Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 52 obowiązującym od 5.10.2008 r. do 5.09.2013 r.
Wypłata zysku z kapitału zapasowego w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Jak obliczyć wartość udziałów dla wspólnika występującego ze spółki komandytowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Przeznaczenie kapitału zapasowego na wypłatę zysku w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Wypłata z zysku dokonana przez spółkę komandytową na rzecz jej wspólnika
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Opodatkowanie odsetek od udziału kapitałowego wypłaconych wspólnikowi spółki osobowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Wypłata zaliczek na poczet zysku w handlowych spółkach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Poradnik dla wspólników spółek osobowych
Jak rozliczyć udział kapitałowy występującego wspólnika?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Poradnik dla wspólników spółek osobowych
Wypłata z zysku spółki jawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Wypłata zysku spółki jawnej w formie niepieniężnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zasady podziału zysku w spółce partnerskiej
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Opodatkowanie kwoty wypłaconej wspólnikowi występującemu ze spółki prawa handlowego
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2013 - Obowiązki podatnika PIT w związku z rozpoczęciem i likwidacją działalności
Zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 52 w pozostałych wersjach czasowych
Warianty rozliczeń ze wspólnikiem występującym ze spółki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Wypłata wspólnikowi spółki osobowej zysku w formie rzeczowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Podzielony a niewypłacony wspólnikom zysk spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Podział zysku i pokrywanie strat w spółkach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Wypłata zysku spółki jawnej w formie niepieniężnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Rozliczenie pobranych przez wspólników zaliczek na poczet zysku w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Rozliczenia spółki osobowej z występującym wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Zasady podziału zysku lub pokrycia straty w zależności od formy prawnej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Zaliczki w ciągu roku wypłacone na poczet zysku w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Wypłata zysku w formie niepieniężnej a PIT
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Losy zaliczek pobranych tytułem zysku, gdy roczny zysk jest mniejszy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 - Rozliczenia wspólników w spółkach osobowych
Skutki finansowe dla spółki związane z wystąpieniem wspólnika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 - Rozliczenia wspólników w spółkach osobowych
Gdy spółka jest dłużnikiem swoich wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 - Rozliczenia wspólników w spółkach osobowych
Wypłaty zysku wspólnik może domagać się tylko od spółki
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Wyliczenie wartości udziału kapitałowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Zysk wypłacony w formie rzeczowej w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Zasady wypłaty zysku w spółce jawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Zysk bilansowy wypłacony wspólnikom spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Czy dzielić zysk w spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Zyski pozostawione na kontach wspólników w spółce jawnej a PCC
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2016 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2016 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo
Kodeksowe zasady wypłaty zysku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Gdy wspólnik jest wierzycielem swojej spółki
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Przeznaczenie kapitału zapasowego spółki jawnej na wypłatę dla wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Ogólne zasady rozliczenia podatku dochodowego przez wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Zaliczka wypłacona na poczet zysku rocznego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Termin przekazania zysku wypracowanego przez spółkę komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Kogo pozwać o wypłatę zysku w spółce komandytowej?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Unormowania Kodeksu spółek handlowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Zasady opodatkowania wspólników spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Odsetki od udziału kapitałowego to nie tylko zysk
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Stosunki majątkowe w handlowych spółkach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Zaliczki na poczet zysku w handlowej spółce osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Przesunięcia majątkowe między spółką a wspólnikami
Przeniesienie własności nieruchomości ze spółki na wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Wypłata zysku w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Jak zmienić proporcję udziałów w spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Zysk zatrzymany w spółce komandytowej - skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Kiedy możliwa jest wypłata zaliczki na poczet przyszłego zysku?
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Roczny zysk wypłacony wspólnikowi spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Przekazanie wypracowanego zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Jak dzielić zysk w spółce jawnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Uprawnienie wspólnika do żądania wypłaty zysku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Rozdzielenie zysku w spółce komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Zasady podziału zysku w spółce partnerskiej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Wydanie wspólnikowi nieruchomości jako forma wypłaty zysku a przychód podatkowy - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Przydatne pojęcia z Kodeksu spółek handlowych dla księgowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Wypłata zysku wypracowanego w spółce jawnej przed przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Otrzymana wypłata zysku to zdarzenie neutralne podatkowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60