Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 1031 obowiązującym od 4.11.2014 r. do 11.10.2016 r.
Zwrot przez pracodawcę wydatku na wznowienie karty kierowcy
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Dofinansowanie opłaty za studia podyplomowe niezwiązane z wykonywaną pracą
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Sfinansowanie opłaty za kurs dokształcający dla nowo zatrudnionej osoby
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Warunki zwrotu dofinansowania na naukę pracownika
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Dofinansowanie kosztów nauki daje prawo do urlopu szkoleniowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Decyzja pracodawcy w sprawie podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Procedura w przepisach wewnętrznych dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2016 - Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia
Urlop szkoleniowy nie zawsze obowiązkowy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Opodatkowanie świadczeń związanych z kształceniem
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Rozliczenie szkolenia zrealizowanego przed rozpoczęciem pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Dofinansowanie do studiów w pracowniczych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Urlop szkoleniowy na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Dokształcanie pracownika na koszt pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Zaliczenie do czasu pracy uczestnictwa w szkoleniu w wolną sobotę lub niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Wynagrodzenie za czas przerwy na karmienie dziecka piersią
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Zwrot pracownikowi kosztów udziału w kursie
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2016 - Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wymiar zwolnienia na dokształcanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Dokonanie potrącenia z wynagrodzenia pracownika części kosztów odbytego kursu zawodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Osoby uprawnione do świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Rodzaje świadczeń przysługujących uczącym się pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
ZUS od wydatków na dokształcanie pracowników
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Sfinansowanie pracownikowi kursu prawa jazdy a podatek i składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Prawo do urlopu pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Podatkowe rozliczenie kosztów szkolenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Przyznanie świadczeń szkoleniowych dla dokształcającego się pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Ogólne zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Dokształcanie wyłącznie z inicjatywy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Podnoszenie kwalifikacji w przychodach podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Świadczenia dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe a składki ZUS i podatek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Sfinansowanie pracownikowi kursu prawa jazdy a składki ZUS i podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Badania kierowcy wykonującego przewozy drogowe
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Wydatki poniesione na opłacenie udziału pracownika w szkoleniu - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Ograniczenie wymiaru zwolnienia na dokształcanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Wyjazdowe szkolenie dla pracowników i kontrahentów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015 - Jak firmowe wyjazdy wpływają na koszty i przychody?
Bezpłatny urlop szkoleniowy w porozumieniu z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w składkach ZUS będzie miało to dofinansowanie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Dofinansowanie studiów podyplomowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015 - Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracownika i pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Jak pozyskać środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców?
Zwolnienie od podatku dofinansowania kształcenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Urlop szkoleniowy z prawem do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1031 w pozostałych wersjach czasowych
Wpływ urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy na prawo do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Podatek od dofinansowania pracowniczych dojazdów szkoleniowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na gruncie prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Sfinansowanie opłat za wydanie dokumentów niezbędnych do wykonywania pracy kierowcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Wydatki szkoleniowe w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Zwrot świadczeń szkoleniowych po rozwiązaniu umowy o pracę przez studiującego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Przychód u pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Uregulowanie warunków dokształcania zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Dokumentowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Rozliczenie czesnego za studia u pracownika z zerowym PIT
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Zwrot pracownikowi części kosztów szkolenia - opodatkowanie i oskładkowanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Sfinansowanie pracownikowi nauki języka obcego a przychód
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Obowiązki płatników PIT w 2020 roku
Rozliczenie przejazdów studiującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Zatrudnienie studiującego pracownika - czy nowy pracodawca musi zapewnić świadczenia szkoleniowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Dofinansowanie kosztów nauki a prawo do urlopu szkoleniowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Ustalanie wynagrodzenia za urlop szkoleniowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Urlop szkoleniowy w ustawowym wymiarze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Podnoszenie kwalifikacji na własną rękę a urlop szkoleniowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Rozliczenie podnoszenia kwalifikacji jak delegacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika z inicjatywy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Rejestrowanie wyjść prywatnych i ich odpracowywania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Udzielenie urlopu szkoleniowego na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Kosztowe rozliczenie udziału pracownika w konferencji
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Świadczenia przyznawane w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Wydatek na szkolenie pracownika
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Umowa z pracownikiem nie może odbiegać od ustawowego minimum
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Sfinansowanie pracownikowi szkolenia a przychód podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Wynagrodzenie za czas przerw udzielanych pracownicy na karmienie dziecka piersią
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Dokształcanie pracownika na koszt pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Skierowanie pracownika na studia - potwierdzenie udziału w zajęciach oraz wynagrodzenie za okres zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Zwolnienia od pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Rozliczanie kosztów w firmie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów u świadczeniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Pomoc na dokształcanie niekiedy do zwrotu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Płatne i nieodpłatne zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Sfinansowanie pracownikowi kosztów kształcenia a podatek dochodowy
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Brak umowy szkoleniowej a możliwość dochodzenia zwrotu kosztów szkolenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Szkolenie z zakresu wykonywanych obowiązków
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Umowa szkoleniowa ze zleceniobiorcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Porozumienie o przyznaniu bezpłatnych świadczeń szkoleniowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Umowa lojalnościowa dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Podjęcie studiów przez pracownika - czy pracodawca musi opłacić czesne i udzielić zwolnień od pracy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Dofinansowanie kosztów na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Skuteczność wyłączenia w umowie szkoleniowej prawa do zwolnienia z całości lub części dnia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Skierowanie pracownika na studia doktoranckie - zwolnienie z podatku i koszty w firmie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - prawo pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Dofinansowanie do studiów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017 - Podatkowe rozliczenie należności pracowników i zleceniobiorców
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Ustalanie podstawy wynagrodzenia za urlop szkoleniowy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Zwolnienia z pracy z prawem do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Odbycie szkolenia w sobotę wolną od pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017 - Pomoc na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników
Sfinansowanie przez pracodawcę kosztów egzaminu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017 - Podatkowe rozliczenie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Szkolenie przyszłego pracownika - skutki w PIT, CIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Koszty związane ze szkoleniem pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Czesne za studia pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Świadczenia przysługujące pracownikowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a zwolnienie od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Prawo do wynagrodzenia za "opiekuńcze" przerwy w pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Zwrot kosztów szkolenia odbytego przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016 - Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Skutki podatkowe opłacenia pracownikowi kursu językowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Przeglądu Podatku Dochodowego"
Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Fiskus wobec pracowniczych świadczeń na kształcenie
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Podatkowe rozliczenie okresowego szkolenia kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Koszty dokształcania pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Wyjazdowe szkolenie dla pracowników i kontrahentów
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Podatkowe rozliczenie dofinansowania do studiów pracownika
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Niewypracowanie obowiązującego wymiaru z powodu indywidualnej organizacji pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Urlop na naukę tylko za zgodą pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Stanowisko MPiPS z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad obniżania "niepełnej" diety pracownikowi, któremu zapewniono posiłek
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2014 - Podróże służbowe w tym kierowców
Uzupełnianie wiedzy i umiejętności bez zgody pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Wymiar urlopu szkoleniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Czy przy umowie na zastępstwo przysługuje urlop szkoleniowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Dofinansowanie nauki czasami do zwrotu
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Zwrot kosztów szkolenia po rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Podatek i składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Dofinansowanie kosztów szkoleń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Szkolenie pracownika
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2013 - Rozliczanie przychodów pracowników i zleceniobiorców
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Kształcenie pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013 - Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Urlop szkoleniowy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Pracownik na urlopie szkoleniowym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Świadczenia przyznawane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Gdy pracodawca zwraca koszty przejazdu na szkolenie prywatnym samochodem pracownika
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Świadczenia związane z uzupełnianiem wiedzy i umiejętności zawodowych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2013 - Dochody wolne od podatku
Podatkowe rozliczenie kosztów kształcenia pracowników
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Obliczanie wynagrodzenia za urlop szkoleniowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ogólne zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Umowy szkoleniowe pracowników w praktyce
Gwarancja uprawnień kodeksowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Umowy szkoleniowe pracowników w praktyce
Termin i forma wyrażenia zgody na dokształcanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Umowy szkoleniowe pracowników w praktyce
Wynagrodzenie za urlop i zwolnienie od pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Umowy szkoleniowe pracowników w praktyce
Pół etatu nie pogarsza sytuacji pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Umowy szkoleniowe pracowników w praktyce
Wolne dla pracownika na sam egzamin
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Umowy szkoleniowe pracowników w praktyce
Zmiana godzin zajęć a zwolnienie od pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Umowy szkoleniowe pracowników w praktyce
Dokształcanie bez zgody pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Umowy szkoleniowe pracowników w praktyce
Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie prywatnym samochodem pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Urlop szkoleniowy bez względu na zapisy umowy
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Świadczenia dla pracownika, który podnosi kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Koszty uczestnictwa pracownika w konferencji
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013
Zakres świadczeń szkoleniowych podlegających zwrotowi przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Sfinansowanie pracownikowi kosztów szkolenia
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Zwolnienie z pracy w celu uczestnictwa w zajęciach na studiach doktoranckich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Rozwiązanie umowy o pracę za uprzedzeniem a zwrot kosztów kształcenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Czasowe granice obowiązku odpracowania przeszkolenia przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Zwrot kosztów przejazdu pracownika na szkolenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Rozwiązanie umowy terminowej a zwrot kosztów kształcenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
Refundacja kosztów poniesionych przez pracownika na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60