Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1043 w pozostałych wersjach czasowych
Przedłużenie okresu rozliczeniowego w organizacji podstawowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Procedura uchylenia regulaminów pracy i wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Odprowadzenie II raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik odmawia pracy w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Zastosowanie odpowiedniego systemu czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Zakres obowiązków pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Obowiązki przy nawiązaniu lub reaktywacji stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Czy pracodawca ma obowiązek sporządzić kartę opisu stanowiska pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Wprowadzanie okresów rozliczeniowych czasu pracy i układanie grafików
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Wybrane obowiązki informacyjne pracodawcy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Modyfikacja rozkładów pracy w związku z tym, że Nowy Rok wypada w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Polityka mediów społecznościowych w zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Wdrożenie i stosowanie monitoringu poczty elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Wprowadzenie zapisu o ruchomym systemie do regulaminu pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
COVID-19 Tryb zmiany rozkładu czasu pracy w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
WSTĘP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Wprowadzenie systemu równoważnego dla grupy pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Warunki zmiany harmonogramu czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Rezygnacja z regulaminu wynagradzania po zmianie stanu zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Konsekwencje zmiany prawa zakładowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Rozliczanie prywatnych wyjść z pracy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Wprowadzenie monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Reguły dotyczące akt osobowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2019 - Dokumentacja pracownicza po zmianach
Wymogi związane ze skracaniem okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
System równoważny zamiast podstawowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
Wprowadzenie systemu równoważnego dla części pracowników
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Wprowadzenie i warunki stosowania zadaniowego systemu czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Zasady aktualizowania przepisów wewnątrzzakładowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Zmiana systemu z podstawowego na równoważny
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Wprowadzenie systemu równoważnego w małym zakładzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Obowiązki szkoleniowo-informacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Tworzenie regulaminów nie zawsze obowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Regulamin pracy, wynagradzania i ZFŚS - zasady ogólne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Obowiązki formalnoprawne podczas wprowadzania i rezygnacji z regulaminów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Wyjścia prywatne na regulaminowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Potwierdzenie warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2017 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Sposób przekazywania pracodawcy oświadczeń przez pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Potwierdzenie warunków pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Zmiany w regulaminie pracy zgodnie z procedurą
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Informowanie pracowników o zmianach wprowadzonych do regulaminu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Stosowanie systemu równoważnego w zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Wprowadzanie okresów rozliczeniowych i układanie grafików
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Konsekwencje osiągnięcia zatrudnienia powyżej 20 pracowników
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
System równoważnego czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Formalne wprowadzenie zadaniowego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Prawo zakładowe w granicach ustawy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Zakładowe zasady wypłaty wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Zmiana rozkładu czasu pracy w małej firmie
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Nowe postanowienia w regulaminie pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Nowy termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Zmiana godzin pory nocnej w zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Czasem warunki premiowania mogą się różnić
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Sztywne zapisy regulaminu wymagają zmiany
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Zmiana regulaminu potwierdzona w umowie
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Zmiana regulaminu pracy w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Zmiana układu zbiorowego pracy bez wypowiedzenia umów
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Harmonogram czasu pracy dla zatrudnionych w aptece
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Zapoznanie pracowników z regulaminami firmowymi
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Odpracowanie wyjść prywatnych w przepisach zakładowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Porozumienie o stosowaniu rocznego okresu rozliczeniowego a wpis do regulaminu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Zasady ustalania i wprowadzania rozkładów czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013 - Jak układać harmonogramy czasu pracy?
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Ogólne zasady tworzenia regulaminów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Zmiana regulaminu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Dwa różne terminy wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60