Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 114 obowiązującym od 22.03.2016 r. do 1.03.2017 r.
Obliczanie stażu urlopowego w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Staż pracy uprawniający do wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Umowy na czas określony
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2017 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
Ustalanie terminu przy przerwach w zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Staż warunkujący nabycie prawa do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Urlop po zmianie pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Ustalenie limitu zwolnienia z VAT w roku przestępnym
Poradnik VAT nr 11 (419) z dnia 10.06.2016
Pierwszy urlop pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Pierwszy urlop z tytułu niepełnosprawności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 114 w pozostałych wersjach czasowych
Uprawnienia urlopowe pracownika w roku debiutu zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Zasady ustalania okresu pracy tymczasowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Ustalanie miesiąca pracy dla potrzeb urlopu pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wpływ czasu trwania okresowych stosunków pracy oraz ilości podpisanych pomiędzy podmiotami umów na termin zakończenia współpracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Limitowanie umów o pracę zawartych na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Ustalanie okresu pracy pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Nabywanie prawa, wyliczanie i wypłata trzynastej pensji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony na przełomie stażowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Nabywanie urlopu przez pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Prawo do urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego i jego opłacenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Korzystanie z urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku debiutu zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Nabywanie prawa do urlopu pierwszego i kolejnego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Naliczanie i wypłata trzynastek
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Kryterium podmiotowe i stażowe dla wypłaty wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Jak obliczać okresy urlopu wychowawczego, w tym wykorzystywanego w częściach?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Staż jubileuszowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Obliczanie terminów w prawie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Prawo do trzynastki dla pracownika niepedagogicznego szkoły
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Umowy na czas określony
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Pierwszy rok pracy a urlop wypoczynkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Urlop w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Jak liczyć terminy w prawie pracy?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Pierwszy i kolejny urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Ustalenie limitu czasowego zatrudnienia na czas określony - stanowisko MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Uprawnienie nauczyciela do urlopu dla poratowania zdrowia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Wynagrodzenie roczne w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Wpływ urlopu bezpłatnego na urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Proporcjonalny urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Urlop bezpłatny pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Obliczanie zakładowego stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Prawo pracownika do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Urlop wypoczynkowy w pierwszym kalendarzowym roku pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Ustalanie stażu dla potrzeb trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Zawarcie kolejnej umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Liczenie stażu uprawniającego do rocznego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Wliczanie nauki do stażu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Okresy nauki w szkole uwzględniane przy obliczaniu stażu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Odpowiedzialność materialna i urlop w pierwszej pracy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Zliczanie lat pracy do pracowniczego stażu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Limit umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Udzielanie urlopu wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014 - Urlopy związane z rodzicielstwem
Warunki pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Jak nie popełnić błędu obliczając terminy?
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Urlop na żądanie w pierwszym roku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Obliczanie stażu przy niepełnych okresach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego, w tym na dziecko niepełnosprawne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Ustalenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Rodzaj kolejnej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Zmiana terminu zakończenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Obliczanie stażu urlopowego dla ustalenia wymiaru urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Nagroda jubileuszowa uzależniona od łącznego stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Wymiar urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Niepełnosprawny pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Obliczanie terminu wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Ustalanie stażu zakładowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Obliczanie stażu pracy dla celów trzynastej pensji
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60