Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 158 obowiązującym od 2.03.2017 r. do 28.05.2018 r.
Gdy wkładem do zakładanej spółki jawnej ma być nieruchomość
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Sprzedaż nieruchomości w spółce z o.o. - moment powstania przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Rozliczenie ze wspólnikiem występującym ze spółki cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 - Rozliczenia wspólników w spółkach osobowych
Przekazanie nieruchomości spółki na cele osobiste wspólników - regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Przekazanie nieruchomości spółki jawnej dla wspólników
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Gdy wspólnik chce przejąć nieruchomość spółki
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Zastąpienie wspólnika w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Inne niż kodeksowe rozliczenia po ustąpieniu ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Przychód ze sprzedaży firmowej nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Gdy do spółki cywilnej ma przystąpić kolejny wspólnik
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Wkłady do spółki jawnej a forma umowy spółki i rozliczenie PCC
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Moment powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości będącej środkiem trwałym
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2017 - Środki trwałe w podatku dochodowym - praktyczne problemy
Prowadzenie działalności w ramach spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Jak zaksięgować wypłatę dywidendy niepieniężnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Nieruchomości wspólników spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Brak PCC od nieodpłatnego wycofania nieruchomości ze spółki
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Procedura przekazania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Wypłata dywidendy w postaci gruntu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Nieruchomość i umowa spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 158 w pozostałych wersjach czasowych
Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach wykonywanej działalności a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Data powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Wniesienie nieruchomości gruntowej do spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
Czy wspólnik może kupić mieszkanie od swojej spółki?
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Zmiany w gronie wspólników spółki jawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022 - Nowy wspólnik spółki jawnej, komandytowej - obowiązki informacyjne wobec urzędów
Zamiana nieruchomości gruntowych o różnych wartościach a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Odpłatne zbycie nieruchomości po zawarciu umowy deweloperskiej
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2021 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Spółka cywilna z nieruchomością
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Rozwiązanie spółki cywilnej i podział majątku między wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021 - Wymogi likwidacji działalności prowadzonej w formie spółki
Forma aneksu do umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Zgłoszenie do KRS nowego wspólnika i nazwy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Sprzedaż lokalu użytkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wydatki na dom otrzymany w darowiźnie a prawo do ulgi termomodernizacyjnej
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2020 - Ustalanie dochodu za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Darowizna przedsiębiorstwa - regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Wydatki na dom otrzymany w darowiźnie a prawo do ulgi termomodernizacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Forma umowy przystąpienia wspólnika do spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Udokumentowanie przeniesienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przychód z należności otrzymywanych w ratach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Data uzyskania przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Gdy do majątku wspólnego wspólników wchodzi nieruchomość
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Spółka cywilna zakładanie, prowadzenie, likwidacja
Rozliczenie PIT od sprzedaży firmowych budynków i lokali
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Zakaz zwrotu wkładów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Gdy nieruchomość ma być wykorzystywana w spółce
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Wymogi formalne przy zmianach składu spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Data osiągnięcia przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2019 - Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia
Moment powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2019 - Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Rozwiązanie spółki komandytowej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Zasady obrotu nieruchomościami
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Data powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Przejście własności nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019 - Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę
Zbycie członkostwa w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę cywilną
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Zwrot wkładu wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Rozliczenia między współwłaścicielami i współposiadaczami
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Różne drogi likwidacji spółki osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Likwidacja działalności gospodarczej
Zmiana wspólnika w spółce jawnej z nieruchomościami
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Zakup gruntu od osoby fizycznej na potrzeby własnej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Nieruchomości w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Przekazanie nieruchomości na cele osobiste wspólników spółki komandytowej - regulacje kodeksowe
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Sprzedaż nieruchomości w spółce z o.o. - moment powstania przychodu
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Nieruchomość w majątku wspólników spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Moment powstania przychodu ze sprzedaży firmowej nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Gdy w skład wspólnego majątku wchodzi nieruchomość
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016 - Czy warto prowadzić działalność w formie spółki cywilnej?
Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej małżonków
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Jak zakończyć działalność spółki jawnej bez likwidacji?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Zbycie udziału spółkowego bez notariusza
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Czy nieruchomości przejdą na spółkę przekształconą?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016 - Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę
Wniesienie przez osobę fizyczną aportu do spółki osobowej a powstanie przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Wystawienie faktury na sprzedaż nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Umowa przedwstępna nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
SN ponownie wypowiedział się o formie umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Rozwiązanie dwuosobowej spółki jawnej z powodu choroby wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Zapisy związane z zawarciem umowy sprzedaży i rozliczaniem rat wpłacanych przez nabywcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Kłopoty z przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Wniesienie nieruchomości do spółki jawnej i PCC
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Rozliczenie sprzedaży dokonanej po wycofaniu budynku użytkowego z działalności
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015 - Nieruchomości w firmie - rozliczenie zakupu, używania i sprzedaży
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości sfinansowanej kredytem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Jak przyspieszyć formalności u notariusza?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Konsekwencje istnienia wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Brak aktu notarialnego przy sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
W jakiej formie należy wnosić wkłady do spółki osobowej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Spółka cywilna małżonków - właścicieli nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Nieruchomość w miejsce spłaty pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Forma umowy spółki jawnej, gdy wkładem jest nieruchomość
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Przejęcie majątku rozwiązywanej spółki jawnej przez wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Rozliczenia z występującym wspólnikiem spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Nieruchomości w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Podatkowe rozliczenie sprzedaży lokalu
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Forma wniesienia nieruchomości małżonków do spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Sprzedaż budynku użytkowego wycofanego z działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Forma czynności, PCC i VAT przy aportach do spółek
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Forma dla zawarcia i zmiany umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014 - Poradnik dla zawierających umowy cywilnoprawne
Nowe świadczenie z tej samej umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014 - Poradnik dla zawierających umowy cywilnoprawne
Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej przez małżonków
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Moment powstania przychodu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Aport nieruchomości w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Przeniesienie własności gruntu ze wspólników na spółkę cywilną
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Przejęcie przedsiębiorstwa spółki przez wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Sprzedaż przez spółkę udziału w nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Ewidencja sprzedaży nieruchomości na raty
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Forma wniesienia przedsiębiorstwa do spółki
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Jaka forma czynności w spółkach?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Wystąpienie dotychczasowego wspólnika i przyjęcie nowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Jak doprowadzić do zamiany wspólników w spółce cywilnej?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Przeniesienie nieruchomości ze spółki cywilnej na wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Kiedy zawarcie umowy spółki jawnej wymaga udziału notariusza?
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Poradnik dla wspólników spółek osobowych
Powstanie przychodu ze sprzedaży lokalu
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Wypłata z zysku spółki jawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Wniesienie nieruchomości w formie aktu notarialnego
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Gdy spółka chce przekazać nieruchomość wspólnikowi
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60