Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Stosunek pracy »  Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach ...

Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 10 obowiązującym od 15.10.2018 r.
Odprawa nie zależy od pisemnego uzasadnienia
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Obowiązek przyjęcia do pracy byłych pracowników po ogłoszeniu rekrutacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Zasady obowiązywania ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Wpływ zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę na prawo do odprawy ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Przyczyna wypowiedzenia w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Podstawa prawna w świadectwie pracy przy wypowiedzeniu zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Zwolnienia grupowe i indywidualne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Odprawa ekonomiczna dla zwalnianych indywidualnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Odprawa dla pracowników likwidowanego sklepu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Nieprzyjęcie nowych warunków zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Odprawa dla niepełnoetatowca w równoległym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Obniżka pensji rekompensowana dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Wypowiedzenie całkowite a prawo do odprawy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Prawo do odprawy w razie zwolnień indywidualnych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2020 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Zmiana warunków płacowych w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia (ust. 4)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Obowiązek konsultacji ze stroną pracowniczą
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Informacja o przyczynie rozwiązania umowy w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Ustalanie poziomu zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Zmiana wymiaru etatu w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Zwolnienia grupowe pracownic na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Odprawy dla odwołanego prezesa zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Informacja o przyczynie wypowiedzenia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Słabsza ochrona na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ustalanie kwoty dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Wypowiedzenie zmieniające a prawo do odprawy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Odprawa dla pracownika w związku z likwidacją firmy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Możliwość rozwiązania umowy o pracę po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Odwołanie z zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zakończenie stosunku pracy członka zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Ochrona stosunku pracy pracownika powołanego do służby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Prawo pracownika objętego ochroną przedemerytalną do dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Nowe warunki umowy dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Wypowiedzenie zmieniające w czasie zwolnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Zapis o wypowiedzeniu zmieniającym w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Odprawa w ramach zwolnień indywidualnych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Odprawa ekonomiczna w razie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 10 w pozostałych wersjach czasowych
Odprawa ekonomiczna po rozstaniu z pracownikiem w ramach zwolnień indywidualnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Ustanie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Przedłużona ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Zmiana miejsca wykonywania pracy, w tym pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Zwolnienie pracownicy na wychowawczym w razie likwidacji pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Wprowadzanie zmian w składzie zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Ochrona zatrudnienia w czasie urlopów rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Wypowiedzenie umowy w przypadku częstych absencji chorobowych i wypłata odprawy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Prawo do odprawy niezależne od wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Indywidualne zwolnienia z prawem do odprawy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2018 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Zwolnienia grupowe w okresie "macierzyństwa"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Podstawa prawna zwolnienia na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Zwolnienie w trybie indywidualnym
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Ochrona przedemerytalna w dodatkowym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Wypowiedzenie i zwolnienie natychmiastowe w okresie ochronnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Zasady ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Treść świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Ochrona zatrudnienia podczas i po urlopie wychowawczym
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2017
Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży z uwzględnieniem stanowisk urzędowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Kryteria uznawane za dyskryminujące w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Odprawa ekonomiczna w razie indywidualnych zwolnień z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopów związanych z rodzicielstwem
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Zakres i treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy przez przejętego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017
Prawo do odprawy pieniężnej
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Wyższa odprawa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Ochrona zatrudnienia po urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Zatrudnianie na zastępstwo po 22 lutego 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Prawo do odprawy przy wypowiedzeniu zmieniającym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Kryterium doboru jako element przyczyny wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Odprawa dla nauczyciela zwolnionego z przyczyn organizacyjnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Wymogi formalne przy zwalnianiu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Stan zatrudnienia dla celów stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Na kilka lat przed emeryturą większa trwałość etatu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Porozumienie stron a odprawa pieniężna
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Odprawa pieniężna dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Odszkodowanie lub odprawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Kryteria doboru do indywidualnego zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Zmiana warunków pracy i płacy w czasie urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Wypowiedzenie bez uzasadnienia nie wyklucza odprawy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Stan zatrudnienia dla celów stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Słabsza ochrona w czasie wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Aktualne umowy na czas wykonania określonej pracy pozostaną w mocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Skutki nieprzyjęcia proponowanych warunków umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Uprawnienie do odprawy po wypowiedzeniu zmieniającym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Ochrona stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015 - Zasady udzielania urlopów wychowawczych
Wypowiedzenie umowy po urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015 - Zasady udzielania urlopów wychowawczych
Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Dopuszczalność zwolnienia pracownika pobierającego emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Przeniesienie chronionego pracownika samorządowego na inne stanowisko
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych dotyczących pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Zawarcie porozumienia nie wyklucza odprawy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Informacja w świadectwie pracy o korzystaniu z urlopów i przyczynie rozwiązania umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Wypowiedzenie umowy o pracę radnemu samorządu gminy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Wysokość odprawy dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Zatrudnienie pracownicy powracającej do pracy po urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Obniżenie pensji wyrównane dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Rozwiązanie umowy po długiej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Ochrona zatrudnionych podczas zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Ochrona przy zwolnieniach indywidualnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Ogólne wymogi rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Odprawa nie jest zależna od grupowych zwolnień
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Ochrona zatrudnienia w okresie urlopu wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014 - Urlopy związane z rodzicielstwem
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą na urlopie wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Zwolnienia grupowe nie tylko przy wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Wypłata odprawy pieniężnej w razie odmowy przyjęcia zmienionych warunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Sporządzanie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Odprawa i okres wypowiedzenia w razie przerwy w zatrudnieniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Odprawa przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014 - Prawa i obowiązki dużego pracodawcy
Długość okresu wypowiedzenia przy kilku umowach o pracę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Zwolnienia indywidualne także w trybie porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję radnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Rozwiązanie umowy przez pracownika na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Ochrona przedemerytalna a likwidacja stanowiska pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Uprawnienie do odpraw pracownika odchodzącego z pracy za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Ochrona "przedemerytalna" w dodatkowym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Przyczyna wypowiedzenia i wystawienie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Czy w przypadku likwidacji firmy zatrudniającej 5 osób zwalnianym przysługują odprawy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Ochrona stosunku pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego lub z obniżenia wymiaru czasu pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Obowiązywanie nowych warunków płacowych przy wypowiedzeniu zmieniającym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku "przedemerytalnym"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Ochrona stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Świadczenia wypłacone pracownikom na mocy porozumienia stron w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Odprawa "ekonomiczna" dla zwalnianego emeryta
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Wypowiedzenie dla jednego pracownika w dużym zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Ochrona zatrudnienia na urlopie wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę, mimo przeciwwskazań lekarskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Odprawa pieniężna dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Wypowiedzenie zmieniające na zwolnieniu chorobowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Informacje w świadectwie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Odprawa dla pracownika zwalnianego indywidualnie
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Odprawa dla członka zarządu spółki odwołanego z zajmowanego stanowiska
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Odszkodowanie dla byłego pracownika w razie odmowy ponownego przyjęcia do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Urlop wychowawczy przed i po zmianach przepisów
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60