Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 marca br. płatnicy opłacający za pracowników składki na FEP przekazują do ZUS zgłoszenia ZUS ZSWA NOWY DZIAŁ - PRACA ZDALNA - SPRAWDŹ Do 31 marca 2023 r. należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za 2022 r. (czytaj więcej)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 130 obowiązującym od 8.10.2012 r. do 3.11.2014 r.
Wymiar zatrudnienia przy stałej liczbie godzin pracy w tygodniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Nieobecność w pracy w dniu wyznaczonym jako wolny za 1 listopada
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Rozliczenie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Podstawa dodatku za pracę w nocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Wymiar czasu pracy, gdy w miesiącu przypada święto
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Wymiar czasu pracy obowiązujący w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Dzień wolny za sobotnie święto
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Rozliczenie czasu pracy po rozwiązaniu umowy w trakcie okresu rozliczeniowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2015 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Wyznaczenie w firmie innego dnia wolnego za święto 1 listopada
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Choroba w dniu wolnym, w którym przypadło święto
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Czas pracy w rocznym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Rozliczanie czasu pracy, w tym w sobotę będącą dniem wolnym od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Wysokość dodatków nocnych niezależna od roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Dodatek za pracę w nocy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Normy czasu pracy pracownika niepełnoetatowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Organizacja czasu pracy niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Czy niepełnoetatowiec może pracować tylko przez część miesiąca?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Normy czasu pracy dla białego personelu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Wymiar czasu pracy i harmonogramy dla niepełnoetatowców
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Zmiany w wymiarze czasu pracy niektórych pracowników podmiotu leczniczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Rozliczanie czasu pracy pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Wolne za 3 maja br. a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Wyznaczanie dnia wolnego za sobotnie święto
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Minimalna wysokość dodatku za pracę w nocy w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Harmonogram pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Wyznaczanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Dzień wolny za majowe święto
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Oddanie dnia wolnego za święto przypadające 3 maja 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Obliczanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Absencja chorobowa w dniu świątecznym lub wyznaczonym jako wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Wymiar czasu pracy, gdy wolne nie przypada w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a zakończenie doby pracowniczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Gratyfikacja za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Gdy liczba dni wolnych nie zgadza się z wymiarem
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Ustalanie wynagrodzenia za pierwszy, niepełny miesiąc pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Okresy wynikające z organizacji pracy, niebędące czasem pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Wymiar czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014 - O czym powinien wiedzieć pracodawca w 2014 roku?
Udzielanie dnia wolnego za sobotnie święto w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Zwolnionego pracownika trzeba rozliczyć
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Dzień wolny za święto przypadające w Trzech Króli
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Wymiar czasu pracy w 2014 r.
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2014 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Wymiar czasu pracy zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Wymiar czasu pracy w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Wymiar czasu pracy w 2014 r.
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2014 r.
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Jak ułożyć harmonogram czasu pracy?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Zasady udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Wymiar czasu pracy w 2014 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013 - Czas pracy w 2014 roku
Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013 - Czas pracy w 2014 roku
Dodatki za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013 - Czas pracy w 2014 roku
Kiedy trzeba udzielić dnia wolnego za święto?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Planowanie pracy w systemie równoważnym dla zatrudnionych przy pilnowaniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Jak ustalać wynagrodzenie w rocznym okresie rozliczeniowym?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Wysokości dodatków za pracę w porze nocnej w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Wymiar czasu pracy w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Wymiar czasu pracy w 2014 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Rozkład czasu pracy w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Planowanie pracy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013 - Jak układać harmonogramy czasu pracy?
Dopuszczalność stosowania przez pracodawcę sześciodniowego tygodnia roboczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Organizacja pracy w obniżonym wymiarze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Możliwość zatrudnienia pracownika na umowę godzinową
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Możliwość zatrudnienia pracownika na umowę godzinową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Wymiar czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Harmonogram pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Określenie limitu pracy ponadwymiarowej pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Nadgodziny przed rozpoczęciem pracy w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Zmiana rozkładu czasu pracy a choroba pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Ustalenie czasu pracy pracowników samorządowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Zatrudnienie instruktora w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
WPROWADZENIE
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2013 - Czas pracy kierowców
Informacja o obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Jak zaplanować pracę na zmiany?
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Obowiązywanie postanowień regulaminu po zmianie przepisów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Wymiar czasu pracy w przypadku zarządzenia święta zakładowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Wymiar czasu pracy dla białego personelu
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Zasady planowania i rozliczania "świątecznej" pracy
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Czas pracy, gdy dzień wolny nie przypada w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Dostosowanie systemu czasu pracy do powierzonych zadań
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników w 2013 r.
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 z dnia 10.02.2013 - Co nowego w przepisach w 2013 r.?
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Jak elastycznie zaplanować czas pracy?
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2013 r. dla pracownika podmiotu leczniczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Przepracowanie pełnego wymiaru w ramach niepełnego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 8 (945) z dnia 28.01.2013
Czy święto Trzech Króli przypadające w niedzielę obniża wymiar czasu pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
Ustalenie nadgodzin "średniotygodniowych"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
Postępowanie pracodawcy wprowadzającego pracę zmianową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 130 w pozostałych wersjach czasowych
Planowanie pracy w systemie równoważnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących równoważnego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Rozliczanie czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 6.02.2023
Nominalny czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2023 r.
Dodatek nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 z dnia 1.02.2023 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 lutego 2023 r.
Zasady uwzględniania premii w podstawie ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Wymiar czasu pracy pracowników pełnoetatowych
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2023 - Co nowego w przepisach w 2023 r.
W grudniu br. trzeba przekazać pracownikom grafiki na 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku
Przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego ważny faktyczny czas pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Czas pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Rozliczenie pracy w wolną rozkładowo niedzielę w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Wymiar czasu pracy w 2023 r. dla pracowników personelu medycznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1149) z dnia 1.12.2022
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników pełnoetatowych w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022 - Czas pracy w 2023 roku
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022 - Czas pracy w 2023 roku
Wymiar czasu pracy w 2023 r. dla zatrudnionych na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022 - Czas pracy w 2023 roku
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022 - Czas pracy w 2023 roku
Wymiar czasu pracy dla pracowników medycznych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Akty prawa regulujące czas pracy kierowcy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2022 - Zatrudnienie w firmie pracownika na stanowisku kierowcy
Czas pracy pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
Dodatki za pracę w nocy w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Układanie harmonogramu dla zatrudnionego w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Ustalanie wynagrodzenia i dodatku za pracę ponadnormatywną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Obliczanie wynagrodzenia za niezawiniony przez pracownika przestój
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Wymiar czasu pracy w 2023 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1146) z dnia 1.11.2022
Czas pracy obowiązujący pracowników zatrudnionych na pełny etat w 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Zasady organizacji pracy zmianowej
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Rozliczanie pracy w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Ustalanie rozkładów czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Wynagrodzenie za pracę przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Organizacja pracy pracowników RIO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Praca w niedziele i święta i jej rekompensowanie
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Stosowanie odrębnych norm czasu pracy wobec pracowników niepełnosprawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1138) z dnia 10.08.2022
Świadczenie pracy w godzinach nocnych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Praca w porze nocnej i jej rekompensowanie
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Zasady planowania czasu pracy w grafikach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022
Obliczanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022 - Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa występowanie i rekompensata
Praca na część etatu w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022 - Praktyczne stosowanie elastycznych systemów czasu pracy
Planowanie pracy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022 - Praktyczne stosowanie elastycznych systemów czasu pracy
Planowanie czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Dodatki za pracę w nocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Ustalanie w 2022 r. wymiaru czasu pracy pracowników niepełnoetatowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022 - Zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze
Zasady ustalania harmonogramu pracy dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Wymiar czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Obliczanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Dostosowywanie rozkładu pracy do obowiązujących norm
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Dzień wolny za 1 stycznia 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Dopuszczalność pracy w niedziele i święta i jej rekompensowanie
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Rekompensowanie pracy w niedziele i święta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla pracowników pełnoetatowych
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników medycznych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Wolne za święto przypadające 25 grudnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Praca w nadgodzinach
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Modyfikacja rozkładów pracy w związku z tym, że Nowy Rok wypada w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Wyższe dodatki za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku
Uprawnienia szkoleniowe w przypadku weekendowego dokształcania
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Choroba w dniach wolnych bez wpływu na wymiar czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Opłacanie pracy wykonywanej przez pracownika w godzinach nadliczbowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu w 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla pracowników pełnoetatowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021 - Czas pracy w 2022 roku
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników niepełnosprawnych w 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021 - Czas pracy w 2022 roku
Ile będą pracować w 2022 r. pracownicy niepełnoetatowi?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021 - Czas pracy w 2022 roku
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Rekompensata za pracę w niedzielę i święto
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Wymiar czasu pracy przy wystąpieniu święta w danym miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla zatrudnionych na pełny etat
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Konsekwencje zmiany warunków zatrudnienia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Wymiar czasu pracy w 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla pracowników pełnoetatowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Wystąpienie godzin nadliczbowych w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Ustalanie wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Rozliczenie czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Wynagrodzenie młodocianego w razie nieobecności nieusprawiedliwionej i choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021 - Zasady zatrudniania młodocianych
Urlop wychowawczy a dzień wolny od pracy za święto
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021
Normy czasu pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021 - Warunki zatrudniania pracowników niepełnosprawnych
Wykorzystanie dnia wolnego za sobotnie święto w przypadku odbywania kwarantanny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Procedura dotycząca zmiany długości okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Ustalenie wysokości dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Dodatek do wynagrodzenia za nadgodziny z przekroczeń dobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Wysokość dodatku nocnego w dłuższym okresie rozliczeniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Wolne za święto dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające 1 maja 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Wymiar czasu pracy przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Wyznaczenie dnia wolnego za święto 1 maja przypadające w 2021 r. w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Dostosowanie organizacji pracy do wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Rozliczanie pracy w razie rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Wprowadzanie zmian do rozkładu czasu pracy, w tym z powodu lockdownu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Wstęp
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Dzielnik do obliczania dodatków za nadgodziny i pracę w nocy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu harmonogramowo wolnym od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników pełnoetatowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wynagrodzenie przy zmianie wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Choroba w dniu wolnym udzielonym za święto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Wybrane problemy prawa pracy w wyjaśnieniach resortowych
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Nominalny czas pracy dla potrzeb ustalenia dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Przedłużenie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Nowa wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Dzień wolny za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypadający w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Wymiar czasu pracy w 2021 r. pracowników zatrudnionych na pełny etat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020 - Wymiar czasu pracy w 2021 roku
Jaki wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników niepełnoetatowych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020 - Wymiar czasu pracy w 2021 roku
Sporządzanie harmonogramu dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020 - Wymiar czasu pracy w 2021 roku
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020 - Wymiar czasu pracy w 2021 roku
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Wysokość dodatków dla pracowników wykonujących pracę w porze nocnej w 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Okoliczności pozwalające na wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Wymiar czasu pracy w 2021 r. obowiązujący pracowników zatrudnionych na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Wymiar czasu pracy w 2021 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników pełnoetatowych w 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Wymiar czasu pracy dla pełnoetatowców w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Wynagrodzenie za nadgodziny z przekroczeń dobowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Rekompensowanie godzin nadliczbowych pracownika z niepełnosprawnością
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za przepracowaną część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Wynagrodzenie za część miesiąca dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Rozliczenie pracy w normach podstawowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020 - Stosowanie systemów czasu pracy w praktyce
Wyznaczanie dnia wolnego za święto przypadające w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Obliczanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Dzień wolny za święto przypadające 15 sierpnia br.
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Zakończenie pracy przed upływem okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Wysokość dodatku za pracę w nocy a wymiar czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Grafik dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Czas pracy pracownika niepełnoetatowego zwolnionego w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Dzień wolny za święto 1 maja 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Liczba dni pracy w systemie równoważnym dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Choroba w dniu wolnym udzielonym za pracę w święto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020 - Rekompensata za wykonywanie pracy w niedziele i święta
Czas pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Dzielnik do obliczenia dodatku za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Rekompensowanie pracownikom wykonywania pracy nadliczbowej
Choroba w dniu wolnym udzielonym za pracę w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Wynagrodzenie młodocianego w razie NN i choroby
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Skutki rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
Charakterystyka systemu równoważnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Planowanie pracy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020 - Organizacja czasu pracy w systemie równoważnym
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła choroba i urlop bezpłatny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Wymiar czasu pracy w 2020 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Wymiar czasu pracy w 2020 r. w najczęściej stosowanych okresach rozliczeniowych
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2020 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
Planowanie czasu pracy w 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Wymiar czasu pracy pielęgniarki zatrudnionej na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Czas pracy pracowników medycznych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Wymiar czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Dodatki za pracę w nocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników niepełnoetatowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Normy czasu pracy niezależne od wymiaru etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Wymiar czasu pracy dla niepełnosprawnych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników niepełnosprawnych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Wymiar czasu pracy dla pracowników niepełnoetatowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Dodatki nocne
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Wymiar czasu pracy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Kontynuacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Wymiar czasu pracy obowiązujący w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Wymiar czasu pracy w 2020 r. w najczęściej stosowanych okresach rozliczeniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy krótkim zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Wymiar etatu bez wpływu na normy czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Dodatek za pracę w porze nocnej
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Choroba w dniu wolnym udzielonym za pracę w niedzielę
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Ustalenie stawki za godzinę nadliczbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Obniżenie etatu i wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Sporządzanie rozkładów czasu pracy oraz opłacanie zaplanowanej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Organizowanie pracy w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wysokość dodatku za godziny nadliczbowe po zmianie organizacji pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Choroba pracownika w dniu wolnym od pracy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Ustalenie czasu pracy w razie choroby pracownika przez część miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Weekend majowy a praca na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Rozliczenie czasu pracy w ramach danego okresu
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Nadgodziny średniotygodniowe
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Nadgodziny w weekendowym systemie czasu pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Wysokość dodatku nocnego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Zasady wynagradzania pracy nadliczbowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ogólne zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Nominalny czas pracy jako dzielnik do obliczenia stawki godzinowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Organizacja pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Wpływ nieobecności nieusprawiedliwionej na rozliczenie pracy w wolne soboty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Kiedy grafiki czasu pracy są obowiązkowe?
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Obliczanie wymiaru czasu pracy pracowników medycznych w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Wpływ wprowadzenia święta 12 listopada 2018 r. na wymiar czasu pracy i inne wskaźniki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Czas pracy w listopadzie br. po wprowadzeniu dodatkowego dnia świątecznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Wymiar czasu pracy w 2019 r. pracowników niepełnoetatowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
Święto 12 listopada 2018 r. wpływa na wskaźniki
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wysokość dodatków za pracę w nocy obowiązująca w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Czas pracy pracowników niepełnoetatowych w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Czas pracy pracowników niepełnoetatowych w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Wymiar czasu pracy w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Nieodebrany dzień wolny za święto
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Jak zaplanować pracę w systemie równoważnym?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Warunki wykonywania pracy w nocy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Zasady sporządzania rozkładów czasu pracy w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Normy czasu pracy niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018 - Warunki zatrudniania niepełnosprawnych
Kompensata za pracę wykonywaną w niedzielę lub święto
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Zatrudnienie w trakcie miesiąca a stała pensja
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Ubezpieczenie przedsiębiorcy pracującego w innym kraju UE
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Wyznaczanie dnia wolnego za święto po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Nieobecność chorobowa w dniu wolnym wyznaczonym za pracę w niedzielę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Praca w niedziele i święta
Stosowanie okresu rozliczeniowego przypadającego na przełomie miesięcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Ustalanie normalnego wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Ustalenie rodzaju przekroczeń czasu pracy w razie wcześniejszego wezwania do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Okresy niezaliczane do czasu pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Wymiar czasu pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Rozliczanie godzin nadliczbowych
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Organizacja pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Zasady wynagradzania za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 - Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Absencje w dniu wolnym udzielonym za święto
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Czas pracy pracowników medycznych w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
ZUS polskiego przedsiębiorcy zatrudnionego w UE
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Metodyka ustalania i wymiar czasu pracy w 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Czas pracy w 2018 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Planowanie pracy na sześć dni w tygodniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Wymiar czasu pracy po zmniejszeniu pracownikowi etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Dodatki za pracę w nocy w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Czas pracy niepełnoetatowca w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wolną od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Ustalanie rodzaju godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wyznaczenie dnia wolnego za święto 11 listopada br.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Czas pracy niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Obliczanie wymiaru czasu pracy dla zatrudnionych w ruchu ciągłym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Zmiana wymiaru etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Wymiar czasu pracy obowiązujący w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Wymiar czasu pracy w przypadku sobotniego święta
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Wymiar czasu pracy w 2018 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Kwalifikacja godzin nadliczbowych wynikających z wcześniejszego wezwania do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Czas pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Planowanie czasu pracy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Ustalanie wymiaru czasu pracy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Praca w systemie równoważnym
Odbiór dnia wolnego za święto
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Opłacanie pracy wykonywanej przez pracownika w godzinach nadliczbowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Planowanie pracy dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Ustalenie wymiaru czasu pracy dla części okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Organizacja pracy i jej wpływ na wynagrodzenie w stawce miesięcznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Naliczanie wyrównania do niemieckiej minimalnej stawki godzinowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Stałe miesięczne wynagrodzenie za część miesiąca dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Wymiar czasu pracy po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Odpracowanie długiego weekendu przez pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Obniżenie etatu a wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i urlop
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Ustalanie czasu pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Wymiar i systemy czasu pracy dla pracownika sezonowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017 - Wykonywanie pracy sezonowej
Wynagrodzenie w miesiącu korzystania z urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Wpływ choroby pracownika na rozkład pracy po wydłużeniu weekendu świątecznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Wynagrodzenie stałe miesięczne w razie różnych absencji
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Rekompensowanie "nocnej" pracy nadliczbowej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Rozkład czasu pracy pracowników będących wyznawcami Kościoła Prawosławnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Obliczanie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Skutki obniżenia wielkości etatu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika pracującego za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Organizacja pracy zmianowej przez całą dobę
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Wynagrodzenie i czas pracy przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Prawidłowość planowania pracy na sześć dni w tygodniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Jak ustalić czas pracy i wysokość wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Zatrudnienie niepełnoetatowca w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Wymiar czasu pracy dla pracowników medycznych w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Zmniejszenie pracownikowi wymiaru czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017
Czas pracy pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w rozkładzie indywidualnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Ustalanie wysokości dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Absencje usprawiedliwione a dodatkowa praca w tej samej dobie pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Czas pracy niepełnosprawnych w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Wymiar czasu pracy w 2017 r. w różnych okresach rozliczeniowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Dodatki za pracę w nocy w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Czas pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Organizacja czasu pracy w urzędzie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Podstawa dodatku za pracę w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Wymiar czasu pracy pracowników w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Dodatki za pracę w nocy w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Zatrudnienie niepełnoetatowca w firmie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Wymiar czasu pracy w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Ustalenie wymiaru czasu pracy obowiązującego w 2017 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Kompensata pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Pieniężna rekompensata za pracę w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Udzielanie dnia wolnego w zamian za inny dzień wolny, na który przypadła choroba
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Choroba przypadająca na dzień wolny od pracy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Rozliczenie stałego miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc, w którym ustało zatrudnienie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca w razie urlopu bezpłatnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Stałe miesięczne wynagrodzenie za część miesiąca dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Rekompensata finansowa za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Wpływ sierpniowego święta na wymiar czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Wymiar czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Wymiar czasu pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Wakacyjny pracownik z elastycznym grafikiem
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Wymiar czasu pracy dla pielęgniarki zatrudnionej na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Czas pracy i wynagrodzenie przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracy zmianowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Urlop okolicznościowy a wymiar czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Różnice w zatrudnieniu na pełny i część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Ustalenie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Rozliczenie czasu pracy w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Czas pracy w maju br. przy innym dniu wolnym niż sobota
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Określenie wymiaru czasu pracy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Czas pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Czas pracy w maju br., gdy na dzień dodatkowo wolny od pracy przypada święto
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Zmiana organizacji pracy w celu wydłużenia "majówki"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Normy i systemy czasu pracy dla niepełnego etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
Wpływ obniżenia etatu na wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016 - Zatrudnianie pracowników na niepełny etat
WPROWADZENIE
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2016 - Czas pracy i wynagrodzenie kierowców
Okoliczności powstania godzin nadliczbowych oraz sposób obliczania za nie wynagrodzenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Dodatek za pracę w porze nocnej
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
WYNAGRODZENIE W STAŁEJ STAWCE MIESIĘCZNEJ ZA PRZEPRACOWANĄ CZĘŚĆ MIESIĄCA
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Kwalifikowanie i rekompensowanie pracy wykonywanej poza rozkładem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Wyznaczanie dnia wolnego za święta w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Wysokość dodatku za pracę w nocy w grudniu 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Zmniejszenie etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Wynagrodzenie niepełnosprawnego pracownika za część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Konsekwencje zmniejszenia pracownikowi etatu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Wymiar czasu pracy w 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Informacja dla pracownika o normach czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Wymiar czasu pracy a urlop okolicznościowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Wymiar czasu pracy w 2016 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Wprowadzanie okresów rozliczeniowych i układanie grafików
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Czas pracy po powrocie z urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Niedzielne święto nie obniża wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Wymiar czasu pracy w 2016 r.
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Pieniężna kompensata pracy w dniu wolnym w razie wystąpienia NN w tym samym okresie rozliczeniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Wymiar czasu pracy w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Odbiór dnia wolnego za święto
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Święta listopadowe a zachowanie obowiązującego wymiaru czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Wymiar czasu pracy w 2016 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Grafiki czasu pracy dla niepełnoetatowców
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Wpływ listopadowych świąt na organizację czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wynagrodzenie za część miesiąca w razie urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Równoważny system czasu pracy a święto przypadające w sobotę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Rekompensata nadgodzin przypadających na porę nocną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Zmniejszenie wymiaru czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Wniosek pracownika w sprawie systemu skróconego tygodnia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Kompensata przekroczenia normy średniotygodniowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Wyznaczanie dnia wolnego za sobotnie święto
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Wymiar czasu pracy w miesiącu, w którym wystąpił urlop okolicznościowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015 - Systemy i rozkłady czasu pracy
Jak ułożyć grafik w systemie równoważnym?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Stałe miesięczne wynagrodzenie za część miesiąca pracownika niepełnoetatowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Dzielnik do obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w trakcie miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
WSTĘP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Dzielnik do obliczania dodatków za nadgodziny i pracę w nocy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Czas pracy przy wiosennych pracach sezonowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Stosowanie okresu rozliczeniowego obejmującego części miesięcy kalendarzowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Ustalanie wymiaru dla pracujących w równoważnym systemie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Rozliczenie czasu pracy pracownika w razie rozwiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Rozliczenie czasu pracy w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Bilansowanie czasu pracy w systemie równoważnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Elastyczna organizacja czasu pracy
Ustalenie warunków zatrudnienia dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Okres choroby pracownika zatrudnionego w ochronie
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Organizacja pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2015
Obliczanie wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca pracownika niepełnoetatowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Wprowadzenie w firmie pracy zmianowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Dwie umowy dla jednego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Wynagrodzenie w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia z przyczyn pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Wymiar czasu pracy medyków w 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Wymiar czasu pracy
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2015 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.
Układanie grafików na okres rozliczeniowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych w 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Normatywny czas pracy przy wyliczaniu dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Dzień wolny za święto w przypadku choroby
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Stosowanie normatywnego czasu pracy przy obliczaniu dodatku za nadgodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Wymiar czasu pracy w 2015 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Wymiar czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Choroba w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Wymiar czasu pracy niepełnoetatowców w 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Wymiar czasu pracy w 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Czas pracy a zwolnienie lekarskie w święto
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Rekompensata za nocną pracę w 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Postanowienia regulaminowe w sprawie obliczania wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60