Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 8 obowiązującym od 7.11.2014 r. do 10.08.2016 r.
Nieodpłatne przekazanie towaru
Poradnik VAT nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Odpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu firmowego
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Obowiązek ewidencjonowania w kasie rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Odpłatne udostępnienie parkingu pracownikom i innym osobom - opodatkowanie i udokumentowanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Usługi budowlane a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Termin rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży
Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015
Obciążenie pracownika za używanie samochodu służbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Czynności nieodpłatne a kasa fiskalna
Poradnik VAT nr 19 (403) z dnia 10.10.2015
Kasa rejestrująca w firmie budowlanej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Obowiązek ewidencjonowania usług doradztwa podatkowego w kasie rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Kiedy zwolnienie z obowiązku instalowania kasy fiskalnej?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Czynności wyłączone ze zwolnień z ewidencjonowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015 - Kasy rejestrujące w 2015 roku
Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Stosowanie kas rejestrujących w 2015 r. - obowiązki, zwolnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015 - Zmiany w VAT od 2015 roku
Kiedy kasa fiskalna?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Zwolnienie ze względu na liczbę świadczonych usług
Poradnik VAT nr 1 (385) z dnia 10.01.2015
Przekroczenie limitu obrotów pod koniec 2014 r.
Poradnik VAT nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Regulacje przejściowe
Poradnik VAT nr 23 (383) z dnia 10.12.2014
Stosowanie kas rejestrujących w 2015 r. - obowiązki, zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 8 w pozostałych wersjach czasowych
Udostępnienie samochodu pracownikowi za odpłatnością
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Firmowy samochód wykorzystywany do celów prywatnych pracowników i innych osób
Udostępnienie samochodu pracownikowi za odpłatnością
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60