Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 13 obowiązującym od 9.07.2008 r.
Napoje profilaktyczne dla pracowników w porze letniej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Umożliwienie dostępu do wody pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Letnie obowiązki z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Zapewnienie dostępu do wody
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015 - Zasady organizowania stanowisk pracy dla pracowników
Woda w zakładzie pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2014 - Leksykon BHP
Woda do celów higieniczno-sanitarnych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Obowiązki pracodawcy w czasie letnich miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Udostępnienie wody na terenie zakładu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013 - Jak przygotować stanowisko pracy dla pracownika?
Pracodawca ma obowiązek zapewnić wodę pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60