Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 38 obowiązującym od 18.12.2008 r. do 8.09.2014 r.
Dodatek stażowy dla pracownika niepedagogicznego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Nagroda jubileuszowa dla pracowników budżetówki
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Wypłata odprawy emerytalnej po zmianie statusu osoby uprawnionej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Odprawa nawet po kilkunastu latach od nabycia prawa do renty
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Obliczanie stażu przy niepełnych okresach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Podmiot zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej wójtowi gminy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Uprawnienie do odpraw pracownika odchodzącego z pracy za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Świadczenia stażowe dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
"Jubileuszówki" na ustawowych lub regulaminowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013
Okresy pracy uprawniające pracowników samorządowych do nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Wyrównanie dodatku po uzupełnieniu dokumentacji stażowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Dodatek stażowy u dwóch pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Wypłata odprawy emerytalnej dla samorządowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (978) z dnia 23.05.2013 - Jakie odprawy dla zwalnianych pracowników?
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 38 w pozostałych wersjach czasowych
Ustalanie okresu pracy dla potrzeb dodatku stażowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Dodatek stażowy dla pracownika zatrudnionego w szkole i u prywatnego pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Nagrody jubileuszowe dla pracowników budżetówki
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Staż do dodatku z wyłączeniem urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wliczenie do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej dodatku specjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zaliczanie studiów doktoranckich do stażu pracy pracownika po zmianie przepisów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Dodatek stażowy dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Ustalenie wysokości odprawy pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Warunki wynagradzania pracowników samorządowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Nagroda jubileuszowa dla samorządowca przy przejściu na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Gratyfikacja jubileuszowa dla samorządowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Okresy uwzględniane w stażu pracy wymaganym do nabycia jubileuszówki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Termin wypłaty dodatku stażowego w wyższej wysokości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Świadczenia dla pracownika samorządowego w równoległym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Obliczanie odprawy emerytalnej dla samorządowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Kwalifikacja świadczenia nagradzającego zakładowy staż pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Prawo do odprawy emerytalnej w razie ponownego zatrudnienia pracownika-emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu dodatkowego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Odprawa i nagroda jubileuszowa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Wyliczanie nagrody jubileuszowej dla pracowników budżetowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Termin wypłaty wyższego dodatku stażowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Dodatek stażowy dla pracownika niepedagogicznego, zatrudnionego w szkole
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Podstawa nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Staż jubileuszowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Dodatek stażowy ustalony od pensji zasadniczej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Zaliczenie do stażu okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Wypłata dodatku stażowego dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Skutki nabycia prawa do dodatku stażowego w trakcie urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Zasady ogólne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Przesłanki nabycia prawa do odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Staż uprawniający do odprawy i jej wysokość
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Sposób obliczania odprawy i termin jej wypłaty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Zasada jednorazowości wypłaty odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Pracownik samorządowy w równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Ustalenie prawa do dodatku za wieloletnią pracę, tzw. stażowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Dodatek stażowy dla pracownika samorządowego zatrudnionego w dwóch miejscach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Obliczanie nagrody jubileuszowej po zmianie stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Pracownicy służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna w firmie prywatnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Dodatek stażowy w razie choroby i urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Prawo do nagrody jubileuszowej przy likwidacji zakładu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Ustalenie wysokości odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Zaliczenie okresu korzystania z urlopu wychowawczego do stażu pracowniczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Odprawa emerytalna dla samorządowca
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Ustalanie pracowniczego stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Zaliczanie stażu odbytego przez bezrobotnego do okresu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Dodatek stażowy przy równoległym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Dodatek stażowy w sferze budżetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Ustalanie stażu do dodatku w równoległym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Odprawa emerytalna dla pracowników samorządowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Liczenie stażu w jednostce budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Zamiana nagrody jubileuszowej na świadczenie rzeczowe
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Nabycie prawa do jubileuszówki po przejściu na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Prawo do nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu dodatkowych okresów zaliczalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Dodatek specjalny w podstawie jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Rodzaje odpraw pieniężnych i okoliczności nabywania do nich prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Uprawnienia "stażowe" - jak je wyliczać i wypłacać?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Dodatek stażowy w budżetówce i w spółce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015 - Uprawnienia pracownicze w dwóch miejscach pracy
Prezent dla pracownika z okazji jubileuszu pracy zawodowej
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2015 - PIT i CIT - przegląd najnowszych interpretacji podatkowych
Wyrównanie nagrody jubileuszowej w związku z podwyżką wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Nabycie prawa do dodatku za wieloletnią pracę pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Równoległe zatrudnienie a staż do dodatku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Wysługa lat dla pracownika szkoły
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60