Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Odsetki ustawowe »  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 61 obowiązującym od 8.10.2020 r. do 28.06.2022 r.
Postać oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Odwołanie prokurenta w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Odejście z zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej ze względu na stan zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Jak liczyć 14-dniowy termin na odesłanie towaru?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Jak zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Procedury zmiany systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
TERMIN ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Konsekwencje odwołania z urlopu wypoczynkowego spędzanego przez pracownika w domu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub natychmiastowym rozwiązaniu umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi nieobecnemu w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Zawiadomienie spółki zależnej e-mailem
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Wycofanie złożonego wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 61 w pozostałych wersjach czasowych
Wycofanie wypowiedzenia zmieniającego złożonego niezgodnie z prawem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 1.11.2022
Przygotowanie i doręczenie wypowiedzeń zmieniających lub definitywnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Odwołanie zgromadzenia wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020 - Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek
Wypowiadanie umów o zakazie konkurencji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży pracownicy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
COVID-19 Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020
Zasady składania rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Wypowiadanie umowy spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Spółka cywilna zakładanie, prowadzenie, likwidacja
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Wypowiedzenie cudzoziemcowi umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Gdy jeden ze wspólników chce wystąpić ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Skutki nieprzystąpienia pracownika do świadczenia pracy pomimo zawarcia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Nagłe odwołanie prokurenta
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Wypowiedzenie spółki cywilnej przez wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Konto e-mail w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Reprezentacja spółki przez zarząd
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Zarząd spółki z o.o. tryb działania wewnętrznego i reprezentacja
Zgromadzenie wspólników może być odwołane
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Od kiedy strony są związane umową?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019 - Zawieranie i wykonywanie umów cywilnoprawnych
Moment właściwy na odwołanie członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Odwołanie zgromadzenia wspólników od 1 marca 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Odwołanie z zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zakończenie stosunku cywilnoprawnego członka zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Odwoływanie członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Sposób rozwiązania umowy o pracę z obywatelem Ukrainy, który porzucił pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Jak zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Jak wypowiedzieć umowę spółki cywilnej?
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Rezygnacja z wnoszenia dopłat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników
Zasady odwołania prokury w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Tryb rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Moment zapłaty i naliczania odsetek wobec urzędów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Forma wypowiedzenia udziału w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Rozwiązanie umowy przez pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Pracownik na urlopie wychowawczym
Zasady składania rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Skuteczność rezygnacji z funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Odwołanie zgromadzenia wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Dokumentacja w formie elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Przekazywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Obowiązek podatkowy przy usługach oczyszczania ścieków
Poradnik VAT nr 3 (459) z dnia 10.02.2018
Obliczanie terminu wypowiedzenia umowy najmu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018 - Najem prywatny w 2018 roku. Zagadnienia prawnopodatkowe
Doręczenie wypowiedzenia przesłanego pocztą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Wskazanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu daty rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Obowiązki i prawa pracodawcy wobec pracownika porzucającego pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
DORĘCZENIE DOKUMENTU
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
COFNIĘCIE WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Termin natychmiastowego rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Czy korzystać z natychmiastowego wypowiedzenia spółki cywilnej?
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Odwołanie i zmiana porządku obrad zgromadzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017 - Jak przeprowadzić nadzwyczajne zgromadzenie wspólników?
Skutki porzucenia pracy po ustnym powiadomieniu pracodawcy o wypowiedzeniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Korespondencja e-mailowa ze spółką
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Odejście z zarządu spółki kapitałowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Komu ma złożyć rezygnację jeden z członków zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Kiedy upłynie połowa okresu wypowiedzenia warunków pracy i/lub płacy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Jak skutecznie wypowiedzieć swój udział w spółce cywilnej?
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Data rozwiązania umowy przy "listownej" dyscyplinarce
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Procedura odwołania prokurenta w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Warunki wypowiedzenia umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Wypowiedzenie umowy o pracę wysłane przez pracownika pocztą
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Jak złożyć wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Spór co do składu wspólników może rozstrzygnąć sąd
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Jak złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji w zarządzie?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Świadczenie pracy na wypowiedzeniu zależy od pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Jak zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Odwołanie i zmiana terminu zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Początek i czas trwania okresów wypowiedzenia umów o pracę
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Zmiana adresu a doręczenie pracownikowi oświadczenia o dyscyplinarce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Początek i czas trwania okresów wypowiedzenia umów o pracę - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Jakie problemy wiążą się z wnoszeniem dopłat?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Udokumentowanie odmowy odbioru wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Wypowiadanie umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Nieprzyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Wystąpienie ze spółki cywilnej bez okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Skutki nieodebrania korespondencji przez adresata
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Dyscyplinarka najwcześniej w dniu odbioru pisma
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Świadczenie rehabilitacyjne z mocą wsteczną a wypowiedzenie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Konsekwencje nieodebrania z poczty awizowanej korespondencji
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Możliwość odwołania wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Nieodebranie przesyłki bez wpływu na rozwiązanie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wysłane listem poleconym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Rozliczenia po wypowiedzeniu umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę listem poleconym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Nieodebranie korespondencji przez adresata
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Przekroczenie 14-dniowego terminu na rozpoznanie reklamacji
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Terminy wynikające z umów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014 - Gdy druga strona nie wykonuje zobowiązania umownego
Rozwiązanie umowy z przyczyn niezawinionych przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Gdy pracownik nie odbiera wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Gdy członek zarządu chce zrezygnować z funkcji
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Ważne powody natychmiastowego wystąpienia ze spółki
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Na jakich zasadach wspólnik może wypowiedzieć udział w spółce cywilnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Jak przygotować się do zmian w gronie wspólników?
Spóźnione wypowiedzenie umowy spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Zmiana terminu zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Do końca czerwca można wypowiedzieć spółkę
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Tygodniowy termin wypowiedzenia najmu lokalu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014 - Na co uważać w umowach najmu lokali użytkowych i mieszkalnych?
Sposób obliczania wypowiedzenia umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Rezygnacja z funkcji w zarządzie spółki
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Cofnięcie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Wypowiedzenie umowy wysłane listem poleconym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Data rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Przekazanie oświadczenia woli o wypowiedzeniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Odmowa przyjęcia dokumentu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Tygodniowy termin wypowiedzenia najmu lokalu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Wycofanie wypowiedzenia przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Forma wypowiedzenia umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Rezygnacja z funkcji członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Obliczanie terminu wypowiedzenia zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Terminy wynikające z umów
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Cofnięcie wypowiedzenia tylko za zgodą pracownika
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Telefonicznie można tylko potwierdzić pisemne zwolnienie
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Skutki nieodebrania korespondencji
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Cofnięcie oświadczenia złożonego kontrahentowi
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Doręczanie korespondencji na ostatni znany adres
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (961) z dnia 25.03.2013 - Niedozwolone klauzule umowne w regulaminach i wzorach umów
Cofnięcie żądania udzielenia urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Zastosowanie niewłaściwego okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60