Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

NOWOŚĆ KODEKS PRACY Z KOMENTARZEM REDAKCJI cena publikacji 20 zł brutto NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeksy »  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 118 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 22.01.2014 r.
Wynagrodzenie za urządzenia przesyłowe
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Terminy przedawnienia przy umowach o dzieło i świadczenie usług
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Przedawnienie zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Żądanie zapłaty odsetek za kilka lat wstecz
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Skutki zadatku i zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Kiedy przedawnia się nakaz zapłaty?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Zmiana terminów przedawnienia jest niedopuszczalna
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Sąd nie uwzględnia przedawnienia z urzędu
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Przedawnienie roszczeń o zwrot opłaty za kartę pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Limity i zaokrąglanie odsetek w razie płatności po terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Terminy zapłaty w obrocie gospodarczym
Odzyskiwanie należności przez banki
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Czy windykator działa zgodnie z prawem?
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Obrona w sądzie zarzutem przedawnienia
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Termin przedawnienia odsetek od kontrahentów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (976) z dnia 16.05.2013 - Rozliczenia dokonywane między przedsiębiorcami
Przedawnienie przy umowie o dzieło i roboty budowlane
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Kiedy przedawnia się pożyczka?
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Termin przedawnienia roszczenia o zwrot zadatku
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Odpisanie przedawnionego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Terminy przedawnienia roszczeń
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Początek terminu przedawnienia z umowy sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Żądanie odsetek za trzy lata wstecz
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Roszczenia do dewelopera po upływie rękojmi i gwarancji
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Roboty budowlane czy dzieło?
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Żądanie zwrotu udzielonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Przedawnienie roszczeń o zapłatę
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Przedawnienie roszczeń banku wobec klientów
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
Termin przedawnienia odsetek od kontrahentów
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 118 w pozostałych wersjach czasowych
Przedawnione zobowiązania i należności
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2022 - Wierzytelności na gruncie podatku dochodowego - nieściągalność, umorzenie, sprzedaż
Spisanie należności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Czekać czy zaczynać proces frankowy?
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
Regulacje prawne w zakresie przedawnienia zobowiązania handlowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Przedawnienie roszczenia o zapłatę nieprofesjonalnego zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022
Przedawnienie w myśl przepisów Kodeksu cywilnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Problemy z ustaleniem terminu zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Wyksięgowanie przedawnionych zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Wydłużony czas na pozwanie pożyczkobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Przedawnienie zobowiązań figurujących w księgach na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Rozliczenie drobnych kwot należności i zobowiązań, figurujących w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Odpis aktualizujący na gruncie PIT i CIT
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2022
Przedawnienie roszczeń
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego nierozliczone do dnia bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Przedawnienie roszczeń z umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Podatkowe konsekwencje przedawnienia zobowiązań
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2021 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Odszkodowania dla wspólników spółek wykreślonych z RHB
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Odzyskiwanie kosztów budowy sieci wodno-kanalizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Odpowiedzialność za szkodę po terminie rękojmi
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Brak zapłaty za fakturę dokumentującą nabycie środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przedawnienie kary bibliotecznej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Akcesoryjność odsetek za opóźnienie
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu przedawnionego zobowiązania - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Przedawnienie roszczenia o zwrot wadium
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Koszty podatkowe u wierzyciela
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Spłata długu spółki cywilnej przez jednego ze wspólników
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Przedawnienie roszczeń przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Przedawnione należności za sprzedane towary
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2020 - Koszty niestanowiące kosztów podatkowych
Przychód z przedawnionych zobowiązań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Upływ terminu przedawnienia roszczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Przedawnienie zobowiązań i należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Przedawnienie zobowiązania a przychody i koszty
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Czy przedawnione rozrachunki można odpisać z ksiąg na bieżąco?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Skutki rozwiązania odpisu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Przedawnienie roszczenia o odprawę emerytalną
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Terminy przedawnienia roszczeń określone w prawie cywilnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Przedawnienie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Ostrożnie z wypłatami dla wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Podstawowe zasady dotyczące przedawnienia
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Wierzytelności zaliczane do należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Termin przedawnienia roszczeń w umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Przedawnienie należności ze spornej faktury
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Przedawnienie należności transportowych i spedycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Roszczenie o wypłatę dywidendy ulega przedawnieniu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Zmiany w przedawnieniu roszczeń wobec członków zarządu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Stosowanie przedawnienia po zmianie przepisów
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Przedawnienie w umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Wchodzą w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Nadchodzące i planowane zmiany przepisów ważne dla spółek
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Zmiana terminów przedawnienia roszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Zmiany w terminach przedawnienia od 9 lipca 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Przedawnione zobowiązanie przychodem przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Windykator nie zrobi użytku z BTE
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Przerwanie biegu terminu przedawnienia
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Uwzględnienie przez sąd przedawnienia z urzędu
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Przedawnienie pożyczki otrzymanej przez spółkę z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Przedawnienie zobowiązania wobec wspólnika - termin przedawnienia i skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Termin przedawnienia faktury za usługi telekomunikacyjne
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Przedawnienie należności przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
"Porządkowanie" rozrachunków w wyniku ich weryfikacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Termin przedawnienia roszczenia o wypłatę zysku spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Należności niezapłacone przez kontrahenta od kilku lat
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Prawidłowe stosowanie przepisów o przedawnieniu
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Dochodzenie roszczeń przez wspólników spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Jak obliczać termin przedawnienia w umowie o dzieło?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Wypłata spadkobiercom wynagrodzenia należnego zmarłemu zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Przedawnienie w umowach sprzedaży z kontrahentami z UE
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017 - Umowy z zagranicznym kontrahentem
Przedawnienie należności z rachunku za usługi telefoniczne
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Podnoszenie zarzutu przedawnienia podczas sprawy sądowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Wstęp
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2017
Warunki zaliczenia nieściągalnych wierzytelności do kosztów podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Odpis aktualizujący po przedawnieniu wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Obciążanie firmowych kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami
Jak można "czyścić" zapisy na kontach księgowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Przedawnione wierzytelności
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017 - Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Ile wynosi termin przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Umorzenie należności w związku z zawartą ugodą sądową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Niezapłacone należności a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Przedawnione zobowiązanie przychodem podatkowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Rozliczenie z byłym wspólnikiem a przedawnienie roszczenia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Jakie wierzytelności zalicza się do należności z tytułu dostaw i usług?
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Zarzut przedawnienia w toku postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Przychód z tytułu przedawnienia zobowiązania - kwota netto, czy brutto?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Kiedy przedawnia się należność za rachunek telefoniczny?
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Przedawnione zobowiązanie przychodem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Przedawnione wierzytelności nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Przedawnione wierzytelności w przychodach i kosztach
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Przedawnienie rozliczenia po wystąpieniu ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Kryteria zaliczenia do kosztów
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Skutki podatkowe przedawnienia wierzytelności, od której wartości dokonano odpisu aktualizującego
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2015 - Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych
Zaległa dywidenda
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
W jakim terminie można dochodzić zaległej dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Jakie przedawnienie dla niezapłaconych opłat abonamentowych?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Przedawnienie zobowiązań przejętych wraz z przedsiębiorstwem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Przedawnienie zobowiązań z rachunków telefonicznych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Przedawnienie roszczenia członka rady nadzorczej o zapłatę wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Długi termin zapłaty może być pułapką dla kupującego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Odsetki od udziału kapitałowego to nie tylko zysk
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Zapłata przedawnionego zobowiązania za dostawę towarów - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Przedawnienie roszczeń powiatu wobec Skarbu Państwa
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Czy możliwa jest wypłata dywidendy w czasie likwidacji spółki?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Konieczność zwrotu omyłkowo otrzymanych kwot
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
Kaucja zabezpieczająca umowy o dzieło i o roboty budowlane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015 - Umowa o dzieło i o roboty budowlane w praktyce
Termin na żądanie zapłaty odsetek za opóźnienie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Gdy zobowiązanie wyłączone z kosztów podatkowych na skutek braku zapłaty ulegnie przedawnieniu
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2015 - Korekta kosztów podatkowych o niezapłacone zobowiązania
Przedawnienie roszczeń o zapłatę za usługi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Odpowiedzialność odszkodowawcza dewelopera
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Kiedy nieściągalna wierzytelność może być kosztem?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Przedawnienie nadpłaconej należności
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Wspólnota mieszkaniowa ma 3 lata na dochodzenie zaliczek
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Odpisanie należności przedawnionych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Przedawnienie należności
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Zasady przedawnienia odsetek za opóźnienie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Płatności firmowe regulowane po terminie
Rachunki telefoniczne sprzed kilku lat
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Jak nie popełnić błędu licząc przedawnienie?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Jak długo zaliczka i zadatek do zwrotu?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Niewywiązanie się z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Odróżnienie umowy o dzieło od umowy o roboty budowlane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014 - Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie sądowym
Dwuletnie przedawnienie przy umowie o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Przedawnienie odsetek a wyrok sądu
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Wpływ egzekucji na przedawnienie i koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Zasady naliczania wstecz odsetek za opóźnienie w zapłacie
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Zwrot nadpłaconej kwoty a przedawnienie
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Oprocentowanie w umowie pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Wierzytelności przedawnione nie stanowią kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Pozew o zapłatę przedawnionych długów
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Kaucja zabezpieczająca umowy o dzieło i roboty budowlane
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
3-letnie przedawnienie nie dla wszystkich umów
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Rozwiązywanie odpisów aktualizujących
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Odsetki od udziału kapitałowego w spółce jawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Zwrot nadpłaconego czynszu najmu
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Kiedy przedawnia się roszczenie o zapłatę?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Przedawnienie roszczenia o zapłatę składek członkowskich
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60