Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych »  Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu ...

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 5 obowiązującym od 7.06.2016 r. do 27.11.2017 r.
Podstawa odpisów na ZFŚS
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2017
Ujęcie księgowe korekty odpisu na ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Ustalanie odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Dodatkowy odpis na ZFŚS w kosztach pracodawcy
Serwis Podatkowy nr 2 (254) z dnia 10.02.2017
Ustalanie stanu zatrudnienia dla celu obliczenia odpisów na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Ujęcie księgowe i podatkowe korekty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
W 2017 r. wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Świadczenia socjalne dla emeryta od byłych pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Ewidencja księgowa rocznej korekty ZFŚS za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Roczna korekta odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Do 31 grudnia 2016 r. należy dokonać korekty odpisu na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Dokonanie na koniec roku korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Korekta odpisów na ZFŚS w końcu roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Odprowadzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 5 w pozostałych wersjach czasowych
Podstawowe zasady tworzenia i ustalania wysokości ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Odpis na ZFŚS oraz świadczenie urlopowe w 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Utworzenie lub rezygnacja z ZFŚS w trakcie roku a odpis
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Rozliczenie księgowo-podatkowe korekty odpisu na ZFŚS za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Księgowania związane z utworzeniem odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Wysokość i terminy przekazywania odpisów na Fundusz
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Skorygowanie odpisów na ZFŚS na koniec roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Do końca października 2019 r. dodatkowa wpłata na rachunek ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Do 31 października br. - czas na uzupełnienie odpisów na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Świadczenia przekazywane z okazji świąt
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Korekta odpisu na ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Korygowanie odpisów na koniec roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS na rachunek funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Termin odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS i udzielenia zaległego urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Regulacje ogólne dotyczące tworzenia ZFŚS
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Odprowadzenie I raty odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Czas na pierwszą ratę odpisów na fundusz socjalny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Odpis podstawowy na ZFŚS w majowych kosztach uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Wysokość odpisów na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Odpis na fundusz socjalny gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Zapisy księgowe związane z korektą odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Roczna korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Zwiększenie środków ZFŚS w formie darowizny
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Utworzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Wpłacanie uznaniowych kwot na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Roczna korekta stanu zatrudnionych i odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Roczna korekta odpisów na ZFŚS - wpływ na koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Kwota zwiększenia odpisu na ZFŚS a koszty podatkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 - Przychody i koszty firmowe
Wsparcie pracodawcy na wyprawkę szkolną dziecka pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Kiedy świadczenie urlopowe nie podlega składkom ZUS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na pełen etat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Wysokość odpisów i zwiększeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Środki zasilające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Przyznawanie pracownikom dodatkowym świadczeń z okazji Świąt Wielkanocnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Odpis na ZFŚS na młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Kiedy kwota zwiększenia odpisu na ZFŚS będzie kosztem podatkowym?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Kiedy kwota zwiększenia odpisu na ZFŚS będzie kosztem podatkowym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Odzyskane środki ZFŚS w księgach rachunkowych jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Wysokość i terminy odpisów na Fundusz
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Roczna korekta liczby zatrudnionych i odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Wartość odpisu podstawowego nieprzekazana na rachunek ZFŚS w sprawozdaniu Rb-Z
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Kiedy świadczenie urlopowe nie podlega składkom ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Nieprzekazany odpis na ZFŚS w sprawozdaniu Rb-Z
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Świadczenia urlopowe finansowane z funduszu socjalno-bytowego - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ustalanie odpisu na ZFŚS w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Do końca maja 2014 r. przekazanie I raty na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Podstawa tworzenia ZFŚS i termin wpłaty środków na wyodrębniony rachunek bankowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Wysokość odpisu na ZFŚS przy pracach w warunkach szczególnych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Zwiększenie lub zmniejszenie rocznego odpisu na ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Podstawa do ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2014 r. - bez zmian
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
W 2014 r. dalsze "zamrożenie" odpisów na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Prezentacja w bilansie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Nieprzekazany odpis na ZFŚS w sprawozdaniu Rb-Z
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Przyzakładowy klub dziecięcy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Zamrożenie odpisów na ZFŚS także w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Zapomoga z ZFŚS dla emeryta
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
W grudniu należy dokonać ostatecznej korekty ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Świadczenia finansowane ze środków funduszu socjalno-bytowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Dalsze "zamrożenie" odpisów na ZFŚS w 2014 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Prezentacja w bilansie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Ewidencja przedawnionego odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Zasady ustalania odpisu na ZFŚS
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Zasady ustalania odpisu na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Praca przez niepełny miesiąc a odpis na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Uprawnienia do korzystania z ZFŚS przez emerytów byłych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
W 2013 r. zamrożenie odpisów na ZFŚS, w tym dla nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60