Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3 obowiązującym od 1.01.2009 r. do 3.11.2014 r.
Szkolenia bhp dla pracodawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014 - Wszystko o szkoleniach bhp
Praktyka absolwencka
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Spółka zagraniczna musi odprowadzać zaliczki na podatek od wynagrodzeń zatrudnionych w Polsce pracowników - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Dokumenty do ZUS za osobę zatrudnioną do opieki nad babcią
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Zatrudnienie wspólnika w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Przejęcie pracowników spółki z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Wykonywanie pracy w spółce powiązanej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Tylko całkowita likwidacja firmy dopuszcza zwolnienie ciężarnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Czy i kiedy wspólnik może zostać pracownikiem spółki cywilnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (993) z dnia 15.07.2013 - Poradnik dla wspólników spółek osobowych
Zatrudnienie wspólnika w spółce osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Szkolenia bhp pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Państwowa Inspekcja Pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Likwidacja oddziału firmy a zwolnienie pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3 w pozostałych wersjach czasowych
Szkolenie bhp właściciela w kosztach działalności operacyjnej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zatrudnienie pracownicze prezesa spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Konsekwencje płacowo-informacyjne włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Obowiązek pracodawcy do pokrycia kosztów egzaminu czeladniczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Przestój w okresie letniego spowolnienia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora biblioteki publicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Prawo do opodatkowania w formie podatku liniowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Czy oddział wnosi wpłaty na PFRON?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017 - Obniżanie wpłat na PFRON w 2017 roku
Czy oddział zagranicznej firmy wnosi wpłaty na PFRON?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Kontrolowane podmioty
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Umowa o pracę z dyrektorem domu pomocy społecznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
WSTĘP
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Przyjęcie bezrobotnego na staż
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Podmiot uprawniony do wydania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Oddział firmy jako samodzielny pracodawca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Pracownik tymczasowy a wpłaty na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Stan zatrudnienia dla celów ustalenia obowiązkowych wpłat do PFRON
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Kto ma zatrudniać pracowników: spółka cywilna czy jej wspólnicy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Zatrudnienie pracownika w spółce cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Spółka cywilna w roli pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej
Kto jest pracodawcą: spółka cywilna czy jej wspólnicy?
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60