Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych »  Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu ...

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 6 obowiązującym od 22.01.2015 r. do 6.06.2016 r.
Obowiązki, które należy spełnić do 31 maja 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Zbliża się termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Do 31 maja 2016 r. pracodawca przekazuje pierwszą ratę odpisów na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Do końca maja br. wpłata I raty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Przekazanie pierwszej raty odpisu na ZFŚS za 2016 r. w księgach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Dodatkowy odpis na ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Likwidacja ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Zapisy księgowe dotyczące tworzenia oraz wykorzystania środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Odpis na ZFŚS a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Funkcjonowanie ZFŚS w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016 - Tworzenie i prowadzenie ZFŚS
Dodatkowy odpis na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Kiedy wpisać do księgi odpis na ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Jak zaksięgować przekazanie drugiej raty odpisu na ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Odprowadzanie odpisu na ZFŚS w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Do 30 września br. pracodawcy mają czas na zasilenie rachunku ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Obciążenie kosztów podatkowych odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Data zaliczenia odpisów na ZFŚS do kosztów uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Jak rozliczyć w księgach odpis i przekazanie środków na ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Terminy przekazywania środków na Fundusz
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Ustalanie odpisu na ZFŚS i wpłata na rachunek bankowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
W 2015 r. wpłata I raty na ZFŚS nawet 1 czerwca
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
I rata na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Ujęcie w księdze podatkowej odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 6 w pozostałych wersjach czasowych
Termin przekazania I raty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Tworzenie ZFŚS - odpis podstawowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Zakwalifikowanie wartości odpisu na ZFŚS do kosztów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Alternatywne rozwiązanie ewidencyjne dotyczące odpisów na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS oraz jego zwiększeń i zmniejszeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Księgowania związane z utworzeniem odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Nadwyżka bilansowa przeznaczona na ZFŚS a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Do końca października 2019 r. dodatkowa wpłata na rachunek ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Uzupełnienie odpisu na ZFŚS - do 31 października 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Odprowadzenie II raty odpisu na ZFŚS w świetle zmian przepisów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Druga rata odpisu na ZFŚS za 2019 r. - projekt zmiany ustawy o ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ujęcie w kosztach środków wpłaconych po terminie na rachunek ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Przekazanie drugiej raty odpisu na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Termin przekazania środków na rachunek bankowy ZFŚS
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach dokonanych odpisów i zwiększeń na ZFŚS
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Obowiązki, które należy spełnić do 31 maja 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Do 31 maja 2019 r. przekazanie I raty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Utworzenie ZFŚS w trakcie roku i terminy odprowadzenia odpisu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Ujęcie w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Księgowania dotyczące przekazania drugiej raty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Termin odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS i udzielenia zaległego urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Termin przekazania środków na rachunek bankowy ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ujęcie w księgach dokonanych odpisów i zwiększeń na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wpływ RODO na zakładowe przepisy z zakresu prawa pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Obowiązki, które należy spełnić do 1 czerwca 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Odprowadzenie I raty odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Czas na pierwszą ratę odpisów na fundusz socjalny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Tworzenie i rezygnacja z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Przekazanie I raty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Odpis podstawowy na ZFŚS w majowych kosztach uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Odpis na ZFŚS jako koszt bilansowy i podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Jak księgować przekazanie drugiej raty odpisu na ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Termin udzielenia zaległego urlopu i odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Przekazanie drugiej raty na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Wpisanie do księgi odpisu na ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Ewidencja w księdze wydatków pracowniczych
Ewidencja księgowa tworzenia ZFŚS w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Różnica stanów konta 85 i konta 13-5
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Moment ujęcia w kosztach podatkowych odpisu na ZFŚS (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Ewidencja księgowa tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Obowiązki, które należy spełnić do 31 maja 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Zbliża się termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Dodatkowy odpis na ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Do 31 maja 2017 r. - czas na przekazanie pierwszej raty odpisu na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Ustalanie odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Czas na przekazanie I raty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Wysokość odpisów na ZFŚS dla nauczycieli w 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Wpisanie do księgi odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Termin przekazania środków na rachunek ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Odpis na ZFŚS tworzony dobrowolnie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Ewidencja księgowa wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS dokonywanej do 30 września 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Terminy dla pracodawcy określone datą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Odzyskane środki ZFŚS w księgach rachunkowych jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Zbliża się czas korekty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Roczna korekta liczby zatrudnionych i odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Wartość odpisu podstawowego nieprzekazana na rachunek ZFŚS w sprawozdaniu Rb-Z
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Nieprzekazany odpis na ZFŚS w sprawozdaniu Rb-Z
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Kiedy ująć w księdze odpis na ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Do 31 maja br. należy przekazać pierwszą ratę odpisu na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Do końca maja 2014 r. przekazanie I raty na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Prezentacja w bilansie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Nieprzekazany odpis na ZFŚS w sprawozdaniu Rb-Z
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Korekta odpisów na ZFŚS do końca 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Prezentacja w bilansie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Ewidencja przedawnionego odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Nieterminowa wpłata odpisu na wyodrębniony rachunek ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Ewidencja księgowa odpisów i wpłat na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Prowadzenie Funduszu dokłada obowiązków
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Zasady ustalania odpisu na ZFŚS
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Świadczenie urlopowe w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Odpis na ZFŚS w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Zasady ustalania odpisu na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60