Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Stosunek pracy »  Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń ...

Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 9a w pozostałych wersjach czasowych
Ulgi w opłacaniu składek na FP i FGŚP
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Nienależnie opłacone składki na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Bez składek za pracowników powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019 - Zwolnienia z opłacania składek ZUS dla przedsiębiorcy
Gdy z urlopów związanych z rodzicielstwem korzysta dwoje rodziców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019 - Zwolnienia z opłacania składek ZUS dla przedsiębiorcy
Składki na FP od wypłaty dokonanej pracownicy na wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Nowy pracodawca bez prawa do ulgi w składkach na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Zasady opłacania składki na FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Wysokość składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Nienależnie opłacone składki na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
FP i FGŚP od kwoty ekwiwalentu za urlop dla niepełnoetatowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po powrocie pracowników z urlopów związanych z rodzicielstwem
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Brak składek na FP i FGŚP za pracownika powracającego z urlopów rodzicielskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018 - Składki na FP, FGŚP i FEP w 2018 roku
Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Składka na FGŚP nie za wszystkich ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
FP i FGŚP za pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018 - Rozliczanie składek ZUS za pracowników, zleceniobiorców i współpracowników
Ulga w składkach na FP i FGŚP nie dla nowego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FGŚP
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2017 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Ulga w składkach na FP i FGŚP nie za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Zwolnienie z opłacania za pracownicę składek na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Zwolnienie z opłaty składek na FP i FGŚP z drugiego etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017 - Preferencje w składkach ZUS dla przedsiębiorców
Korekta nienależnie naliczonych składek na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Zasady ogólne korzystania ze zwolnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Ulga w składkach na FP i FGŚP po urodzeniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Obciążenia składkowo-podatkowe pracownika w 2017 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017
FP i FGŚP za pracowników powracających z urlopów rodzicielskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016 - Preferencje w ZUS dla osób prowadzących firmę
Zwolnienie z opłaty składek na FP i FGŚP z drugiego etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016 - Preferencje w ZUS dla osób prowadzących firmę
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - regulacje Prawa pracy i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Ubezpieczenia w ZUS w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Ustalenie 36-miesięcznego okres ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Osoby powracające z urlopów związanych z rodzicielstwem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016 - Kiedy należy opłacać do ZUS składki na FP, FGŚP I FEP?
Ulga w składkach na FP za pracownicę po urodzeniu kolejnego dziecka
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Ulga w składkach na FP i FGŚP nie za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FGŚP
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2015 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
FP i FGŚP za powracających z urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Ulga w opłacaniu składek na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Zwolnienie w opłacie składek na FP i FGŚP - wyjaśnienie ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
FP i FGŚP za pracownicę powracającą z urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Praca na część etatu na urlopie rodzicielskim nie zwalnia z opłaty składek na FP i FGŚP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Obowiązkowe składki na FP i FGŚP
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP tylko dla jednego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Składki ZUS za pracownicę powracającą do pracy po urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Przejęcie przez nowego pracodawcę zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Zmiany w innych ustawach w związku z wprowadzeniem urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Składkowe zmiany wynikające z wydłużenia urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
FP i FGŚP za czas urlopu wypoczynkowego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (983) z dnia 10.06.2013 - Wszystko o opłacaniu składek na FP i FGŚP
Składki na FP i FGŚP za pracownicę po powrocie z urlopu rodzicielskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Składka na FP i FGŚP za czas urlopu wypoczynkowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60