Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych »  Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu ...

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 7 obowiązującym od 9.07.2018 r. do 18.07.2019 r.
Ujęcie w księgach odsetek od pożyczek udzielanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ujęcie w księgach odsetek na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Pożyczka z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Ujęcie w księgach umorzenia pożyczki z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 7 w pozostałych wersjach czasowych
Odsetki na rachunku
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Udzielenie ze środków ZFŚS pożyczki na cele mieszkaniowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Pożyczka udzielona pracownikowi na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Przejęcie zakładu pracy, a kontynuacja ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Pożyczka udzielona pracownikowi na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Przejmowanie Funduszu w przypadku przejęcia całości lub części zakładu przez innego pracodawcę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Rodzaje pomocy socjalnej oraz osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Odsetki od środków na rachunku bankowym w księdze
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Umorzenie pożyczki z ZFŚS po śmierci pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Przeznaczenie zysku netto na zwiększenie ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Ewidencja odsetek w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Ewidencja księgowa umorzenia pożyczki z ZFŚS po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Odsetki od środków na rachunku ZFŚS a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Sprzedaż zakładowego obiektu socjalnego będącego środkiem trwałym jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ewidencja w księgach odsetek od środków na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Udzielenie i spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017 - Ujmowanie przychodów w księdze podatkowej
Pomoc dla pracowników sfinansowana z ZFŚS a zwolnienie z PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Pożyczki dla pracowników ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Otrzymane odsetki
Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017
Limitowanie wydatków ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Ewidencja udzielenia i spłaty pożyczki ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Sprzedaż środka trwałego służącego działalności socjalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Odprowadzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Odsetki od środków na rachunku bankowym w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Odsetki od ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Spłata pożyczki mieszkaniowej udzielonej z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Ewidencja księgowa pożyczki z ZFŚS dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Zwiększenie środków ZFŚS w formie darowizny
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Utworzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Ujęcie w księdze odsetek od środków na rachunku bankowym
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Sprzedaż zakładowego obiektu socjalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 - Przychody i koszty firmowe
Pożyczka udzielona pracownikowi ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Na jakim koncie ująć odsetki od lokat utworzonych ze środków ZFŚS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Sprzedaż zakładowego obiektu socjalnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Środki zasilające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Podstawowe zasady funkcjonowania ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w księgach rachunkowych
Ewidencja i wycena lokat terminowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Przekazanie nowemu pracodawcy części środków z ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Przejęcie pracowników w trybie art. 231 K.p. a ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Wysokość i terminy odpisów na Fundusz
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Fundusz w przypadku przejścia całości lub części zakładu na innego pracodawcę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Rodzaje oraz osoby uprawnione do korzystania z pomocy socjalnej udzielanej z Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Podstawowe zasady funkcjonowania ZFŚS
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Czy środki ZFŚS można przeznaczyć na budowę ośrodka rekreacyjnego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Czy odsetki od środków na rachunku ZFŚS ewidencjonować w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Pożyczki na cele mieszkaniowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Pożyczka udzielona z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014 - Kredyt i pożyczka w ujęciu podatkowo-księgowym
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych - wydatki, które mogą być kosztem podatkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Podstawowe zasady funkcjonowania ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Koszty administrowania środkami ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Lokaty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Kryterium dochodowe a świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60