Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ochrona danych osobowych »  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z ...

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 5 obowiązującym od 4.05.2016 r.
Obowiązek przeprowadzania audytu przez inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych ma ruszyć 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Określenie okresu przechowywania danych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Przetwarzanie danych osobowych w oświadczeniach majątkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Zakres informacji przekazywanych przez administratora danych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Jakie prawa przysługują osobom fizycznym na mocy RODO?
Dostęp do danych, uzyskanie kopii i sprostowanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Jakie prawa przysługują osobom fizycznym na mocy RODO?
Certyfikaty dotyczące kwalifikacji zawodowych w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Zasady ogólne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Ograniczenie danych pobieranych od kandydata na pracownika
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Sposoby informowania o prowadzeniu monitoringu
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Przetwarzanie numeru dowodu osobistego osoby zatrudnionej
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Gromadzenie danych o zdrowiu na potrzeby udzielenia zapomogi z ZFŚS
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Przechowywanie zgód pozyskanych w związku z RODO oraz upoważnień do przetwarzania danych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Przechowywanie w aktach osobowych dokumentów o zdrowiu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Przechowywanie aktu urodzenia dziecka
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Przetwarzanie oryginałów dokumentów przedłożonych przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Udzielenie pracownikowi zapomogi z tytułu długotrwałej choroby z ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Przechowywanie danych o zdrowiu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Postępowanie pracodawcy w razie wystąpienia u pracownika zakażenia koronawirusem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Ochrona danych osobowych w samorządach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020 - Ochrona danych osobowych w budżetówce
Postępowanie przed organami administracji publicznej a ochrona danych osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020 - Ochrona danych osobowych w budżetówce
Administrator danych może skontrolować podmiot przetwarzający
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020 - Prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe
Komunikaty i wyjaśnienia
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Pozyskiwanie danych na potrzeby statystyki musi być zgodne z RODO
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
RODO dla rozpoczynających działalność
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Rekrutacja
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zakres informacji pobieranych od osoby rekrutowanej
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Rekordowa kara od Prezesa UODO
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Cele i zasady przetwarzania danych biometrycznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Przechowywanie odpisów aktów stanu cywilnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Świadectwa szkolne i pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Przechowywanie dokumentacji związanej z RODO w aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Numer PESEL w dokumentach związanych z zatrudnieniem pracowniczym i cywilnoprawnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Nazwisko rodowe w druku ZUS ZUA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019 - Pracownicze plany kapitałowe w praktyce
Zalecenia Prezesa UODO
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019 - Monitoring w firmach i instytucjach a ochrona danych osobowych
Zakładowe regulacje dotyczące monitoringu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019 - Monitoring w firmach i instytucjach a ochrona danych osobowych
Przetwarzanie numeru dowodu osobistego zatrudnionego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Stosowanie odcisków palców w ewidencji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
RODO w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Lista obecności pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Prawa inspektora pracy podczas kontroli pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Zakres oraz podstawa prawna pozyskiwania danych od kandydatów do pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2019
Dokumentowanie dostarczonych danych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2019
Przechowywanie dokumentów
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2019
Ochrona danych osobowych klientów sklepów internetowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 - Wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO
Akt urodzenia dziecka w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Udostępnienie danych osobowych pracownika czy ich powierzenie innej firmie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Rejestr czynności przetwarzania w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Prawo przetwarzania danych osobowych zgromadzonych we wcześniejszych latach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Zakładowe zasady przetwarzania danych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018 - Stosowanie RODO w sprawach pracowniczych
Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w świetle RODO
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018 - Stosowanie RODO w sprawach pracowniczych
Lista obecności zgodnie z nowymi zasadami ochrony danych osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018 - Stosowanie RODO w sprawach pracowniczych
Zmiana regulaminów zakładowych pod kątem RODO
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018 - Stosowanie RODO w sprawach pracowniczych
Zakładowe zasady monitoringu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018 - Stosowanie RODO w sprawach pracowniczych
Działalność socjalna a ochrona danych osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018 - Stosowanie RODO w sprawach pracowniczych
Przechowywanie w aktach osobowych danych, do pobierania których nie ma już podstawy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Ochrona danych osobowych w procedurze zamówienia publicznego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych od lutego 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Wypełnianie listy obecności w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Prywatny numer telefonu pracownika w aktach pracowniczych w świetle RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Dostosowanie przepisów zakładowych do wymogów RODO
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Obowiązki administratora w związku z posiadaniem zbioru danych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Ochrona danych zgodnie z RODO w zakładach pracy chronionej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018 - Warunki zatrudniania niepełnosprawnych
Lista obecności bez przyczyn absencji pracownika
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Zasady przetwarzania danych osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018 - Ochrona danych osobowych pracownika
Różne aspekty stosowania RODO w sprawach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Wpływ RODO na zakładowe przepisy z zakresu prawa pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Obowiązki pracodawcy w przypadku umów z podmiotami trzecimi w aspekcie RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Sporządzanie listy obecności w świetle nowych zasad ochrony danych osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Przyczyna absencji w pracy na liście obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców dla celów ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Ogólne zasady wynikające z RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Jak długo można przetwarzać dane osobowe klientów sklepów internetowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Żądanie pracodawcy podania przez pracownika adresu zameldowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Zgoda pracownika na dokonywanie dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Przekazywanie informacji związkom zawodowym i pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Aktualizacja zasad prowadzenia monitoringu w firmie w związku z obowiązywaniem RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Obowiązek zabezpieczenia akt osobowych pracowników przez biuro rachunkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60