Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 78 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Przedmiot wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Zakaz konkurencji dla członka zarządu - pracownika
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Obliczanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w kilku firmach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Wymiar dniówki roboczej nie przesądza o pensji
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Specyfika stawki miesięcznej oraz metoda jej przeliczania w razie absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Niższe wynagrodzenie w umowie zawieranej z pracownikiem po okresie próbnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Wynagrodzenie wypłacane pracownikom przez małego przedsiębiorcę - składki ZUS, podatki i ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Wynagrodzenie za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 78 w pozostałych wersjach czasowych
Dodatek do wynagrodzenia za powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Ogólne zasady wynagradzania
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Premie i nagrody
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Dyskryminacja płacowa pracowników
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wysokość wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Powierzenie stanowiska pracy nieobjętego regulaminem wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Zapis o płacy minimalnej w umowie o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Treść informacji o wysokości zarobków dłużnika kierowanej do komornika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Wynagrodzenie głównej księgowej po wprowadzeniu nowej ustawy kominowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Przedmiot wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Wynagrodzenie
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Wysokość wynagrodzenia nie może dyskryminować
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Właściwości wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Wynagrodzenie zasadnicze
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Jakie składniki wynagrodzenia korzystają z ochrony?
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Prace jednakowej wartości
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Wymiar etatu nie jest elastyczny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Zakładowe prawo pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60