Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych »  Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu ...

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 8 obowiązującym od 9.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
Stosowanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Zaległy urlop wypoczynkowy a prawo do "wczasów pod gruszą"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Oskładkowanie bożonarodzeniowych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Finansowanie wycieczki z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Działalność socjalna a ochrona danych osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018 - Stosowanie RODO w sprawach pracowniczych
Dofinansowanie do wypoczynku wypłacone emerytowi z ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Organizacja imprezy firmowej dla pracowników/byłych pracowników
Serwis Podatkowy nr 10 (274) z dnia 10.10.2018
Kwota umorzonej pożyczki z ZFŚS w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Ewidencja dofinansowania obozu językowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Wyjazd integracyjny sfinansowany ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Zapomogi pieniężne wypłacane ze środków obrotowych oraz ZFŚS w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
ZUS od dopłaty do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Limitowanie wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formie kolonii dla dzieci ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 8 w pozostałych wersjach czasowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych o przetwarzaniu danych w ramach ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Pożyczka udzielona pracownikowi na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Dopłata pracodawcy do zimowiska dzieci pracowników bez składek
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Ogólne zasady przyznawania świadczeń socjalnych przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Upominki okolicznościowe poza Funduszem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Praca na część etatu bez wpływu na pomoc z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Dopuszczalność sfinansowania z ZFŚS abonamentów na audiobooki i e-booki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Częstotliwość i termin dokonywania przeglądu danych z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Świadczenie z ZFŚS dla dziecka pracowników zatrudnionych w tym samym podmiocie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Stanowisko UODO z 14 czerwca 2019 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2020 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Pożyczka udzielona pracownikowi na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Roczny przegląd danych gromadzonych dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Składki ZUS od paczek mikołajkowych dla pracowników i ich dzieci
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Kryteria przyznawania ulg i świadczeń
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Zasady przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Treść i zakres regulaminu Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Ogólne zasady przyznawania pomocy socjalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Przyznawanie świątecznych zapomóg ze środków ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Pomoc dla emeryta - byłego pracownika dwóch zakładów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Składki ZUS od świątecznych świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Kontrola ZUS wartości przekazanych pracownikom paczek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Obowiązek konsultacji ze stroną pracowniczą
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Zasady gospodarowania środkami Funduszu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Oświadczenia członków rodziny pracownika na potrzeby ZFŚS a RODO
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Refundacja z ZFŚS zapomogi wypłaconej z rachunku bieżącego a PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Upominki sfinansowane z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Dopłata do wypoczynku dziecka pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Podstawowe zasady prowadzenia ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Dofinansowanie wczasów pracowników z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Składki ZUS od dopłaty pracodawcy do wyjazdu dzieci na kolonie i obozy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Prawo do uzyskania danych osobowych członków rodziny pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Świadczenia przekazywane z okazji świąt
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dane osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS tylko do wglądu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Potrącenia ze świadczeń socjalnych i świadczenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Składki od dopłaty pracodawcy do zielonej szkoły
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Składki ZUS od kwoty zapomogi przyznanej pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Daty nabycia uprawnień do świadczeń z funduszu socjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Klauzula informacyjna dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Przyznanie dopłaty do wczasów i świadczenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Finansowanie wypoczynku ze środków ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniem
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Bilety do kina, na basen, karnety do klubu fitness finansowane pracownikom ze środków ZFŚS
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika i jego rodziny
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Zapomogi pieniężne przyznawane pracownikom
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Udokumentowanie i rozliczenie zakupu paczek dla dzieci pracowników ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Karnety sportowe sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Przekazywanie danych osobowych dla potrzeb przyznania świadczenia z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Przyznanie świadczeń z ZFŚS na podstawie oświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
ZUS od kwoty dofinansowania majowego wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Składki ZUS od wartości karnetu sportowego przekazanego pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Składki ZUS od świątecznych prezentów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Wpływ świadczenia 500+ oraz dochodu z umowy o dzieło na dofinansowanie z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Składki od zimowego wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Bilety do kina, na basen, do klubu fitness sfinansowane pracownikom ze środków ZFŚS a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Nowa ustawa wprowadzająca przepisy RODO
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Różne aspekty stosowania RODO w sprawach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Wpływ RODO na zakładowe przepisy z zakresu prawa pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Pomoc udzielana ze środków ZFŚS
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Finansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych imprez ogólnodostępnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Ewidencja dofinansowania wyjazdów dzieci na zieloną szkołę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Wypłaty z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Ogólne zasady dofinansowania wypoczynku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Długość wypoczynku a dopłata urlopowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Dofinansowanie z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika a składki ZUS
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Źródła finansowania dopłat do wypoczynku dzieci pracowników połączonego z nauką
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców dla celów ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Składki od kwoty dofinansowania majowego wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Świadczenie urlopowe u małego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Tworzenie i rezygnacja z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Ustalanie statusu emeryta - byłego pracownika jako uprawnionego do świadczeń z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Dochód dla potrzeb przyznania świadczeń z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS nawet przy niewielkiej pomocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Brak zgody organizacji związkowej na zmianę regulaminu ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Zmiana regulaminu ZFŚS bez zmiany umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Alimenty i świadczenie 500+ w dochodzie przyjmowanym przy udzielaniu świadczeń z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Udokumentowanie zeznaniem PIT dochodu dla celów ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Wymiar etatu bez wpływu na świadczenia z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Składki ZUS od wartości zapomogi żywieniowej przyznanej pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Ewidencja księgowa świadczeń wielkanocnych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Sfinansowanie posiłków dla pracowników ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Wielkanocne prezenty a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Bony i talony z ZFŚS a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Karty podarunkowe dla dzieci pracowników finansowane ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Wydatkowanie środków funduszu socjalnego na rzecz dzieci pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Dopłata do pobytu dzieci w przedszkolu a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Zapomoga pieniężna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Składki od dopłat do zimowiska dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Składki ZUS od dopłat do zimowiska dzieci pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Paczki świąteczne i świadczenia pieniężne finansowane z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Paczki świąteczne sfinansowane ze środków ZFŚS, przekazane pracownikom i ich dzieciom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Otrzymanie świadczenia z okazji świąt - rozliczenie obdarowanego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Dofinansowanie z ZFŚS a staż pracy w danym zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Ogólne zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017 - Rozliczanie świątecznych świadczeń dla pracowników
Świąteczne bony towarowe ze środków ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017 - Rozliczanie świątecznych świadczeń dla pracowników
Świąteczne świadczenia a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017 - Rozliczanie świątecznych świadczeń dla pracowników
Paczki z ZFŚS oraz zwrot za świąteczne zakupy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017 - Rozliczanie świątecznych świadczeń dla pracowników
Wypłaty z funduszu socjalnego po odliczeniach podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Zapomogi jako działalność socjalna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Pomoc z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Okoliczności, w jakich zapomoga podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Kiedy świadczenia z ZFŚS trzeba oskładkować?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Przy świadczeniu urlopowym nieważny dochód na członka rodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Możliwość finansowania spotkań (imprez) firmowych środkami ZFŚS
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Rozliczenie wyjazdu szkoleniowo-wypoczynkowego pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Środki ZFŚS a likwidacja firmy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Obowiązek konsultacji z załogą
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Dofinansowanie z ZFŚS do wczasów "pod gruszą" pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Przekazanie pracownikom bonów sfinansowanych z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Dokumentowanie dochodu dla potrzeb ZFŚS zeznaniem podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Niewykorzystane środki ZFŚS po rezygnacji z jego tworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Składki ZUS od pracowniczych świadczeń na Dzień Dziecka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Ogólne warunki przyznania dopłaty do wypoczynku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017 - Dofinansowanie letniego wypoczynku
Dofinansowania z ZFŚS a kryterium socjalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017 - Dofinansowanie letniego wypoczynku
Wypłaty z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017 - Dofinansowanie letniego wypoczynku
Koszty kart MultiSport, których zakup częściowo sfinansowano ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Ograniczone uprawnienia przedstawiciela pracowników
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Ewidencja świadczeń dla pracowników na święta
Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017
Czy wartość pieniężna karty lunchowej podlega potrąceniom komorniczym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Środki Funduszu po likwidacji zakładu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Świadczenia dla pracowników oraz byłych pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Oskładkowanie i opodatkowanie zapomogi udzielonej pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Limitowanie wydatków ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
ZUS od wsparcia do zimowego wypoczynku pracownika i jego dzieci
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Wypłata pracownikom premii pieniężnych a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Świadczenia socjalne dla emeryta od byłych pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Możliwość finansowania spotkań (imprez) firmowych środkami ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Świadczenia z okazji świąt Bożego Narodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Przyznawanie pracownikom zatrudnionym na część etatu świadczeń z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Świadczenia z ZFŚS dla wszystkich uprawnionych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Świadczenia przyznane z ZFŚS a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Oskładkowanie paczek dla dzieci oraz zwrotu za świąteczne zakupy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Zakres świadczeń finansowanych z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Opodatkowanie świadczeń z tytułu dofinansowania do wypoczynku pracownika i jego rodziny
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2016 - Świadczenia dla pracowników - PIT, ZUS, CIT, VAT, ewidencja księgowa
Składki ZUS od otrzymanych przez pracowników świadczeń z tytułu wypoczynku
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2016 - Świadczenia dla pracowników - PIT, ZUS, CIT, VAT, ewidencja księgowa
Potwierdzanie zarobków dla celów korzystania z pomocy z ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Przychód pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Ustalanie dochodu gospodarstwa domowego dla potrzeb ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Impreza integracyjna dla pracowników i członków ich rodzin
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Potrącenie alimentów z dopłaty urlopowej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Dofinansowanie świadczeń z ZFŚS
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2016 - Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia
Urlopowy wypoczynek z dofinansowaniem z Funduszu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Dofinansowanie do wczasów pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Świadczenia socjalne dla pracowników niepedagogicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Ewidencja faktur za świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Podatkowo-składkowe rozliczenie dofinansowania do wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Upominki dla pracownika nie ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
"Wczasy pod gruszą" pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016 - Dofinansowanie wypoczynku pracowników w ewidencji księgowej
Kolonia dziecka pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016 - Dofinansowanie wypoczynku pracowników w ewidencji księgowej
Zasady ogólne wykorzystywania środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Dofinansowanie z funduszu socjalnego do tzw. wczasów pod gruszą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Egzekucja ze świadczeń o charakterze socjalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Rozliczenie składkowo-podatkowe bonów towarowych przyznanych z okazji świąt
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Zapisy księgowe dotyczące tworzenia oraz wykorzystania środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Wymiar etatu nie ma wpływu na świadczenia z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Dofinansowanie do obozu językowego dziecka pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Treść regulaminu i administrowanie Funduszem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016 - Tworzenie i prowadzenie ZFŚS
Przyznanie zapomogi z ZFŚS dla emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016 - Tworzenie i prowadzenie ZFŚS
Wymiar etatu bez wpływu na prawo do świadczeń z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016 - Tworzenie i prowadzenie ZFŚS
Sankcje za naruszenie ustawy o ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016 - Tworzenie i prowadzenie ZFŚS
Ferie zimowe z finansowym wsparciem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Świadczenia rzeczowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Zaprzestanie tworzenia ZFŚS a nierozliczone wpłaty z lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Paczki świąteczne dla dzieci pracowników sfinansowane ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Przyznawanie świadczeń z ZFŚS bez względu na status uprawnionego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Finansowanie świątecznej pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Bony towarowe na święta sfinansowane z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Przekazanie paczek na święta pracownikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Bony towarowe dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Świadczenia dla pracowników w postaci karnetów sportowych - aspekt podatkowy, składki ZUS i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Święta w firmie finansowane z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Określenie sankcji za nieprawdziwe oświadczenie dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Ewidencja księgowa zapomóg w zależności od źródeł ich finansowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Paczki dla pracowników i ich dzieci
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Odprowadzenie II raty odpisu na ZFŚS w razie likwidacji spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Oskładkowanie i opodatkowanie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Dofinansowanie wypoczynku pracowników ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Dopłaty ze środków ZFŚS do wypoczynku pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku likwidacji spółki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Dofinansowanie ze środków ZFŚS - warunki zwolnienia z PDOF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Składki ZUS od otrzymanych przez pracowników świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Ewidencja dopłat do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Urlopowe dopłaty z komorniczym zajęciem
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Ewidencja dofinansowania z ZFŚS do wycieczki szkolnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Finansowanie z ZFŚS zagranicznej wycieczki połączonej ze szkoleniem pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Formy działalności socjalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Warunki przyznania dopłaty urlopowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Dofinansowanie z ZFŚS musi być zróżnicowane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Wydatki sfinansowane z ZFŚS a koszt podatkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Dofinansowanie z ZFŚS lub środków obrotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Moment wypłaty dofinansowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Świadczenia finansowane z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w księgach rachunkowych
Podatkowo-składkowe rozliczenie pracowniczej wycieczki
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Przyznawanie pracownikom dodatkowym świadczeń z okazji Świąt Wielkanocnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Świadczenia pracownicze sfinansowane z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Zimowy urlop z finansowym wsparciem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Sfinansowanie spotkania kulturalnego ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Odzyskane środki ZFŚS w księgach rachunkowych jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Pomoc z ZFŚS tylko z kryterium socjalnym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Oskładkowanie świątecznych prezentów
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Rodzaje oraz osoby uprawnione do korzystania z pomocy socjalnej udzielanej z Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Sankcje za naruszenie regulacji ustawy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Treść i zakres regulaminu Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Zwolnienie z oskładkowania świadczeń sfinansowanych z Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Egzekucja komornicza z zapomogi świątecznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
ZUS od świadczeń z ZFŚS dla pracowników przejętej firmy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Kryteria przyznawania bonów towarowych sfinansowanych z ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Świadczenia z ZFŚS niezależne od wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Wypłaty z ZFŚS trzeba niekiedy oskładkować
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Zapomoga losowa wypłacona pracownikowi w związku z jego trudną sytuacją materialną
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej – ewidencja środków otrzymanych od innych jednostek
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Przedawnienie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Zapomoga losowa wypłacona pracownikowi ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Kiedy podlegają składkom ZUS świadczenia przyznane z ZFŚS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014 - Jak płatnicy rozliczają składki ZUS za ubezpieczonych?
Dofinansowanie kolonii i wczasów z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Oskładkowanie dopłat do wypoczynku pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Dopłaty urlopowe ze środków Funduszu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Składki od wypłat dokonanych ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Jak zaksięgować dofinansowanie do kolonii dziecka?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Dopłaty do wypoczynku ze środków ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014 - Dofinansowanie pracowniczego wypoczynku
Wczasy pod gruszą po powrocie z urlopu rodzicielskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014 - Dofinansowanie pracowniczego wypoczynku
Składki ZUS od dopłat do wypoczynku pracownika i członków jego rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014 - Dofinansowanie pracowniczego wypoczynku
Dofinansowanie do półkolonii dziecka a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014 - Dofinansowanie pracowniczego wypoczynku
Zagadnienia ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Czy wczasy pod gruszą należą się również przy kilkudniowym wypoczynku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Na co można przeznaczyć środki ZFŚS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Przekazanie pracownikom bonów towarowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Uczestnictwo w wycieczce sfinansowanej ze środków ZFŚS nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS - decyzja oddziału ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Wydatki sfinansowane z ZFŚS a koszt podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014
Składki od dopłaty do wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Ewidencja świadczeń sfinansowanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Bony i paczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Kiedy trzeba oskładkować świadczenia przyznane z ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Świąteczne premie dla emerytów
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Dopuszczalność przekazywania związkom zawodowym protokołów komisji socjalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Wypłata świadczeń w tej samej wysokości podlega składkom
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Zimowy wypoczynek dzieci pracowników sfinansowany ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Wycieczka z ZFŚS a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Dofinansowanie z ZFŚS zimowego obozu sportowego dziecka pracownika
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Ferie zimowe z finansowym wsparciem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Przekazanie pracownikom bonów towarowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Zapomoga z ZFŚS dla emeryta
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Ustawowe zasady działalności socjalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Dokumentowanie dochodu dla potrzeb Funduszu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Oskładkowanie świadczeń dla pracowników przyznanych niezgodnie z przepisami ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Zwolnienie od podatku świadczeń z ZFŚS dla emerytów przejętych z innego zakładu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Składki od wartości świadczeń przekazanych pracownikom spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Tryb wyłaniania i uprawnienia przedstawicieli pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Potrącenie należności egzekwowanych ze świadczeń o charakterze socjalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Przedawnienie roszczenia o przekazanie odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Przedstawiciele pracowników partnerem do rozmów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Wypłata pracownikom świadczeń w jednakowej wysokości podlega składkom ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Dofinansowanie pracodawcy do wypoczynku pracownika
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Przekazanie bonów towarowych pracownikom z okazji świąt
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Pracodawca pozabudżetowy może zrezygnować z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Roszczenie o przekazanie odpisu na ZFŚS ulega przedawnieniu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Cele i tryb wyłaniania przedstawicieli pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci pracownika ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Dofinansowanie wczasów z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Oskładkowanie świadczeń przyznanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Dopłata przez pracodawcę do wypoczynku pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Przyznanie dofinansowania z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Dopłaty do urlopowego wypoczynku ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Zapomogi udzielone z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Składki ZUS od świadczeń pracowniczych
Dofinansowanie wypoczynku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
"Wczasy pod gruszą" również z oświadczeniem o dochodach rodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Składki od dopłat do wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Czy wyjazd do SPA może być sfinansowany ze środków ZFŚS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Wycieczka dla pracowników dofinansowana z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Dofinansowanie "wczasów pod gruszą" a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Karnety sportowe finansowane w ramach programów motywacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Ogólne zasady tworzenia regulaminów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Zapomoga świąteczna dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Świąteczne świadczenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Przedawnienie roszczenia o zwrot środków na konto ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Bony towarowe
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Dokonywanie potrąceń komorniczych ze świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Zimowy wypoczynek dzieci pracowników z dofinansowaniem pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Przyznawanie niepełnoetatowcom świadczeń z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60