Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od ...

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 31a w pozostałych wersjach czasowych
Zastosowanie właściwego kursu walut do przeliczania faktur
Poradnik VAT nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Termin odliczenia VAT przy dostawie towarów w częściach
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Rozliczenie VAT z tytułu importu usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Rozliczenie faktury dla kontrahenta krajowego wystawionej w euro
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Uregulowanie należności w MPP za fakturę walutową
Poradnik VAT nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Zbiorcze refakturowanie usług na zagranicznego podatnika
Poradnik VAT nr 1 (505) z dnia 10.01.2020
Kurs waluty obcej przy WNT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019 - Zasady opodatkowania WNT i WDT w 2020 roku
Przeliczenie kursu waluty przy WDT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019 - Zasady opodatkowania WNT i WDT w 2020 roku
Struktura jednolitego pliku dla faktur
Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Od 1 listopada 2019 r. nowa wersja struktury JPK_FA
Poradnik VAT nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Zasady odliczenia VAT naliczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Faktura korygująca u sprzedawcy - rozliczenie podatkowe i rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Faktury korygujące - wybrane zagadnienia podatkowe i bilansowe
Zastosowanie prawidłowego kursu walut do przeliczania faktur
Poradnik VAT nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Sposób dokumentowania i deklarowania importu usług
Dodatek nr 14 do Poradnika VAT nr 19 z dnia 10.10.2019 - Transgraniczne świadczenie usług - rozliczanie VAT
Przeliczanie faktury wyrażonej w euro i w złotówkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
Wycena transakcji dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
WNT - rozliczenie VAT
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2019 - Transakcje zagraniczne - ujęcie podatkowe i bilansowe
Import towarów - rozliczenie VAT
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2019 - Transakcje zagraniczne - ujęcie podatkowe i bilansowe
Rozliczenie eksportu towarów dla celów VAT
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2019 - Transakcje zagraniczne - ujęcie podatkowe i bilansowe
Dokumentowanie nabycia usług od zagranicznego kontrahenta
Poradnik VAT nr 17 (497) z dnia 10.09.2019
Przeliczenie kursu waluty przy WDT
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Ewidencja kwot z faktury wystawionej przez polski podmiot w euro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Rozliczenie w księgach rachunkowych i dla celów VAT korekty WNT
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Rozliczenie WNT na potrzeby ustawy o VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Rozliczenie VAT od importu towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Faktury w euro wystawione przez podmiot krajowy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Rozliczenie eksportu towarów dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Dane w euro na fakturze od polskiego podatnika VAT
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Rozliczenie faktury od polskiego podatnika wystawionej w walucie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Faktury dokumentujące sprzedaż
Poradnik VAT nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Rozliczenie VAT należnego i naliczonego z tytułu WNT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Należności z tytułu dostaw i usług wyrażone w walutach obcych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Zaliczki otrzymane w walucie obcej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Kradzież towarów wywożonych w ramach WDT
Poradnik VAT nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Rozliczenie VAT przy imporcie usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług
Rozliczenie faktur dokumentujących transakcję trójstronną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019 - Transakcje wielostronne z zagranicą
Przeliczanie faktury wyrażonej w euro i w złotówkach
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Faktury krajowe wystawiane w walucie obcej
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Obowiązek podatkowy w WNT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Faktury w walucie obcej - zasady wyliczenia podatku VAT
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Rozliczenie faktury korygującej dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Kurs waluty do faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Przeliczenie waluty obcej na fakturze od polskiego kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Obowiązki w zakresie rozliczenia importu usług oraz kurs waluty dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Szczególne zasady przeliczania faktur
Poradnik VAT nr 19 (475) z dnia 10.10.2018
Faktury dokumentujące sprzedaż
Poradnik VAT nr 19 (475) z dnia 10.10.2018
JPK w zakresie faktur - JPK_FA
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018
Kurs waluty do faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Przychody z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Rozliczenie zaliczki uiszczonej na poczet importu usług
Poradnik VAT nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Rozliczenie VAT przy imporcie usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018 - Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług
Ujęcie w księgach importu towarów, w sytuacji gdy nie dokonano jeszcze odprawy celnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Zakup samochodu na terenie UE a rozliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Właściwy kurs waluty przy nabyciu usług transportowych z UE
Poradnik VAT nr 15 (471) z dnia 10.08.2018
Kurs waluty stosowany do wyceny wpływu należności na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Kurs waluty obcej stosowany dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Sposób fakturowania importu usług
Poradnik VAT nr 13 (469) z dnia 10.07.2018
JPK na żądanie organu podatkowego od 1 lipca 2018 r. - broszury informacyjne MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Rozliczenie VAT przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Obowiązek podatkowy w WNT
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Przeliczanie walut obcych z faktur eksportowych
Dodatek nr 9 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2018 - Podatek VAT w eksporcie i imporcie
Kurs walut w imporcie towarów
Dodatek nr 9 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2018 - Podatek VAT w eksporcie i imporcie
VAT od zakupu usług kontrahentów mających siedzibę poza terytorium Polski - w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Kurs walut do przeliczenia WDT
Poradnik VAT nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Opłata za stoisko targowe w kraju trzecim a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Usługi na przełomie roku - rozliczenie VAT u nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Jak skorygować fakturę, w której należność wyrażono w błędnej walucie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Faktura korygująca wystawiona w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Rozliczenie wpłaconej zaliczki dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Kurs walut do przeliczania faktur importowych
Poradnik VAT nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Import usług w ewidencji JPK_VAT
Poradnik VAT nr 3 (459) z dnia 10.02.2018
Wartość fakturowa w zgłoszeniu INTRASTAT
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Rozliczenie kwoty w euro nadpłaconej przez kontrahenta
Poradnik VAT nr 1 (457) z dnia 10.01.2018
Faktura w walucie obcej otrzymana od krajowego kontrahenta - zasady przeliczania dla celów PIT i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Wykazanie importu usług w deklaracji VAT-7
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Przeliczanie walut obcych z faktur eksportowych
Poradnik VAT nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Dokumentowanie transakcji fakturą w euro
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Rozliczenie zakupu usługi transportowej dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Faktura w walucie obcej w obrocie krajowym
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Sposób dokumentowania i deklarowania importu usług
Dodatek nr 13 do Poradnika VAT nr 18 z dnia 20.09.2017 - Sposób opodatkowania usług świadczonych w obrocie z zagranicą
Przeliczenie waluty obcej na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
VAT należny i naliczony w przypadku WNT
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Rozliczenie VAT od transakcji importu towarów z odprawą celną w kraju UE
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Kurs waluty obcej a podstawa opodatkowania VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Udokumentowanie WDT fakturą zbiorczą
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Ewidencja VAT z tytułu dostawy towaru wymagającego montażu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Rozliczenie zakupu samochodu dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Zakup w ramach WNT w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Sposób przeliczenia waluty obcej na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Przeliczenie faktury dokumentującej WNT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017 - Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Ewidencja zakupu towarów w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Rozliczenie WDT dla celów VAT
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2017 - Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Import usług - rozliczenie VAT
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2017 - Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Wycena eksportu na potrzeby VAT
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2017 - Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Sposób wyceny i ujęcie w księgach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Dokumentowanie importu usług fakturą zbiorczą
Poradnik VAT nr 7 (439) z dnia 10.04.2017
Rozliczenie VAT przy eksporcie towarów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
WNT w świetle przepisów ustawy o VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Faktura z adnotacją "samofakturowanie" wystawiona w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Rozliczenie zakupu domeny internetowej dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Kurs waluty przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Przeliczenie waluty wykazanej na zbiorczej fakturze korygującej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Kurs walut w imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Zasady rozliczania VAT przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Kurs waluty stosowany do wyceny towarów nabytych w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Import usług, gdy daty wykonania usługi i faktury są różne
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Ewidencja zaliczki w euro otrzymanej od polskiego kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Krajowa faktura korygująca wystawiona w walucie obcej
Dodatek nr 16 do Poradnika VAT nr 23 z dnia 10.12.2016 - Korygowanie dokumentów wystawianych przez podatników VAT
Wycena faktury korygującej wystawionej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Przeliczenie faktury wystawionej w euro przez kontrahenta krajowego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Kurs waluty i miesiąc ujęcia faktury korygującej WNT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Zaliczka w eksporcie towarów - rozliczenie VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Kurs waluty przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej dla potrzeb VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Podatkowe zasady przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Rozliczenie VAT z tytułu WNT
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Rozliczenie VAT i ujęcie w księgach rachunkowych WNT
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Rozliczenie VAT przy imporcie usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016 - Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług
Kurs waluty do przeliczenia WDT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Przeliczanie walut obcych z faktur eksportowych
Dodatek nr 12 do Poradnika VAT nr 17 z dnia 10.09.2016 - Podatek VAT w eksporcie i imporcie
Kurs walut w imporcie towarów
Dodatek nr 12 do Poradnika VAT nr 17 z dnia 10.09.2016 - Podatek VAT w eksporcie i imporcie
Rozliczenie faktur dokumentujących transakcję trójstronną
Poradnik VAT nr 17 (425) z dnia 10.09.2016
Nabycie środka trwałego z UE poprzedzone zaliczką
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Ewidencja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016 - Rozrachunki z tytułu VAT w ewidencji księgowej
Wycena należności z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Zasady księgowania przychodu z tytułu WDT oraz rozliczenia należności w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Rozliczenie i ujęcie VAT z tytułu WNT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Wycena eksportu na potrzeby VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Sposób dokumentowania importu usług
Poradnik VAT nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Ujęcie księgowe sprzedaży eksportowej towarów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Rozliczenie VAT przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Zakup usługi od kontrahenta unijnego - rozliczenie importu usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Dwie faktury dokumentujące jedną dostawę towarów a kurs waluty
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Faktury w walucie obcej - zasady wyliczenia podatku VAT
Poradnik VAT nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Faktura w walucie obcej wystawiona przez krajowego kontrahenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Zasady dokumentowania usług fakturą zbiorczą
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Zasady rozliczania VAT w przypadku eksportu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Import usług - rozliczenie VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Ewidencja WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną w kolejnym miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Przeliczenie kursu waluty na fakturze dokumentującej WDT
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Zaliczka otrzymana w walucie obcej na dostawę krajową towarów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Wycena zobowiązania w walucie obcej oraz rozchodu środków pieniężnych tytułem zapłaty zaliczki
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Jak rozliczyć różnice kursowe od podatku VAT?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Faktury w walucie obcej - zasady wyliczenia podatku VAT
Poradnik VAT nr 5 (413) z dnia 10.03.2016
Deklaracja VAP-1
Pomocnik Podatnika VAT do Poradnika VAT nr 4 z dnia 20.02.2016
Kurs walut do przeliczania kwot na fakturach
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Podatkowo-rachunkowe rozliczenie różnic kursowych od VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Miesiąc, w którym należy rozliczyć eksport towarów
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Import usług ubezpieczeniowych
Poradnik VAT nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Rozliczenie VAT przy wykonaniu usługi transportowej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Rozliczenie importowanej usługi dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Rozliczenie VAT od usługi zakupionej od kontrahenta zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Ewidencjonowanie należności dokonywanej w walucie obcej
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Przeliczanie walut obcych z faktur eksportowych
Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Eksport towarów a obowiązek podatkowy w VAT
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Przeliczanie kwot wykazanych w walucie obcej dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Ujęcie w księgach importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Usługa na rzeczowym majątku ruchomym a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozliczeniach międzyokresowych przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Krajowa faktura korygująca wystawiona w walucie obcej
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Rozliczenie dostaw udokumentowanych zbiorczą fakturą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Wartość przychodu ze sprzedaży wyrażonego w walucie obcej
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Otrzymanie zaliczki w walucie obcej w sytuacji gdy należność z tytułu sprzedaży została ustalona w złotówkach
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Rozliczenie dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Odliczenie VAT z dokumentu celnego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Możliwość wystawienia faktury w dwóch walutach - w świetle przepisów o VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Zaliczka w walucie obcej na dostawę krajową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Moment powstania obowiązku podatkowego w świetle przepisów o VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Kurs walut w imporcie towarów
Poradnik VAT nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Kurs waluty dla celów VAT przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Przeliczenie faktury dokumentującej WNT
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej dla celów VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Przeliczanie na PLN kwot wyrażonych w walucie obcej - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Przeliczenie kursu waluty na fakturze dokumentującej WDT
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Rozliczenie VAT przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Ujęcie różnic kursowych od należności
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Otrzymane zaliczki w świetle ustawy o VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Przeliczenie kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Kurs walut w imporcie usług – wyrok WSA
Poradnik VAT nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Zakup towarów od unijnego kontrahenta (WNT) i przyjęcie ich na stan magazynowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Obowiązek podatkowy w WNT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Deklaracja VAP-1
Poradnik VAT nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Wpłata zaliczki w walucie obcej i otrzymanie faktury zaliczkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Faktury w walucie obcej – sposób wyliczenia podatku VAT
Poradnik VAT nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Obowiązek podatkowy przy WNT
Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015
Sposób rozliczenia VAT z tytułu WNT
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Kurs do przeliczenia waluty dla celów VAT i podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów VAT
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Wycena faktury zaliczkowej i faktury końcowej przez usługobiorcę dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Rozliczenie dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Zakup komputera za granicą z doliczonym podatkiem od wartości dodanej a obowiązek wykazania WNT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Import usług w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Kurs do przeliczenia waluty obcej na potrzeby VAT
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Import usługi prawnej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Kurs walut w imporcie towarów
Poradnik VAT nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Skutki w VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Jaki kurs waluty należy stosować, gdy faktura wystawiona została po wykonaniu usługi?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Kursy walut w przypadku WNT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014 - Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Kurs waluty dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Ewidencja importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Eksport pośredni i bezpośredni w świetle ustawy o VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Opodatkowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej i związanych z nią kosztów transportu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Przeliczanie dla celów VAT należności w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Faktury w PLN nie trzeba przeliczać
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Wycena i ewidencja zakupu towarów z importu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Rozliczenie dla celów VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Ustalenie podstawy opodatkowania VAT, gdy cena za towar określona jest w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Stosowanie kursów walutowych w przypadku usług rozliczanych w umownych okresach rozliczeniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Kurs waluty przy transakcjach pomiędzy kontrahentami krajowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Zakup towarów wraz z montażem od kontrahenta unijnego według przepisów ustawy o VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Faktura w euro w obrocie krajowym
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Rozliczenie VAT z tytułu WNT
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Udokumentowanie i ewidencja importu usług transportowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Zasady księgowania przychodu z tytułu WDT oraz rozliczenia należności w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Kurs walut do przeliczania krajowych faktur
Poradnik VAT nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Podatek VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Opodatkowanie usług spedycyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Kurs właściwy do przeliczenia importu usług
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Kurs walut do przeliczania faktur wystawianych za usługi transportowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014 - Opodatkowanie VAT usług dla zagranicznych kontrahentów
Faktura od zagranicznego kontrahenta wystawiona w PLN i euro
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Przeliczanie dla celów VAT kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Kurs walut stosowany w imporcie usług rozliczanym tygodniowo
Poradnik VAT nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Obowiązek podatkowy w WDT
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Rozliczenie VAT z tytułu WNT
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Faktura zaliczkowa w walucie obcej wystawiona kontrahentowi krajowemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Jaki kurs zastosować do przeliczenia wartości zlecenia wyrażonej w walucie obcej, gdy faktura jest wystawiana w PLN?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Kurs walut dla zaliczki dotyczącej importu usług
Poradnik VAT nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Moment powstania przychodu z tytułu WDT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Ewidencja zakupu towarów handlowych w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Faktura w walucie obcej dla polskiego kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
WNT udokumentowane dwiema fakturami
Poradnik VAT nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Data powstania obowiązku podatkowego w eksporcie
Poradnik VAT nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Przeliczanie kwot wykazanych w walucie obcej - zasada ogólna
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014
Zasady rozliczania VAT od WNT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Przeliczenie waluty na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Opodatkowanie VAT importu usług
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Kurs waluty do przeliczenia importu usług
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Dokumentowanie
Poradnik VAT nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Kursy walut obcych stosowanych przy WDT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Jaki kurs zastosować do przeliczenia importu usług? - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Rozliczenie VAT przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Faktura w walucie obcej wystawiona kontrahentowi krajowemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Nowe rozporządzenie w sprawie faktur obowiązujące w 2014 r.
Poradnik VAT nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Opublikowano rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Projekty nowych rozporządzeń w sprawie VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013 - Co nowego w podatkach w 2014 roku?
Obowiązek podatkowy i kurs walut dla importu usług
Poradnik VAT nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Jak wycenić fakturę zaliczkową dla celów VAT?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
VAT przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury zagranicznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Proponowane zmiany w VAT na 2014 rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Ewidencja faktury dokumentującej import usług
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Ewidencja księgowa importu towarów i zasady wyceny faktury w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Eksport w świetle przepisów o VAT
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Wycena faktury wyrażonej w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Naprawa ciężarówki w Niemczech a VAT
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Obowiązek podatkowy i kurs walut w WNT
Poradnik VAT nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Ewidencja księgowa sprzedaży zagranicznej - eksportu i WDT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Faktura wewnętrzna dotycząca WNT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Ewidencja importu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa importu towarów i zasady wyceny faktury w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Usługa transportowa świadczona przez unijnego kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Kurs waluty przy imporcie usług
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Import usługi pocztowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Faktura w walucie obcej w obrocie krajowym
Poradnik VAT nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Zaliczka wystawiona w walucie obcej
Poradnik VAT nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Zakup materiałów biurowych na potrzeby firmy na terytorium państwa trzeciego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Zakup oprogramowania od unijnego kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Faktury zaliczkowe
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Faktura w walucie obcej wystawiona kontrahentowi krajowemu
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka trwałego po 1 kwietnia 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Skutki w VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Ewidencja importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Ewidencja eksportu towarów
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Zakup usługi transportowej od kontrahenta zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w świetle przepisów o VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Kurs waluty do przeliczenia ceny towaru uzgodnionej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Sposób rozliczenia importu usług
Poradnik VAT nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Wystawianie zbiorczych faktur nie zawsze korzystne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Eksport w świetle przepisów o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Wycena faktury wyrażonej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów na temat stosowania "nowych" przepisów o VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów na temat stosowania "nowych" przepisów o VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (954) z dnia 28.02.2013 - Wybrane zagadnienia z czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Opodatkowanie towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Kurs waluty do przeliczenia podstawy opodatkowania
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Kurs walut przy przeliczaniu kwot na fakturach
Dodatek nr 3 do Poradnika VAT nr 3 z dnia 10.02.2013 - VAT po zmianach w 2013 roku
Kalendarium najistotniejszych zmian w obrocie z zagranicą
Poradnik VAT nr 1 (337) z dnia 10.01.2013
Deklaracje i ewidencje
Poradnik VAT nr 1 (337) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60