Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 921 obowiązującym od 30.07.2020 r. do 18.07.2022 r.
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej przy przejściu na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Kiedy określone wypłaty są zwolnione ze składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Jak ustalić odprawę rentową dla pracownika korzystającego z rocznego świadczenia rehabilitacyjnego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Czy należy wypłacić odprawę emerytalną dla długoletniego rencisty?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Odprawa emerytalna dla pobierającego świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Prawo do emerytury podstawowej, 13. emerytury i odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Nabycie prawa do dwóch odpraw rentowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Termin wypłaty odprawy emerytalnej i rentowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Odprawa dla pracownika przechodzącego na rentę - moment zaliczenia do kosztów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Obowiązek tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Ustalenie podstawy odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Dopuszczalność przesunięcia terminu wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
Odprawa emerytalna dla pobierającego rentę rodzinną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Odprawa rentowa po okresie długotrwałej choroby
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Warunki zwolnienia ze składek ZUS odprawy emerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Świadczenia stażowe dla pracowników sfery budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Premie i nagrody
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Skutki ponownego zatrudnienia byłego pracownika przy pracy w szczególnych warunkach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Ogólne zasady wynagradzania
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Przejście na emeryturę przy zatrudnieniu na dwa etaty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Wykazywanie urlopów i dodatkowych uprawnień w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Odprawa emerytalna niezależna od liczby zatrudnionych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Sprawy wątpliwe w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Odprawa emerytalna dla pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Wysokość odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Godzinowe zwolnienie na dziecko do lat 14 a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Odprawa emerytalna z dodatkowego miejsca zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Podstawa odprawy emerytalnej wypłacanej na mocy Kodeksu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Przejście na emeryturę w dwóch równoległych stosunkach pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Rekompensata wypłacana pracownikom w związku ze zmniejszeniem wynikającej z ZUZP odprawy emerytalnej do wysokości kodeksowej
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Podstawa naliczenia odprawy emerytalnej w razie ustania ponownego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021
Termin wypłaty odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Obowiązek wypłaty odprawy rentowej po ustaniu stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Odprawa emerytalno-rentowa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Odprawa emerytalna
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Przejście na emeryturę nie zawsze z odprawą
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Zakładowa odprawa emerytalna dla kadry zarządzającej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020 - Ustalanie warunków płacowych w przepisach zakładowych
Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę nie zawsze przysługuje odprawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Kiedy odprawy po przejściu na emeryturę bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Przyznanie nagrody jubileuszowej i innych świadczeń dyrektorowi gminnej biblioteki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Likwidacja firmy a prawo do dwóch odpraw
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 921 w pozostałych wersjach czasowych
Odprawa emerytalna wypłacona w związku z przejściem na emeryturę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Naliczanie i wypłata odpraw pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Informacja o urlopach i dodatkowych uprawnieniach w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Wypłata odprawy emerytalnej po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika po osiągnięciu wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Odprawa przy przejściu pracownika na emeryturę lub rentę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Warunki zwolnienia ze składek ZUS odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Okresy nieskładkowe i dodatkowe informacje w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Możliwość rezygnacji z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Prawo do odprawy przy ponownym przejściu na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Odprawa emerytalna dla rencisty
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
Obniżenie wynagrodzenia z zastosowaniem specustawy a wysokość odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Podanie w świadectwie pracy informacji o odprawie rentowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Wykazanie w świadectwie odprawy pieniężnej dla pracownika powołanego do wojska
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Odprawa emerytalna po przejęciu zakładu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Wliczanie premii do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Odprawa emerytalna dla byłego żołnierza zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
Odprawa emerytalna w małym zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Równoległe zatrudnienie a prawo do odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Wynagrodzenie za czas zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Odprawa emerytalna a wynagrodzenie zmienne
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Ogólne zasady wynagradzania w sferze budżetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 - Wynagrodzenia pracownicze w sferze budżetowej
Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne - w przypadku małej istotności kosztu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Odprawa emerytalna w firmie prywatnej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Odprawa emerytalno-rentowa
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Osiągnięcie wieku emerytalnego warunkiem wypłaty odprawy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Dodatek stażowy a odprawa emerytalna
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Odprawa rentowa w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Odprawa emerytalna w dwóch równoległych stosunkach pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę a ponowne zatrudnienie w tej samej firmie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Zbieg prawa do odpraw z różnych tytułów
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Odprawa dla przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Premia za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Nagroda jubileuszowa także podlega zajęciu komorniczemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Odprawa rentowa
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Wypłata odprawy rentowej po rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 53 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Odprawa pieniężna dla pracownika, który uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Kiedy można zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Odprawa emerytalna
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Informacja o urlopach z tytułu rodzicielstwa i odprawie emerytalnej w treści świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Wypłata odprawy emerytalnej pracownikowi z dwóch zakładów pracy a ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Ustalenie wysokości odprawy pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Termin wypłaty odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Dopuszczalność potrąceń z innych świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Wypłata emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Odprawa rentowa
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Prawo do odprawy emerytalnej w razie ponownego zatrudnienia pracownika-emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Ustanie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Odprawa emerytalna też podlega zajęciu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Wliczanie premii do podstawy świadczeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Podatkowe rozliczenie przedawnionej odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Bez składek ZUS od odprawy emerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Wypłata odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Czy rezerwy na odprawy emerytalne muszą być tworzone przez wszystkie jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Zrzeczenie się przez pracownika odprawy rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Jednorazowy charakter odprawy emerytalno-rentowej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Odprawa rentowa po pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Wypłata odprawy rentowej w razie zatrudnienia osoby z ustalonym prawem do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Nagroda uznaniowa nie stanowi podstawy odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Potrącalność odprawy emerytalnej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Zasady przyjmowania różnych składników do ustalenia odprawy emerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Odprawa emerytalna dla pracownika, który nabył prawo do emerytury mundurowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Dodatkowa odprawa emerytalna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Wypłata odprawy rentowej i emerytalnej po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Wysokość odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Odprawa rentowa przy rozwiązaniu umowy w wyniku porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Odprawa emerytalna bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Przedawnienie prawa do odprawy rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Prawo do odprawy emerytalnej w razie zawieszenia wypłaty emerytury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Nabywanie prawa i termin wypłaty odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Odprawa emerytalna w równoległych stosunkach pracy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Obligatoryjny charakter kodeksowej odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Odprawa emerytalna dla pracownika-rencisty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne i różnica z ponownego oszacowania rezerwy
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Nabywanie prawa do odprawy emerytalnej i sposób jej ustalania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Przedawnienie prawa do odprawy emerytalnej pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Odprawy i odszkodowania
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Przejście na emeryturę z prawem do odprawy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Wypłata w jednym dniu różnych należności wynikających ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Opodatkowanie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Nagroda jubileuszowa a zajęcie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Prawo do odprawy emerytalnej byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Premie i nagrody
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Zasady ogólne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Prawo do odprawy rentowej po chorobie przypadającej po ustaniu zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Rekompensata za zmniejszenie odprawy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Odprawa pieniężna dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Składniki wynagrodzenia przyjmowane do ustalenia odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Odprawa rentowa w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Odprawa emerytalna i emerytura dla pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Prawo do odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Wydatki poniesione na wypłatę pracownikowi odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Zaległa odprawa emerytalna
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Potrącenia niealimentacyjne z innych świadczeń niż pensja
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Zasady stosowane przy obliczaniu odprawy rentowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Odprawa emerytalna, gdy termin wypłaty przypada 10. dnia następnego miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Dodatkowa odprawa emerytalna jednak bez składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna w firmie prywatnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Odprawy na zakończenie zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Prawo do odprawy emerytalnej pracownika ZOZ po rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Przedawnienie prawa do odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Składniki wyłączone przy ustalaniu odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Moment ujęcia w kosztach wypłaconej odprawy emerytalnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Odprawa emerytalna bez składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Czynności w trybie natychmiastowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Termin wypłaty odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Rozwiązanie umowy o pracę na gruncie Prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Ekwiwalent urlopowy i odprawa emerytalna przy przejściu na emeryturę pomostową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Odprawa emerytalna przy równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Wypłata odprawy dla emeryta a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Odprawa rentowa po długim okresie choroby
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Ponowne zatrudnienie po uzyskaniu wcześniejszej emerytury a prawo do odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Składniki zmienne w podstawie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Osiągnięcie wieku emerytalnego jako przesłanka wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Nabywanie prawa do odprawy emerytalnej przez rencistę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Nabycie prawa do odprawy emerytalno-rentowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Zatrudnienie u dwóch pracodawców a odprawa emerytalna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Informacja o wypłacie odprawy rentowej w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Odprawa ekonomiczna i emerytalna dla pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Prawo do odprawy emerytalnej i jej wysokość
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016
Odprawa emerytalno-rentowa
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Odprawa rentowa w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Wysokość odprawy emerytalnej w razie podwyżki wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Odprawa dla pracownika odchodzącego na rentę po długiej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Odprawa emerytalna z dwóch stosunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Wysokość odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Odprawa rentowa a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Wpływ nagród na wysokość innych świadczeń
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Uprawnienie do odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Rodzaje odpraw pieniężnych i okoliczności nabywania do nich prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Odprawa dla odchodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Odprawa rentowa po długotrwałej chorobie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Informacja o wypłacie odprawy emerytalnej w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Prawo zakładowe w granicach ustawy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Odprawa emerytalna
Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015
Potrącenia z nagrody i wynagrodzenia wypłaconych w jednym miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015 - Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Czy przyznanie renty może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
ZUS od pożegnalnych świadczeń dla pracownika emeryta
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Rozwiązanie umowy o pracę na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Terminy wypłaty w zależności od świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Przyznanie renty po rozwiązaniu umowy a prawo do odprawy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Ustalenie odprawy emerytalnej przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Czy naliczyć składki ZUS od odprawy emerytalnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Czy po przyznaniu pracownikowi renty należy rozwiązać z nim umowę o pracę?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Przejście ze świadczenia rehabilitacyjnego na rentę a rozwiązanie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Komu przysługuje odprawa emerytalna?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Zaliczka na podatek od odprawy rentowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Odprawa rentowa w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Prawo do odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Zasady nabywania uprawnień do odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Były sędzia może otrzymać zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Odprawa emerytalna wypłacana pracownikowi przechodzącemu na emeryturę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Wysokość i prawo do odprawy rentowej po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Tworzenie i rozliczanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Odprawa emerytalna dla likwidatora spółki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Odprawa emerytalna w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Przejście na emeryturę czasem bez odprawy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Przepisy Kodeksu pracy bez pierwszeństwa
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Wypłata odprawy emerytalnej po zmianie statusu osoby uprawnionej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Obliczanie zakładowej odprawy emerytalno-rentowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Odprawa rentowa dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Informacja o odprawie emerytalnej w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Odprawa nawet po kilkunastu latach od nabycia prawa do renty
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Sposób wypełniania świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Odprawa emerytalna przy dyscyplinarnym zwolnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Odprawa i jubileuszówka po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Czy w przypadku likwidacji firmy zatrudniającej 5 osób zwalnianym przysługują odprawy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Odprawa emerytalna po niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Pobieranie renty w trakcie zatrudnienia a odprawa rentowa
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Odprawa "ekonomiczna" dla zwalnianego emeryta
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Nie tylko pensja zasadnicza podlega potrąceniom
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu rezerw na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Tworzenie rezerw pracowniczych przez SP ZOZ - prawo czy obowiązek?
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Czy pracodawca może nie wypłacić odprawy emerytalnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Uprawnienie do odprawy emerytalno-rentowej w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Odprawa emerytalna dla zatrudnionego przez kilka miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Odprawa emerytalna dla zatrudnionego na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Wysokość odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013
Prawo do odprawy emerytalno-rentowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (978) z dnia 23.05.2013 - Jakie odprawy dla zwalnianych pracowników?
Dwie odprawy dla jednego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (978) z dnia 23.05.2013 - Jakie odprawy dla zwalnianych pracowników?
Obowiązek wypłacenia odprawy rentowej po umowie terminowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (978) z dnia 23.05.2013 - Jakie odprawy dla zwalnianych pracowników?
Odprawa emerytalna liczona jak ekwiwalent za urlop
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
ZUS od świadczeń dla odchodzących na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Przejście na rentę z tytułu niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Przejście na emeryturę nie zawsze z odprawą
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Czynności jakie należy podjąć rozwiązując umowę o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Sporządzenie i dostarczenie świadectwa pracy oraz wypłata świadczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Prawo do odprawy rentowej po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Tworzenie i rozliczanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Zakładowa odprawa według obiektywnych kryteriów
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Zasady naliczania odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Obowiązek wypłacenia odprawy rentowej po umowie terminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60