Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 28 obowiązującym od 5.01.2017 r.
Wypowiedzenie umowy na czas określony pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2018 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
W 2018 r. wyczerpie się limit czasowy niektórych umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Niższy wiek emerytalny czasami wydłuży ochronę
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Skrócony wiek emerytalny członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Ogólne zasady stosowania ochrony przedemerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Nowy wiek emerytalny nie skróci ochrony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Dokonanie wypowiedzenia przed rozpoczęciem okresu ochronnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Data rozpoczęcia ochrony przedemerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Nowy wiek emerytalny a ochrona przed zwolnieniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Nowy wiek emerytalny nie skróci ochrony przed zwolnieniem
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60