Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych »  Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu ...

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 2 obowiązującym od 9.07.2018 r. do 18.07.2019 r.
Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Przychód pracownika otrzymującego prezent świąteczny z ZFŚS
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Brak oprocentowania pożyczki lub oprocentowanie niższe niż rynkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Świadczenia na rzecz wypoczynku pracowników i pełnoletnich członków ich rodzin
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Daty nabycia uprawnień do świadczeń z funduszu socjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Ujęcie w księgach odsetek od pożyczek udzielanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Dofinansowanie dla emeryta - byłego pracownika zakładu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Bilety do kina, na basen, karnety do klubu fitness finansowane pracownikom ze środków ZFŚS
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika i jego rodziny
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Zapomogi pieniężne przyznawane pracownikom
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Świadczenia pozapłacowe dla pracowników w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Wydatki związane z realizacją działalności socjalnej jako koszty podatkowe firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Składki od zimowego wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Bilety do kina, na basen, do klubu fitness sfinansowane pracownikom ze środków ZFŚS a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Ujęcie w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Przychód pracownika otrzymującego prezent świąteczny sfinansowany z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Zaległy urlop wypoczynkowy a prawo do "wczasów pod gruszą"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Regulamin ZFŚS nie może ograniczać kręgu uprawnionych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Dofinansowanie do wypoczynku wypłacone emerytowi z ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Kwota umorzonej pożyczki z ZFŚS w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Ujęcie w księgach umorzenia pożyczki z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Wyjazd integracyjny sfinansowany ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Zapomogi pieniężne wypłacane ze środków obrotowych oraz ZFŚS w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Wczasy pod gruszą dla emeryta zatrudnionego w innej firmie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Świadczenie urlopowe nie korzysta ze zwolnienia od pdof
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 2 w pozostałych wersjach czasowych
Coroczny przegląd danych osobowych zgromadzonych na potrzeby ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Finansowanie zwyczajowych upominków lub poczęstunku dla pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Ogólne zasady przyznawania świadczeń socjalnych przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Ustalanie statusu emeryta dla byłego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Regulamin ZFŚS nie może wykluczać uprawnionych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Praca na część etatu bez wpływu na pomoc z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Dopuszczalność sfinansowania z ZFŚS abonamentów na audiobooki i e-booki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Księgowania związane z utworzeniem odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Świadczenie z ZFŚS dla dziecka pracowników zatrudnionych w tym samym podmiocie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Ogólne zasady przyznawania pomocy socjalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Zasady gospodarowania środkami Funduszu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Refundacja z ZFŚS zapomogi wypłaconej z rachunku bieżącego a PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Tworzenie i administrowanie środkami ZFŚS - różne aspekty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Wydatki związane z realizacją działalności socjalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Przychody i koszty w firmie
Umorzenie pożyczki z ZFŚS po śmierci pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Podstawowe zasady prowadzenia ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Regulacje ogólne dotyczące tworzenia ZFŚS
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Finansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych imprez ogólnodostępnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku pracownika (jego rodziny)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Nie można ograniczyć ustawowego zakresu uprawnionych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego pełnoletnich dzieci
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Źródła finansowania dopłat do wypoczynku dzieci pracowników połączonego z nauką
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ustalanie statusu emeryta - byłego pracownika jako uprawnionego do świadczeń z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS nawet przy niewielkiej pomocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Dopłaty do wczasów ze środków ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Dofinansowanie wczasów pod gruszą w ramach zaległego urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Rozliczenie dofinansowania kosztów leczenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Ewidencja księgowa umorzenia pożyczki z ZFŚS po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Ewidencja księgowa świadczeń wielkanocnych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Przychód pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Wydatkowanie środków funduszu socjalnego na rzecz dzieci pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Dopłata do pobytu dzieci w przedszkolu a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Odpis na fundusz socjalny gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Zapomoga pieniężna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Składki od dopłat do zimowiska dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Otrzymanie świadczenia z okazji świąt - rozliczenie obdarowanego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Ogólne zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017 - Rozliczanie świątecznych świadczeń dla pracowników
Upominki świąteczne poza zakresem Funduszu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017 - Rozliczanie świątecznych świadczeń dla pracowników
Wypłaty z funduszu socjalnego po odliczeniach podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Zapomogi jako działalność socjalna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Pomoc z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Okoliczności, w jakich zapomoga podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Dofinansowanie do letniego wypoczynku a przychód pracownika
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Świadczenie z ZFŚS dla nowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
Udzielenie i spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Niewykorzystane środki ZFŚS po rezygnacji z jego tworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Dofinansowanie do letniego wypoczynku a przychód pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Koszty pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017 - Dofinansowanie letniego wypoczynku
Zasady przyznawania dopłat do wypoczynku dzieci pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Koszty kart MultiSport, których zakup częściowo sfinansowano ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Środki Funduszu po likwidacji zakładu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Świadczenia dla pracowników oraz byłych pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Kiedy od zapomóg nie płaci się składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Oskładkowanie i opodatkowanie zapomogi udzielonej pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
ZUS od wsparcia do zimowego wypoczynku pracownika i jego dzieci
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Wypłata pracownikom premii pieniężnych a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Świadczenia socjalne dla emeryta od byłych pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Przychód u osoby otrzymującej świadczenie z okazji świąt
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Świadczenia z okazji świąt Bożego Narodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Przyznawanie pracownikom zatrudnionym na część etatu świadczeń z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Oskładkowanie paczek dla dzieci oraz zwrotu za świąteczne zakupy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Ewidencja udzielenia i spłaty pożyczki ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Opodatkowanie świadczeń z tytułu dofinansowania do wypoczynku pracownika i jego rodziny
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2016 - Świadczenia dla pracowników - PIT, ZUS, CIT, VAT, ewidencja księgowa
Ustalanie dochodu gospodarstwa domowego dla potrzeb ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Impreza integracyjna dla pracowników i członków ich rodzin
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Odprowadzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Czy spółka z o.o. może udzielić pożyczki pracownikowi?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Świadczenia na rzecz pracowników finansowane z ZFŚS lub środków obrotowych a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Świadczenia związane z zapewnieniem opieki nad dzieckiem
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2016 - Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia
Dopłata do wczasów z ZFŚS po ustaniu zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Ewidencja faktur za świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016 - Dofinansowanie wypoczynku pracowników w ewidencji księgowej
Świadczenia związane z wypoczynkiem w kosztach pracodawcy
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2016
Zasady ogólne wykorzystywania środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Spłata pożyczki mieszkaniowej udzielonej z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Kiedy dopłata do "zielonej szkoły" jest wolna od PIT?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Ewidencja księgowa pożyczki z ZFŚS dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Zapisy księgowe dotyczące tworzenia oraz wykorzystania środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Świadczenia na rzecz pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Świadczenia z okazji Dnia Kobiet
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Utworzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Funkcjonowanie ZFŚS w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016 - Tworzenie i prowadzenie ZFŚS
Niedopuszczalność finansowania wynagrodzeń ze środków ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016 - Tworzenie i prowadzenie ZFŚS
Świadczenia finansowane z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Zakup autokaru ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Ferie zimowe z finansowym wsparciem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Zaprzestanie tworzenia ZFŚS a nierozliczone wpłaty z lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Finansowanie świątecznej pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Bony towarowe dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Świadczenia dla pracowników w postaci karnetów sportowych - aspekt podatkowy, składki ZUS i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Święta w firmie finansowane z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Likwidacja ZFŚS a niewykorzystane środki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Wsparcie finansowe dla żony zmarłego pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Określenie sankcji za nieprawdziwe oświadczenie dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Finansowanie wynagrodzenia za pracę ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Paczki dla pracowników i ich dzieci
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Odprowadzenie II raty odpisu na ZFŚS w razie likwidacji spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Dodatkowe świadczenia dla pracowników w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Świadczenia urlopowe w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Dofinansowanie ze środków ZFŚS - warunki zwolnienia z PDOF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Opodatkowanie świadczenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Podatkowe rozliczenie zakupu wyposażenia na plac zabaw w zakładowym obiekcie socjalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Koszty poniesione na utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Finansowanie z ZFŚS zagranicznej wycieczki połączonej ze szkoleniem pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Świadczenie urlopowe w pracowniczych przychodach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Dofinansowanie z ZFŚS lub środków obrotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Inne źródła zwiększeń Funduszu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Kiedy zapomogą od pracodawcy nie trzeba dzielić się z ZUS-em?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Świadczenia finansowane z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w księgach rachunkowych
Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS dla byłych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Przejęcie pracowników w trybie art. 231 K.p. a ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Środki Funduszu tylko na cele socjalne
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Zimowy urlop z finansowym wsparciem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Oskładkowanie świątecznych prezentów
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Rodzaje oraz osoby uprawnione do korzystania z pomocy socjalnej udzielanej z Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Nie tylko świadczenie urlopowe z ZFŚS w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Możliwość dofinansowania wyjazdu na "zieloną szkołę" ze środków ZFŚS
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Przedawnienie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Czy środki ZFŚS można przeznaczyć na budowę ośrodka rekreacyjnego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Świadczenie urlopowe w pracowniczych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Oskładkowanie dopłat do wypoczynku pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Dopłaty urlopowe ze środków Funduszu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Opodatkowanie świadczenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014 - Dofinansowanie pracowniczego wypoczynku
Składki ZUS od dopłat do wypoczynku pracownika i członków jego rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014 - Dofinansowanie pracowniczego wypoczynku
Umorzenie pożyczki mieszkaniowej udzielonej ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Świadczenia urlopowe finansowane z funduszu socjalno-bytowego - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Na co można przeznaczyć środki ZFŚS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Składki od dopłaty do wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Możliwość dofinansowania wyjazdu na "zieloną szkołę" ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Ewidencja świadczeń sfinansowanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Bony i paczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Świadczenie urlopowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014 - Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy w 2014 roku
Dofinansowanie z ZFŚS zimowego obozu sportowego dziecka pracownika
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Ferie zimowe z finansowym wsparciem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Ustawowe zasady działalności socjalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Upominki świąteczne ze środków obrotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Zwolnienie od podatku świadczeń z ZFŚS dla emerytów przejętych z innego zakładu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Składki od wartości świadczeń przekazanych pracownikom spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Co ze środkami ZFŚS po jego likwidacji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Dofinansowanie pracodawcy do wypoczynku pracownika
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Jak rozliczyć zapomogi dla pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Pomoc z zakresu działalności socjalnej i zapomogi
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2013 - Dochody wolne od podatku
Dofinansowanie opieki nad dziećmi
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2013 - Dochody wolne od podatku
Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci pracownika ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Zapomoga dla pracownika na wyprawkę szkolną jego dziecka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Oskładkowanie świadczeń przyznanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Zakładowe zawody sportowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Dopłata przez pracodawcę do wypoczynku pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Przyznanie dofinansowania z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Przychód pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Impreza integracyjna sfinansowana ze środków ZFŚS a podatek dochodowy pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Dopłaty do urlopowego wypoczynku ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego dofinansowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Zmiana definicji działalności socjalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Składki od dopłat do wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Świadczenia z ZFŚS także dla zatrudnionych emerytów
Gazeta Podatkowa nr 49 (986) z dnia 20.06.2013
Czy wyjazd do SPA może być sfinansowany ze środków ZFŚS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Karnety sportowe finansowane w ramach programów motywacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
W regulaminie ZFŚS nie można ograniczyć zakresu uprawnionych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Zapomoga świąteczna dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Uprawnienia do korzystania z ZFŚS przez emerytów byłych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Zimowy wypoczynek dzieci pracowników z dofinansowaniem pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Przyznawanie niepełnoetatowcom świadczeń z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60