Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 11 obowiązującym od 4.12.2009 r. do 3.12.2013 r.
Limit podstawy wymiaru składki chorobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013 - Limity podstaw wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Artykuł 12 - okresy choroby, za które nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Chorobowe prowadzącego działalność gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Ubezpieczenie po utracie pracy a prawo do zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Zatrudnienie współmałżonka na zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Co zrobić w razie przerwania ubezpieczenia chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Składki do ZUS opłacane z rachunku spółki komandytowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Wykonywanie kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego dla zleceniobiorcy - raz jeszcze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Objęcie zleceniobiorcy dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Zlecenie nie może zastąpić umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Składki do ZUS opłacane z rachunku spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Do jakich ubezpieczeń zgłasza się osobę na świadczeniu przedemerytalnym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (960) z dnia 21.03.2013 - Rozliczanie składek ZUS za zarobkujących emerytów i rencistów
Podstawa wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2013 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Składki ZUS od wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Zasady opodatkowania przychodów z pracy nakładczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 11 w pozostałych wersjach czasowych
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia osoby kształcącej się w szkole policealnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Rozwiązanie umowy o pracę a składki z prowadzonej działalności
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Brak ubezpieczenia chorobowego w okresie korzystania z ulgi na start
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020 - Ulgi w ZUS dla nowych przedsiębiorców
Składki ZUS od zlecenia zawartego z emerytem
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Objęcie ubezpieczeniem w ZUS zleceniobiorcy skreślonego z listy studentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Ubezpieczenia w ZUS żony przedsiębiorcy pomagającej w firmie na zleceniu - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Ubezpieczenia i składki w ZUS od umowy zlecenia zawartej z emerytem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Brak obowiązku ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonywania nieodpłatnej umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Dwie umowy o pracę w różnych zakładach a chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Brak prawa zleceniobiorcy-studenta do objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia menedżera
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Dobrowolne chorobowe przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Kiedy podstawa wymiaru składek nie podlega korekcie?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Podstawa wymiaru składki chorobowej przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Kiedy zleceniobiorca ma prawo do chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Ubezpieczenia w ZUS i KRUS rolnika wykonującego umowę cywilnoprawną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki jawnej z ustalonym prawem do emerytury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe w ZUS dla studenta
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Artykuł 12 - okresy choroby, za które nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Warunki zatrudnienia skazanego na podstawie skierowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy będącego studentem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Ważne wyroki dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego z prawem do renty socjalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Ubezpieczenie i składki za pracownika-emeryta
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zgłoszenie studentki do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Limit podstawy wymiaru składki chorobowej w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Kwota ograniczenia podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Miesięczny limit dobrowolnej składki chorobowej dla przedsiębiorcy i zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Miesięczne i roczne ograniczenia w składkach ZUS
Korzystanie z ulgi na start, w tym po zmianie rodzaju działalności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Opłacenie składki emerytalnej nie zawsze gwarantuje wzrost emerytury
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
ZUS zagranicznego pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Składki ZUS od dwóch umów zlecenia zawartych z tym samym zleceniobiorcą - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Ograniczenia podstaw wymiaru obowiązujące w składkach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Składki ZUS za małżonkę przedsiębiorcy zatrudnioną na zleceniu - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Data i kod wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla wykonawcy pracy nakładczej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Ubezpieczenia i składki od wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję w zarządzie spółki i zatrudnionej w niej na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Kod zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS pracownika emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Objęcie emeryta ubezpieczeniami w ZUS ze zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Kontrakt menedżerski z cudzoziemcem
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Praca wykonywana na terenie Polski przez cudzoziemca a ubezpieczenia ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Obowiązek ubezpieczeń w razie zawarcia kontraktu menedżerskiego z obcokrajowcem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Składka emerytalna za zatrudnionego pracownika-emeryta
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Składki społeczne z miesięcznym limitem składki chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018 - Zmiany w składkach ZUS od 2018 roku
Chorobowe dla zleceniobiorcy objętego ubezpieczeniem zdrowotnym
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Świadczenia chorobowe pracownika będącego emerytem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Ubezpieczenia i składki ZUS za wspólników spółek
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Za pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności opłaca się składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej przez studenta bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Ubezpieczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Opłacanie składki na FGŚP za osobę współpracującą z przedsiębiorcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Zatrudnienie osoby skazanej na podstawie skierowania do pracy - obowiązki płatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Miesięczny limit składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017 - Limity w składkach ZUS
Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Umowa zlecenia z uczniem/studentem bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Ubezpieczenia w ZUS małżonka przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego a prawo do świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorców
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Ubezpieczenia w ZUS rencisty wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Prawa i obowiązki stron umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Zasiłek z etatu a ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS studenta-zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego z dwóch tytułów ubezpieczenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Świadczenia dla uczestnika projektu PO WER
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017 - Obowiązki beneficjenta przy realizacji projektu
Objęcie przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Składki ZUS za zleceniobiorcę zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Miesięczny limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Składki ZUS osoby wykonującej dwie umowy zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Objęcie emeryta obowiązkowymi ubezpieczeniami z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Granica podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Umowa o dzieło zawarta ze zleceniobiorcą bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
ZUS osoby odpracowującej dług z tytułu czynszu za lokal
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Wszystko o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Zasiłek z etatu nie wpływa na ubezpieczenia z działalności
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2016 - Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Druki rozliczeniowe za zleceniobiorcę po zakończeniu współpracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Dobrowolne składki ubezpieczeniowe zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
ZUS od składek ubezpieczeniowych sfinansowanych za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2016
Ubezpieczenia z dzieła dla wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Składki ZUS za zleceniobiorcę objętego dobrowolnie ubezpieczeniami społecznymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Ustalenie składek ZUS przedsiębiorcy należnych za część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Składka chorobowa od wynagrodzenia z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Świadczenia dla uczestnika projektu PO WER
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Ubezpieczenia w ZUS osoby zatrudnionej na etacie posiadającej prawo do renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Składki i ubezpieczenia w ZUS pracownika młodocianego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016 - Zatrudnianie młodocianych w firmie
Rozliczenie składkowo-podatkowe umowy zlecenia z niskim wynagrodzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Ubezpieczenia w ZUS w razie zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Wynagrodzenie za pracę dziecka wspólnika a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Wysokość emerytury nie wpływa na ubezpieczenia ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Zasiłek chorobowy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę współpracującą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Umowa zlecenia a prawo do zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016 - Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych z ubezpieczenia wypadkowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Składki ZUS od wynagrodzenia zagranicznych zleceniobiorców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia zawartego z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe krótkotrwałych umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Umowa zlecenia zawarta z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Artykuł 12 - okresy choroby, za które nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
ZUS emeryta lub rencisty na kilku zleceniach
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Dobrowolne chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Ubezpieczenia ze zlecenia a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
ZUS z umowy zlecenia do 31 grudnia 2015 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Ubezpieczenia w ZUS rolnika wykonującego zlecenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Pracownik podmiotu zagranicznego oddelegowany do pracy w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Czy umowa zlecenia wykonywana nieodpłatnie stanowi tytuł do ubezpieczeń w ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Ubezpieczenia zatrudnionego młodocianego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015 - Pracownik młodociany w firmie
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia zleceniobiorcy-emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
O czym pamiętać przy zwiększeniu podstawy składki chorobowej?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS z umowy zlecenia cudzoziemca spoza UE
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniem chorobowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Podstawa wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2015 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Charakterystyka umowy o pracę nakładczą i składki ZUS od wynagrodzeń z takiej umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Składka zdrowotna od każdej prowadzonej firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Ubezpieczenie pracownika - emerytowanego policjanta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014 - Jak płatnicy rozliczają składki ZUS za ubezpieczonych?
Składki ZUS za członków rodziny pomagających w prowadzeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie dla każdego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Ubezpieczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Ubezpieczenie pracownika będącego emerytowanym policjantem
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Ubezpieczenie chorobowe przy umowie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Przerwanie ubezpieczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013 - Problemy płatników składek ZUS
Jak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60