udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Kompensata należności i zobowiązań w księgach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Na czym polega usługa faktoringowa?
Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020
Zmiana i rozwiązanie umów z powodu pandemii COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Czy kompensata wierzytelności zwalnia z obowiązku zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności?
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2020 - Mechanizm podzielonej płatności
Kompensata wierzytelności nie zawsze zwalnia z MPP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Umowy cywilnoprawne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Kompensata należności a MPP
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Kwalifikacja przychodu z licencji w ramach franczyzy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Kompensata wzajemnych wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Umowa ramowa a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Przychody i koszty w konsorcjum
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Umowa ramowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Najem pojazdu między przedsiębiorcami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Zasady dokonywania kompensaty - podstawa prawna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Rachunek do umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Wielostronne porozumienie kompensacyjne w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Obowiązkowe elementy umowy o pracę
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Uregulowania kodeksowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Wypłata wspólnikowi spółki osobowej zysku w formie rzeczowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Zatrudnienie tych samych pracowników w spółkach powiązanych kapitałowo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Płatność wynagrodzenia na zagraniczne konto
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Komitet Standardów Rachunkowości wydał stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Zatrudnienie w spółkach powiązanych kapitałowo lub osobowo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Sprzedaż wierzytelności w ramach faktoringu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Termin i lokalizacja wykonania zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Rodzaje umów stosowanych w obrocie gospodarczym
Umowa dla dyrektora SPZOZ na wykonywanie innej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Numer PESEL w dokumentach związanych z zatrudnieniem pracowniczym i cywilnoprawnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Ewidencja kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Udzielony rabat
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Wydatki wynikające z umowy sponsoringu
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Umowa o zakazie konkurencji z zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Cena przy sprzedaży a podatek od czynności cywilnoprawnych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Umowa spółki cichej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Kiedy umowa może zostać uznana za zatrudnienie?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Jednorazowa wartość transakcji w przypadku umów ramowych
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2019 - Koszty objęte limitowaniem - rozliczenie podatkowe
Postanowienie umowne w zakresie sądu właściwego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019 - Zawieranie i wykonywanie umów cywilnoprawnych
Rozwiązanie umowy na mocy woli stron
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019 - Zawieranie i wykonywanie umów cywilnoprawnych
Faktoring w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Ujęcie w księgach przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
WSTĘP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Odprawy wypłacane z woli pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Zawieranie umowy z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019 - Jak zatrudnić cudzoziemca?
Limitowanie umów o pracę zawartych na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Wydatki na reklamę poniesione w ramach umowy sponsoringu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia wypłaconego w pieniądzu i w naturze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Odwołanie z zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zakończenie stosunku cywilnoprawnego członka zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Możliwość zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Forma zatrudnienia pielęgniarki w SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Problem zakazu konkurencji po umowie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Zwrot wkładu wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Koszty z tytułu odroczonej zapłaty zobowiązania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Sposób rozwiązania umowy o pracę z obywatelem Ukrainy, który porzucił pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Koszty podróży pracowników podwykonawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 - Wyjazdy służbowe w podatku dochodowym
Rezygnacja z rozliczeń po wystąpieniu ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Brak zgody na split payment na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Opłacanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Istota umowy składu konsygnacyjnego
Poradnik VAT nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Spór z ZUS o uznanie umowy jako dzieło
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Przepisy nie przewidują podziału spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Rodzaj umowy zawieranej z cudzoziemcem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Wypełnianie dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
Jednorazowa wartość transakcji przy umowach ramowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
PCC od firmowej pożyczki bez VAT
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie umowy franczyzy
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Usługa faktoringu a podatek VAT
Poradnik VAT nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Umowa agencyjna z zakazem konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Swoboda kształtowania treści stosunku cywilnoprawnego
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Można wybrać sąd w umowie z przedsiębiorcą
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Kompensata w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Dwie drogi założenia spółki z o.o.: tradycyjna i S24
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Wpływ prawa bilansowego na kształtowanie umowy spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Odstępne za cesję umowy leasingu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Ograniczenia w zbywaniu udziałów
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Zakaz konkurencji obowiązujący wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Podstawa prawna dokonania kompensaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Zawieranie umowy o dzieło i zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018 - Prawidłowe stosowanie i opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło
Czy i jak zatrudnić członka zarządu w spółce z o.o.?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Kompensata umowna i potrącenie w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Transakcje powyżej 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Jakich zapisów unikać w umowach z konsumentami?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Potrącenie z minimalnej stawki na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Problem umownego zakazu konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Rozliczenie opłat przy użyczeniu i najmie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na targi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Świadczenie usług po promocyjnej cenie - skutki podatkowe i ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Jak zakończyć umowę bez konsekwencji?
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Jak dokonać wyboru właściwej umowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016 - Zawieranie umów zlecenia, o dzieło i kontraktów menedżerskich
Kontrakt menedżerski w trakcie trwania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016 - Zawieranie umów zlecenia, o dzieło i kontraktów menedżerskich
Ujęcie zobowiązania wobec dostawcy, wpłaconego na rzecz faktora
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Jak skutecznie zawrzeć i zabezpieczyć umowę?
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Swoboda kształtowania treści stosunku cywilnoprawnego
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Jakie ustalenia powinien zawierać kontrakt menedżerski dla osoby z zarządu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016 - Zatrudnienie członka zarządu - umowa o pracę czy cywilnoprawna?
Usługa księgowa rozliczana w okresach rozliczeniowych - moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Umowa z klauzulą "bez potrącania jakichkolwiek podatków"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Wybór podstawy zatrudnienia - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Jak zabezpieczyć się w umowie najmu?
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Umowne potrącenie należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Umowy i rozliczenia w walucie obcej
Możliwość zgodnego rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Wydanie dokumentacji księgowej przez biuro rachunkowe w przypadku rezygnacji ze współpracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Organizacja pracy osoby łączącej urlop rodzicielski z pracą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Zawarcie umowy spółki "cichej" a obowiązek zapłaty pcc - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Oskładkowanie kwoty odszkodowania wypłaconego z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Udział w zgromadzeniu i prawo głosu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Uprawnienia wspólnika spółki z o.o.
Strata z tytułu udziału w spółce komandytowej - rozliczenie podatkowe u komplementariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Praktyczne problemy dotyczące umów zlecenia i o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Ewidencja przyjęcia obcych towarów do składu konsygnacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Pokrycie straty przez występującego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016
Czy ZUS może zakwestionować zawartą umowę o dzieło?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Rozliczenie ze wspólnikiem występującym ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Faktura korygująca przy przecenie towarów
Poradnik VAT nr 3 (411) z dnia 10.02.2016
Gdy podwykonawca zmarł w trakcie trwania umowy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016
Naruszenie zakazu konkurencji przez wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Wpływ szczególnych warunków dostawy na moment powstania przychodu bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Rozliczenie podatkowe kosztów wynikających z umowy sponsoringu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Rozliczanie umów o świadczenia wzajemne
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Przekazywanie wynagrodzenia zleceniobiorcy na rachunek jego żony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Prawo pracownika do swobodnego wyboru pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Przekazanie wynagrodzenia zleceniobiorcy na rachunek jego żony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Weksel na zabezpieczenie odpowiedzialności materialnej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Przydatność umownego prawa do odstąpienia od umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015 - Sposoby na trudne zapisy w umowach
Wyłączenie od głosowania na podstawie umowy spółki
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Ochrona odszkodowania za naruszenie zakazu dyskryminacji
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Wydatki na sponsoring a koszty podatkowe sponsora
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Kaucja i faktura za najem lokalu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Umowne potrącenie należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015 - Zawieranie umów i dochodzenie należności od zagranicznego kontrahenta
Czy konsorcjum to spółka cywilna?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Termin dokonania dostawy towarów
Poradnik VAT nr 15 (399) z dnia 10.08.2015
Kompensata rozrachunków w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Umowa o pracę a kontrakt menedżerski
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Zakaz konkurencji z odszkodowaniem czy bez?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Kiedy umowa ulega automatycznemu odnowieniu?
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Kiedy skorygować koszty podatkowe, gdy termin płatności uzależniony jest od daty otrzymania faktury?
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2015 - Korekta kosztów podatkowych o niezapłacone zobowiązania
Amortyzacja środka trwałego nabytego na kredyt zabezpieczony przewłaszczeniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Przydatność umownego prawa do odstąpienia od umowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Moment dokonania dostawy towarów w VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015 - Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w obrocie krajowym
Automatyczne przedłużenie najmu
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Kto powinien naliczać opłaty za środowisko?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Data dokonania dostawy towarów dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Zapłata w złotówkach na konto walutowe za należność wyrażoną w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Obowiązek podatkowy dla importu usług licencyjnych
Poradnik VAT nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Zlecenie i dzieło w praktyce i orzecznictwie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Przewłaszczenie na zabezpieczenie - kto płaci podatek od nieruchomości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Kaucja wpłacona tytułem zabezpieczenia umowy najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Moment wykonania usług polegających na udzieleniu licencji
Poradnik VAT nr 21 (381) z dnia 10.11.2014
Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług odbioru odpadów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Odszkodowanie z tytułu niewywiązania się z umowy zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Moment dokonania dostawy towarów
Dodatek nr 12 do Poradnika VAT nr 19 z dnia 10.10.2014 - Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Umowa cash poolingu a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Usługi księgowe a obowiązek podatkowy w VAT
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Czy wydatki związane z audytem mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Ceny transferowe w przypadku kontraktu menedżerskiego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Czas trwania umowy dzierżawy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Termin odliczenia VAT przy nabyciu towaru
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Co trzeba wiedzieć o zbywaniu udziałów w spółce z o.o.?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Jak przygotować się do zmian w gronie wspólników?
Określenie daty dokonania dostawy towarów na fakturze
Poradnik VAT nr 13 (373) z dnia 10.07.2014
Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach księgowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Opodatkowanie należności wypłacanych w związku z umową franczyzy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Określenie na fakturze daty dokonania dostawy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Kompensata rozrachunków w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Zawarcie umowy cywilnoprawnej, gdy jej przedmiotem są usługi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Moment dokonania dostawy towarów
Poradnik VAT nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Płatność w towarze za najem pomieszczeń
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Powiernicze nabycie nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Prawo pierwokupu udziałów
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Poręczenie wykonania umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014 - Jak zabezpieczyć wykonanie umowy z kontrahentami?
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Czy zwrócone przez najemcę wydatki związane z przedmiotem najmu stanowią u wynajmującego przychód podatkowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Kompensata niewymagalnych należności
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Na czym polega sponsoring?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Moment dokonania dostawy przy rozliczaniu VAT
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Opodatkowanie świadczenia otrzymanego na podstawie umowy sponsoringu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Obowiązek podatkowy
Poradnik VAT nr 23 (359) z dnia 10.12.2013
Umorzenie pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Nie można zabronić zbywania udziałów
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Wyjaśnienie pojęć
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Definicja i moment powstania przychodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kompensaty oraz ewidencja różnic kursowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kompensaty oraz ewidencja różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zakup środka trwałego na kredyt zabezpieczony umową przewłaszczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Uzależnienie terminu od otrzymania zapłaty od swojego kontrahenta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Terminy zapłaty w obrocie gospodarczym
Jak rozwiązać umowę o współpracy?
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Czego może żądać najemca w trakcie umowy najmu?
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
W jakiej walucie należy wystawić fakturę zagranicznemu kontrahentowi?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Swoboda kształtowania treści stosunku cywilnoprawnego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Zatrudnienie członka organu spółki kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Umowa sponsoringu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (963) z dnia 2.04.2013 - Sponsoring w firmie - ujęcie księgowe i podatkowe
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60