Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 92 obowiązującym od 30.07.2020 r.
Wzrost najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych od 1 stycznia 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Szersze grono uprawnionych do 100% świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Włączenie premii do pensji zasadniczej a podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Kwarantanna pracownicy w trakcie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Świadczenia chorobowe dla pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Prawo do świadczenia w czasie i po ustaniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020 - Ustanie tytułu ubezpieczeń społecznych a prawo do świadczeń
Chorobowe w związku z kwarantanną również za dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Potwierdzanie kwarantanny lub izolacji dla celów zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Wynagrodzenie za czas przepracowany
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Okres należnego świadczenia po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Terminy wypłacania dodatkowych składników wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Tryb zaspokajania roszczeń pracownika przez niewypłacalnego pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Badanie lekarskie ubezpieczonego w ramach kontroli e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Obowiązkowa kwarantanna uprawnia do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Zakładowa odprawa emerytalna dla kadry zarządzającej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020 - Ustalanie warunków płacowych w przepisach zakładowych
E-ZLA bez kodu "B" a prawo do 100% świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Zaniechanie wypłaty premii a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Wniosek o zasiłek chorobowy za okres po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Świadczenia chorobowe dla pracowników po zakończeniu nauki zawodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Prawo do świadczeń chorobowych za czas izolacji i kwarantanny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Wypłata zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego czy chorobowego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Świadczenia chorobowe w zależności od miejsca wypadku pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Świadczenia dla pracownika, który uległ wypadkowi
Różna wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Świadczenia dla pracownika, który uległ wypadkowi
Zasiłek za czas choroby przypadającej w okresie zmiany tytułu ubezpieczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za przepracowaną część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Okres płatnej i niepłatnej choroby pracownika w ZUS RSA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020 - Jak prawidłowo sporządzać i korygować dokumenty do ZUS?
Świadczenia dla ponownie zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Raport ZUS RSA z okresem świadczenia należnego pracownikowi na kwarantannie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Świadczenia chorobowe dla osób wykonujących zawód medyczny
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Okres, za który należne jest wynagrodzenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Świadczenia chorobowe przysługujące pracownikowi będącemu dawcą szpiku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Ulga dla młodych w 2020 r. - pytania i odpowiedzi
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Świadczenie chorobowe dla absolwenta szkoły wyższej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Ulga dla młodych w 2020 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Składki ZUS pracownika - absolwenta niezdolnego do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Bez wynagrodzenia w razie całomiesięcznej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika otrzymującego dodatek stażowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Wypadek pracownika w pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Wyjazd na urlop w trakcie niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Wysokość świadczenia należnego tuż po podjęciu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 92 w pozostałych wersjach czasowych
Wysokość zasiłku po krótkiej przerwie w niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz obliczanie podstawy jego wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Wypłata zasiłku chorobowego - ujęcie w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Decyzja w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Obliczanie wynagrodzenia pracownika odbywającego kwarantannę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Chorobowe po macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020 - Konsekwencje wykonywania pracy zarobkowej w trakcie korzystania ze świadczeń z FUS
Podstawa do pozbawienia prawa do świadczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020 - Konsekwencje wykonywania pracy zarobkowej w trakcie korzystania ze świadczeń z FUS
Chorobówka po urlopie rodzicielskim i wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Ustalanie okresu zasiłkowego nowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
WSTĘP
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2020 - Komentarz do wybranych przepisów ustawy wypadkowej
Artykuł 8 - okresy, za które przysługuje zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2020 - Komentarz do wybranych przepisów ustawy wypadkowej
Wliczanie wynagrodzenia rocznego do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Ustalanie limitu 33 dni wynagrodzenia chorobowego w roku kalendarzowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Zasiłki chorobowe dla aktywnych emerytów/rencistów
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Świadczenie należne za okres kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
TARCZA Korygowanie wsparcia udzielanego w ramach FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Przerwa w pobieraniu wynagrodzenia chorobowego powodująca obliczenie nowej podstawy jego wymiaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Wykonywanie pracy podczas kwarantanny przez osoby zatrudnione w DPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Wpływ zmiany etatu na podstawę wymiaru świadczenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Polecenie wykonywania pracy zdalnej pracownikowi przebywającemu na kwarantannie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Chorobowe nawet za dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
COVID-19 Świadczenie z tytułu choroby dla odbywającego kwarantannę
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Zestaw pytań i odpowiedzi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika po wykonywanym zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Wynagrodzenie i chorobówka po przepracowaniu wszystkich dni roboczych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Choroba młodocianego przez cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Choroba pracownika zatrudnionego na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Świadectwo pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Nagroda roczna w podstawie wymiaru zasiłków w razie zmiany wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Ustalanie wynagrodzenia chorobowego dla zatrudnionego u dwóch pracodawców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Świadczenia chorobowe z racji wypadku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Kiedy należy ustalić nową podstawę wymiaru świadczenia chorobowego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Uprawnienia do świadczeń za okres poddania się kwarantannie lub izolacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Świadczenia należne z ubezpieczenia chorobowego, rentowego i/lub wypadkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 - Koszyk świadczeń dla ubezpieczonych niezdolnych do pracy
Gdy niezdolność do pracy powstanie w wyniku wypadku w drodze do/z pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 - Koszyk świadczeń dla ubezpieczonych niezdolnych do pracy
Kiedy można "otworzyć" nowy okres zasiłkowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 - Koszyk świadczeń dla ubezpieczonych niezdolnych do pracy
COVID-19 a chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Świadczenia chorobowe z powodu kwarantanny lub izolacji
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Świadczenie dla niezdolnego do pracy emeryta
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Ustalanie prawa i wysokości świadczeń za czas choroby dla pracowników zatrudnionych na sezon zimowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika, który chorował i był nieobecny w pracy bez usprawiedliwienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Świadczenia za czas choroby powstałej bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
Rodzaj świadczenia chorobowego po przerwie w niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Prawo do chorobówki dla nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Wysokość zasiłku chorobowego w razie poronienia ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Gdy pracodawca nie dopłaci lub nadpłaci zasiłek pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Stałe miesięczne wynagrodzenie a urlop rodzicielski
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Kiedy można otworzyć nowy okres zasiłkowy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia w związku z absencją chorobową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Wypłata zasiłku chorobowego
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 z dnia 1.02.2020
Świadczenia chorobowe dla 50-letniego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Świadczenia chorobowe dla pracownika w wieku 50+, w tym za pobyt w szpitalu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Stałe miesięczne wynagrodzenie a choroba bez prawa do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Stawka miesięczna wynagrodzenia w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Najniższe wynagrodzenie a podstawa do chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Gdy choroba pracownika wykracza poza dany rok
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Limit okresu zasiłkowego nie jest rozliczany w roku kalendarzowym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Podwyższenie minimalnej podstawy wymiaru zasiłków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Wynagrodzenie minimalne za część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Zasady wypełniania formularza ERP-7
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Wszystko o zaświadczeniu ERP-7 dla pracownika
Informacja o wypłaconych przez ZUS chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Wszystko o zaświadczeniu ERP-7 dla pracownika
Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za dzień częściowo przepracowany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Wypadek w pracy pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Ustalenie wynagrodzenia za pracę przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Uprawnienia wykorzystane w trakcie zatrudnienia (ust. 6)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Wypłacony pracownikowi zasiłek nie podlega zwrotowi przez ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019 - Nabycie (utrata) przez pracodawcę uprawnień płatnika zasiłków
Wynagrodzenie za pracę w razie choroby i urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Niezdolność do pracy w trakcie sprawowania opieki nad żoną
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Wykazanie choroby pracownika w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Obliczanie 182 dni pobierania świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Artykuł 43 - ustalenie nowej podstawy wymiaru zasiłku
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Artykuł 59 - kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Artykuł 68 - uprawnienia płatników do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Potwierdzenie niezdolności do pracy ubezpieczonego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019 - E-zwolnienia postępowanie płatnika składek ZUS
Kwestionowanie okresu, na jaki zostało wystawione e-zwolnienie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019 - E-zwolnienia postępowanie płatnika składek ZUS
Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownicy 50+
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Kontrolę w zakresie wypłaty zasiłku sprawuje płatnik zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Podstawa chorobówki po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Świadczenie należne pracownicy po wypadku w drodze do pracy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Składki ZUS pracownika w wieku do 26 lat korzystającego ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Świadczenia dla ubezpieczonych po wypadku w drodze do/z pracy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Okresy choroby i odprawa w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Zwolnienie lekarskie obejmujące pierwszy dzień urlopu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Kiedy zleceniobiorca ma prawo do chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Kontrolowanie pracownika
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Wynagrodzenie chorobowe za pobyt w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Wypełnianie zaświadczenia płatnika składek Z-3
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019
Zaliczkowa wypłata premii kwartalnej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
WYNAGRODZENIE CHOROBOWE
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Przedłużenie umowy terminowej w czasie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Zwolnienie z PIT przychodów osób młodych - wybrane problemy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Informacja dla ubezpieczonego o wystawionym e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Ustalanie okresu zasiłkowego dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Kolejna niezdolność do pracy po chorobowym na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Wypłata świadczeń chorobowych dopiero po okresie wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Obliczanie wynagrodzenia za jeden dzień choroby
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Zmiana stanowiska pracy a wysokość chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Wysokość świadczenia za okres pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik chorował
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Praca u dwóch pracodawców a okres wyczekiwania na chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Rozliczenie w ZUS świadczeń powypadkowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Zlecenie kontroli pracowników na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
NN a podwyższanie podstawy zasiłku do kwoty minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Wypłata zasiłku dla dawcy narządów
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Praca w godzinach nadliczbowych a wysokość świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Artykuł 4 - okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 8 - ustalanie okresu zasiłkowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 11 - ustalanie wysokości zasiłku chorobowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 12 - okresy choroby, za które nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 16 - brak prawa do zasiłku w razie niezdolności spowodowanej nadużyciem alkoholu
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 36 - ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 37 - zasady uzupełniania wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 38 - obliczanie podstawy wymiaru w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Nagroda wypłacona za część roku w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Wypłata wynagrodzenia za pracę wykonaną w dni objęte zwolnieniem lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
ZUS nie zwraca pracodawcy wypłaconego pracownikowi zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Wyrównanie świadczenia chorobowego dla ciężarnej pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Kontrolowanie ubezpieczonych korzystających z zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Obliczanie świadczeń chorobowych w razie ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 - Obowiązki płatników składek wypłacających zasiłki
Okresy niezdolności do pracy a okres zasiłkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 - Obowiązki płatników składek wypłacających zasiłki
Praca na zleceniu w trakcie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wliczenie premii uznaniowej do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Zasiłek chorobowy dla pracownika dopiero po upływie okresu wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za ten sam dzień
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w razie zmiany sposobu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Okres wyczekiwania na chorobowe po zasiłku dla bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Wynagrodzenie chorobowe a koszty pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Uwzględnianie nagrody rocznej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po zmianie etatu w trakcie choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Ustalanie kwoty dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Wyrównanie podwyższonego wynagrodzenia za czas choroby nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Choroba pracownika w dniu wolnym od pracy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Okres wypłaconego wynagrodzenia chorobowego na Z-3
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Chorobówka dla pracowników do i powyżej 50. roku życia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Konsekwencje braku potwierdzenia przez pracownika wcześniejszego okresu ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Okres zasiłkowy po przerwie w niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Alkohol negatywną przesłanką przy ustalaniu uprawnień do świadczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Rozliczenie dnia pracy, na który przypadła choroba
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Kontrolowanie pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Chorobowe pracownika za weekend
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Czy nagrody zwiększają podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Obliczanie świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Zasiłek chorobowy za dzień, który pracownik częściowo przepracował
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Nieobecności chorobowe w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Zwolnienie lekarskie nowo przyjętego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Informacje w Z-3 niezbędne dla prawidłowego ustalenia prawa do zasiłku oraz jego wysokości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 - Wypełnianie druków przekazywanych do ZUS dla celów świadczeniowych
Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 - Wypełnianie druków przekazywanych do ZUS dla celów świadczeniowych
Prawo do dodatku za wychowawstwo w czasie absencji zasiłkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego u dwóch pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Informacja o wypłaconych świadczeniach chorobowych w ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Choroba w okresie wyczekiwania a stałe miesięczne wynagrodzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Gdy pracownik został poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019 - Dokumentacja dla celów świadczeń z ZUS i jej przechowywanie po zmianie przepisów
Kontrola nie dotyczy pracowników na zasiłku macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Wypadek w domu a rodzaj należnego pracownikowi świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Nowa podstawa wymiaru świadczenia chorobowego po przerwie w jego pobieraniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Wynagrodzenie chorobowe po okresie wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zmiany w PIT związane z wprowadzeniem rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Wynagrodzenie chorobowe ustalane na zasadach jak zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
E-ZLA bez kodu "B", mimo ciąży pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Ustalanie wynagrodzenia chorobowego dla nowo zatrudnionego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Podstawa chorobowego po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Chorobówka po urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Wypłata świadczeń chorobowych dla pracownika 50+
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Świadczenia chorobowe dla pracowników powyżej 50. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Rodzaj wypłacanego świadczenia chorobowego u nowego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Nowe możliwości ZUS w sprawie kontroli e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Chorobówka po wypracowaniu w danym miesiącu wszystkich godzin pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Wpływ wypłaty wynagrodzenia na podstawę chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Dokument sporządzany w razie wypadku w drodze z pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Nabycie uprawnień do wypłaty zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Przerwa w zatrudnieniu a wliczanie do podstawy chorobowego trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Świadczenie pracy pomimo otrzymania e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2019 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po urlopie macierzyńskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Dodatek za zastępstwo w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Dwukrotne wykazanie choroby w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Gdy płatnik składek traci uprawnienia do wypłaty zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Wliczanie premii kwartalnych do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego w 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Chorobowe dla pracownika będącego wcześniej uczniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 - Przełom roku a świadczenia chorobowe dla pracowników
Gdy pracownik choruje na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 - Przełom roku a świadczenia chorobowe dla pracowników
Chorobowe po opiece na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 - Przełom roku a świadczenia chorobowe dla pracowników
Bez sankcji za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2018 - Urlopy związane z rodzicielstwem
Wątpliwości co do niezdolności do pracy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018 - Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów świadczeniowych
Wynagrodzenie za czas choroby przypadającej na dzień wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Stałe miesięczne wynagrodzenie a okres wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Rodzaje świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018 - Wypłata świadczeń chorobowych przez pracodawcę
Podstawa wymiaru zasiłku po urlopach związanych z macierzyństwem
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Informacje o wypłaconym zasiłku chorobowym w zaświadczeniu ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Minimalne wynagrodzenie a podstawa wymiaru chorobówki dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Wykazanie okresów choroby pracownika w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Prawo do zasiłku macierzyńskiego przy umowie na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Zwolnienie lekarskie dla pracującego również w niedziele i święta
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Nagroda lojalnościowa wypłacana co 2 lata w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Zmiana wymiaru etatu a wysokość chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Świadczenie chorobowe z tytułu wypadku w drodze do pracy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Świadczenia odszkodowawcze
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Premia uznaniowa nie zawsze podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Pobyt w szpitalu w trakcie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego należnego pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Wysokość świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Ustalanie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
(Nie)prawidłowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Świadczenie chorobowe po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Wypadek przy pracy a wypłata zwykłej chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Podstawa wymiaru zasiłków
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Nagroda jednorazowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Rozliczenia z ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 - Kontakty płatnika z ZUS. Kontrola, zaświadczenia, korekta dokumentów
Chorobówka dla absolwenta studiów
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
"Chorobówka" należna także za dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Wniosek o skontrolowanie ZUS ZLA pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Druki wykorzystywane w sprawach świadczeń z ZUS
Chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego a kod "B" na zaświadczeniu lekarskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Druki wykorzystywane w sprawach świadczeń z ZUS
Opieka nad członkiem rodziny a niezdolność do pracy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Premia miesięczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Chorobowego nie można wykorzystywać w dowolny sposób
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Umowa o pracę po zleceniu a prawo do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla wykonawcy pracy nakładczej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Uprawnienia do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Świadczenia chorobowe wypłacane przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Przekazywanie płatności zasiłku chorobowego do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Prawo do zasiłku chorobowego dla rencisty na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Wakacyjna praca nie zawsze daje prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Czy jednorazowy dodatek uzupełniający podwyższy zasiłek chorobowy nauczyciela?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018
Ogólne zasady wliczania trzynastki do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018
Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy na dziecko?
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Kiedy pracownik nabywa prawo do chorobówki bez okresu wyczekiwania?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Wypłata zasiłku chorobowego zamiast wynagrodzenia za czas choroby
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Prawo do świadczeń chorobowych należy udokumentować
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Rozliczenia z ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Wliczanie premii do podstawy świadczeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Świadczenie chorobowe po przerwie w niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Gdy pracownik nie dokumentuje niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego w razie kolejnego zatrudnienia u tego samego pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Chorobówka dla zatrudnionego emeryta
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Gdy pracownik posiada poprzednie okresy ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018 - Ustalanie prawa do świadczeń i ich wysokości w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Zasiłek opiekuńczy w okresie wyczekiwania na chorobówkę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018 - Ustalanie prawa do świadczeń i ich wysokości w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Choroba przed upływem miesiąca zatrudnienia a podstawa wymiaru zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018 - Ustalanie prawa do świadczeń i ich wysokości w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku za każdy dzień absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Problem z wypełnieniem zaświadczenia ZUS Z-3 dla chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika z rocznika 1968
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018
Wynagrodzenie za pracę wypłacone zaliczkowo a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Choroba w czasie urlopu bezpłatnego a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Okres wyczekiwania dla zatrudnionego rencisty KRUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Zwolnienie lekarskie ZUS ZLA z kodem "B" po wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie wymiaru "chorobówki"
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Obowiązek pracodawcy związany z wystawianiem ZUS Rp-7
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Wniosek do ZUS o skontrolowanie zwolnienia wystawionego pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Chorobowe po ustaniu jednego z dwóch stosunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Wykazywanie absencji chorobowych w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Problemy z prawidłowym ustalaniem okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Nagroda roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Wypadek podczas wykonywania pracy w ramach umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018 - Ustalanie prawa do świadczeń po wypadku przy pracy
Niezdolność do pracy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Wysokość świadczeń chorobowych należnych pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Okres obowiązkowego ubezpieczenia a wypłata chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Wynagrodzenie za czas choroby, gdy zwolnienie lekarskie zostało dostarczone po wypłacie wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Ustalanie stawki dziennej wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Drukowanie zaświadczeń lekarskich e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po ponownym zatrudnieniu u tego samego pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Podstawa "chorobówki" przed upływem miesiąca zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Ustalenie płatnika zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Premia kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Wynagrodzenie chorobowe dla nowo zatrudnionego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Obliczanie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Okoliczności pozbawiające pracownika świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Chorobowe bezpośrednio po macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Wysokość świadczenia chorobowego za okres pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia płatnika składek
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Świadczenie należne z tytułu opieki nad chorym dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Sumowanie okresów choroby do okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Podwyższenie podstawy zasiłku do gwarantowanej kwoty
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Zwolnienie lekarskie na dzień w części przepracowany
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Choroba pracownika na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2018 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Świadczenia chorobowe pracownika będącego emerytem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Limit dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku 2017/2018
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Gdy pracownik (za)choruje na przełomie 2017 i 2018 roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 - Świadczenia chorobowe dla pracowników na przełomie roku
Kontynuacja wypłaty świadczenia w kolejnym roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 - Świadczenia chorobowe dla pracowników na przełomie roku
Wzrost wysokości najniższej podstawy wymiaru zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 - Świadczenia chorobowe dla pracowników na przełomie roku
Od nowego roku wzrost najniższej podstawy zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Dodatkowa praca na zleceniu w czasie zwolnienia lekarskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Podstawa zasiłku bez wynagrodzenia z poprzedniej firmy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Praca na emeryturze a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Świadectwo pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Nagroda kwartalna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Świadczenie chorobowe po zmianie umowy zlecenia na umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Ustalanie uprawnień do wypłaty świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Ustalanie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Wypłata wynagrodzenia chorobowego dla pracownika 50+
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Ustalenie wynagrodzenia za pracę, gdy zwolnienia lekarskie obejmują cały miesiąc z wyjątkiem jednego weekendu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Wynagrodzenia chorobowe za dzień w części przepracowany
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Gdy niezdolność do pracy poprzedza urlop bezpłatny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Prawo do świadczeń chorobowych dla pracownicy, która kończy 50 lat
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Wynagrodzenie w formularzu Z-3
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Ustalanie okresu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Ryczałt za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Krótsze chorobowe dla starszego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Rodzaj i wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika 50+
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Uznaniowa premia roczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Świadczenia chorobowe dla pracowników tymczasowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po urlopie rodzicielskim łączonym z pracą na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Składnik kwartalny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Wynagrodzenie za czas choroby powstałej na skutek wypadku w drodze do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Milczenie pracodawcy w sprawie oferty rozwiązania umowy za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Okres wyczekiwania w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Zwolnienie lekarskie bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2017
Protokół z kontroli
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2017
Obniżenie wysokości wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Gdy pracownik trafi na leczenie odwykowe
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Generalne zasady wypełniania zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Formularze ZUS wykorzystywane w sprawach świadczeń
ZUS ZLA dostarczone po terminie a wysokość świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Podstawa wymiaru świadczenia dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Świadczenie z tytułu choroby dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie sposobu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Rezygnacja z zasiłku chorobowego przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Kiedy może nastąpić wypłata świadczenia za okres pobytu w szpitalu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017 - Potwierdzenie niezdolności do pracy dla celów świadczeń z ZUS
Wyrównanie zasiłku chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017 - Potwierdzenie niezdolności do pracy dla celów świadczeń z ZUS
Kontrola na wniosek pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017 - Potwierdzenie niezdolności do pracy dla celów świadczeń z ZUS
Kto wypłaca świadczenia dla zleceniobiorcy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorców
Świadczenie wypłacane po wypadku przy pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorców
Jak długo pracownik może pobierać świadczenie z tytułu choroby?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
WSTĘP
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2017 - Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2017 - Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Obliczanie wysokości wynagrodzenia za czas choroby
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2017 - Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Jak liczyć okres wyczekiwania?
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2017 - Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Okres płatności zasiłku
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2017 - Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Obliczanie wysokości zasiłku chorobowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2017 - Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Podstawowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2017 - Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Dodatki do wynagrodzeń
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2017 - Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Praca na dwóch etatach a zwolnienie lekarskie
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Wysokość świadczenia chorobowego dla zatrudnionej na pół etatu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Obliczanie świadczenia chorobowego po przyznaniu nowego składnika wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Dokumentowanie prawa do zasiłku dla zatrudnionego u dwóch pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Nagroda roczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Prawo do wynagrodzenia za czas choroby pracownika 50+
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Wliczanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Świadczenie za czas choroby pracownika wykonującego dodatkowo umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego, gdy niezdolność do pracy powstanie w pierwszych miesiącach zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Gdy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Wynagrodzenie po powrocie z urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Zaliczka na podatek od wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Zwolnienie lekarskie na dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Ustalanie okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie powstania ponownej niezdolności do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Wynagrodzenie za miesiąc objęty zwolnieniem lekarskim, z wyjątkiem weekendów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Choroba pracownika w trakcie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku opiekuńczego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Błędnie wystawione zaświadczenie ZUS ZLA nie jest dowodem do wypłaty świadczenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Wliczanie ryczałtów do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego z dwóch tytułów ubezpieczenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Wliczanie premii kwartalnej do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Świadczenia za czas choroby spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Ustalanie okresu zasiłkowego dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Zwolnienie lekarskie w dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Dokumentowanie związku choroby z wypadkiem w drodze do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Stałe miesięczne wynagrodzenie, gdy choroba przypada na wszystkie dni rozkładowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Choroba obejmująca tylko jeden dzień roboczy a wysokość wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Praca w okresie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Zwolnienie lekarskie za okres wsteczny
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
Limit dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Składki ZUS od świadczeń dla chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku, dla pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Zasady wliczania nagrody rocznej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Świadczenie chorobowe na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Świadczenie chorobowe za 1 stycznia
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników w związku z wyższą płacą minimalną w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Świadczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2017 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
Zasiłek chorobowy dla pracownika 50+ za czas pobytu w szpitalu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Zasady wypłaty świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Ustalanie limitów wypłaty wynagrodzenia za czas choroby trwającej w danym roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017
Nagroda roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Sposób obliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku kalendarzowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Chorobowe dla pracownika w nowym okresie zasiłkowym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Czy po porodzie przysługuje wyrównanie zasiłku chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Ustalanie okresu należnego świadczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Obowiązki płatników składek w zakresie świadczeń chorobowych
Świadczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Zróżnicowanie wysokości świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2016 - Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe
Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków w drodze do pracy lub z pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2016 - Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe
Wysokość zasiłku w razie kolejnego zatrudnienia u tego samego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Wysokość świadczenia chorobowego dla pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Emeryci i renciści na etacie z prawem do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Zaliczka na podatek u chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Przyjęcie do obliczenia zasiłku wynagrodzenia za miesiące poprzedzające wcześniejszy okres choroby
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Zaliczka od wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Obliczenie wysokości wynagrodzenia chorobowego za dzień w części przepracowany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Wypłata wynagrodzenia chorobowego dla młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Najniższa podstawa zasiłku dla pracownika w pierwszym roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Rodzaj świadczenia chorobowego, gdy pracownik chorował na przełomie roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Wysokość zasiłku chorobowego za dni pobytu w szpitalu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Dla pracownika najpierw wynagrodzenie chorobowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Jak ustalić 10-letni okres uprawniający do zasiłku bez okresu wyczekiwania?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Zróżnicowana wysokość świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Wypłata zasiłku chorobowego w treści świadectwa
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Wniosek pracodawcy w sprawie kontroli ZUS ZLA
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Wypełnienie druku ZUS Rp-7 po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016 - Limit składek emerytalno-rentowych
Wynagrodzenie chorobowe tylko po okresie wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Świadczenie należne pracownikowi z tytułu opieki nad dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Składniki wynagrodzenia na formularzu ZUS Rp-7
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Świadczenia chorobowe należne pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Jakie wynagrodzenie pracownika podać w zaświadczeniu ZUS Z-3?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Przychody z tytułu stosunku pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Wykazanie w raportach ZUS świadczeń powypadkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Okresy wskazywane w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Jednakowa stawka minimalnego wynagrodzenia dla pracowników
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016
Pozorny wypadek przy pracy a prawo do świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016 - Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy
Zasiłek po wypadku w drodze do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016 - Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy
Podstawa wymiaru należności chorobowych z ubezpieczenia wypadkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016 - Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy
Zmiana pracodawcy a prawo do wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Wysokość chorobowego za dni pobytu w szpitalu po wypadku
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Stałe wynagrodzenie w razie różnych nieobecności w pracy w jednym miesiącu
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia roboczego
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Wynagrodzenie za pracę dla pracownika, który pełni funkcję radnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Podstawa wymiaru zasiłków
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Obowiązek skierowania pracownika na badania po długotrwałej chorobie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Gdy lekarz orzecznik podważy zwolnienie lekarskie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Czy podwyżka pensji wpływa na podstawę wymiaru zasiłku?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Niezdolność do pracy kilka dni po półrocznym urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w razie zmiany zasad wynagradzania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Zasady ogólne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Wynagrodzenie chorobowe należne kilka dni po podjęciu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Wypadek przy pracy na zleceniu a prawo do świadczenia wypadkowego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek wypłaca się za każdy dzień choroby
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Gdy wynagrodzenie chorobowe wypłacił poprzedni pracodawca
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Podstawa świadczenia chorobowego w razie częstych niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Wysokość wynagrodzenia chorobowego po urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Chorobowe po krótkim okresie od podjęcia pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Pracownik młodociany z prawem do chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - O jakie świadczenia z ZUS mogą ubiegać się pracujący uczniowie i studenci?
Zasiłek należny studentowi zatrudnionemu na umowę o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - O jakie świadczenia z ZUS mogą ubiegać się pracujący uczniowie i studenci?
Świadczenia dla nowo zatrudnionego absolwenta szkoły
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - O jakie świadczenia z ZUS mogą ubiegać się pracujący uczniowie i studenci?
Czy praca wakacyjna wpływa na prawo do renty rodzinnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - O jakie świadczenia z ZUS mogą ubiegać się pracujący uczniowie i studenci?
Świadczenia należne pracownicy przebywającej w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Okres należnego wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Weekendowe przerwy pomiędzy zwolnieniami lekarskimi
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Okresy choroby pracownika wykazywane w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku za każdy dzień choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Świadczenia chorobowe dla pracownicy w ciąży mogą być niższe od wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Okresy, za które pracownik traci prawo do świadczeń chorobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Stałe miesięczne wynagrodzenie w przypadku choroby obejmującej wszystkie dni rozkładowe pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Kiedy pracodawca może skontrolować chorego pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Poród w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016 - Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych z ubezpieczenia wypadkowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Artykuł 43 - ustalenie nowej podstawy wymiaru zasiłku
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Artykuł 59 - kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Artykuł 68 - uprawnienia płatników do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Wypłata wynagrodzenia chorobowego tylko za 14 dni dla pracownika 50+
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Chorobowe dla ciężarnej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Ponowna choroba po dwóch miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Wysokość wynagrodzenia chorobowego po urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Prawo do wynagrodzenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Choroba od pierwszego dnia zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Wypadek w drodze do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Chorobowe pracownika uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Koszty przy wynagrodzeniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Wypłata wynagrodzenia chorobowego po okresie wyczekiwania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Ustalenie limitu dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Skutki nieterminowego dostarczenia zwolnienia ZUS ZLA
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Zmiana pracodawcy nie wpływa na wymiar wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Ustalanie limitu dni wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Zwolnienia lekarskie w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Jaki wymiar wynagrodzenia chorobowego należny jest pracownikowi?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Zasiłek macierzyński najpóźniej od dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Artykuł 4 - okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 8 - ustalanie okresu zasiłkowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 11 - ustalanie wysokości zasiłku chorobowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 12 - okresy choroby, za które nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 16 - brak prawa do zasiłku w razie niezdolności spowodowanej nadużyciem alkoholu
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 36 - ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 37 - zasady uzupełniania wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 38 - obliczanie podstawy wymiaru w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Wynagrodzenie chorobowe w razie wypadku w drodze do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Obliczanie wysokości podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Kto płaci świadczenie po przerwie w niezdolności do pracy?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Niezdolność do pracy powstała przed nawiązaniem stosunku pracy nie uprawnia do świadczeń z tego tytułu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Świadczenie chorobowe za pobyt w sanatorium
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Wliczanie premii uznaniowej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Stałe wynagrodzenie w razie różnych nieobecności w pracy w jednym miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Ewidencja zasiłku chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłków z FUS
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
WYNAGRODZENIE CHOROBOWE
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Obliczenie wysokości wynagrodzenia chorobowego po podwyżce płac
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Niezdolność do pracy pracownika z minimalnym wynagrodzeniem
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Wpływ zmiany sposobu wynagradzania na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Ilość dni należnego wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Krótkotrwałe choroby a podstawa wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Jak ustalić 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Ujęcie w księgach zasiłku chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Wysokość wynagrodzenia chorobowego za okres pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
Dodatek nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2016 - Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego po wprowadzeniu podwyżki płac
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Terminy wypłaty zasiłków
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 1 z dnia 1.01.2016
Kiedy pracownikowi przysługują świadczenia chorobowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Świadczenia chorobowe na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Macierzyński w czasie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Gdy pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Okres niezdolności do pracy pracownika a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Ustalenie okresu wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
ZUS Rp-7 po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Jakie składki od wynagrodzenia chorobowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Wypłacone zasiłki i wynagrodzenie chorobowe w ZUS Rp-7
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika w pierwszym roku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego po urlopie ojcowskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Świadczenia powypadkowe w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Ewidencja zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Wykazanie okresów choroby w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Czy podstawa wymiaru zasiłku może być niższa od kwoty minimalnej?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Ustalanie podstawy wymiaru po zmianie rodzaju wypłacanego świadczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Informacja o chorobie w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby przypadającej na wszystkie dni pracy
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Wpływ zmiany terminu wypłat na rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Przerwa w pobieraniu wynagrodzenia chorobowego powodująca konieczność obliczenia nowej podstawy wymiaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Choroba niepełnoetatowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Kogo obejmuje kontrola w trakcie zwolnienia od pracy?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Wysokość świadczeń chorobowych dla ciężarnej pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia roboczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Gdy choroba nakłada się na grafik pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Wyższy zasiłek chorobowy dla dawcy narządu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Znaczenie kodu literowego "C" wpisanego na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika młodocianego
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015
Wstęp
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Obliczanie wysokości wynagrodzenia za czas choroby
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Jak liczyć okres wyczekiwania?
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Okres płatności zasiłku
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Obliczanie wysokości zasiłku chorobowego
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Ogólne zasady ustalania podstawy świadczeń
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Dodatki do wynagrodzeń
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Wynagrodzenie chorobowe pracownika samorządowego przeniesionego do innej jednostki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Wyższa podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika rozpoczynającego drugi rok pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie przerwy w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wynagrodzenie chorobowe po okresie pobierania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Nadpłacona pensja u chorego pracownika a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
30-dniowa umowa o pracę a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Zasiłek chorobowy dopiero od 31. dnia ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Zasady wypłaty zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika będącego wcześniej uczniem zawodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Zaliczka na podatek od świadczeń chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Przekazanie płatności zasiłku chorobowego do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Niezdolność do pracy w trakcie wyczekiwania na świadczenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015 - Świadczenia z ZUS dla przedsiębiorców
Wysokość świadczeń chorobowych po wprowadzeniu nowego składnika wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po podwyżce wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, z którym zawarto kolejną umowę o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Gdy podczas kontroli nie zastano chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Zasiłek chorobowy należny wyłącznie przez odpowiedni okres zasiłkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015 - Świadczenie rehabilitacyjne jako kontynuacja "chorobówki"
Przekazanie płatności świadczenia do ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015 - Świadczenie rehabilitacyjne jako kontynuacja "chorobówki"
Świadczenie chorobowe po wypadku w drodze do pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Gdy pracownik zachoruje w pierwszym dniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Wypadek w pracy a okres wyczekiwania na świadczenie
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Gdy pracownik staje się niezdolny do pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Wynagrodzenie chorobowe z tytułu zatrudnienia u dwóch pracodawców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Okres nieskładkowy w stażu emerytalno-rentowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
Druki ZUS za okres choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Wynagrodzenie chorobowe po zakończeniu urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
"Chorobówka" dla pracownika zatrudnionego w dwóch firmach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015 - Uprawnienia pracownicze w dwóch miejscach pracy
Wynagrodzenie chorobowe za czas choroby przypadającej w dni wolne od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Stałe miesięczne wynagrodzenie przy różnych absencjach w pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Praca w nadgodzinach wpływa na wysokość świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Ustalanie prawa i wysokości świadczeń za czas choroby pracowników sezonowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Gdy pracownik w trakcie wypadku przy pracy był pod wpływem alkoholu
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Niezdolność do pracy podstawą przyznania świadczeń chorobowych ubezpieczonym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015 - Kontrola osób korzystających ze zwolnień lekarskich
Uwzględnianie wynagrodzenia za nadgodziny przy obliczaniu wysokości zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Wypłata nagrody jednorazowej w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Ustalanie prawa do zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Wliczanie premii uznaniowej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Z którego ubezpieczenia zasiłek chorobowy?
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
Zwolnienie lekarskie dla członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
Informacje o nieobecności spowodowanej chorobą i NN w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Ustalanie okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie jego rodzaju
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Choroba pracownika-rencisty
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
"Chorobówka" po zakończeniu urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Wynagrodzenie zamiast zasiłku chorobowego "wypadkowego"
Gazeta Podatkowa nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015
Świadczenia należne ubezpieczonym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015 - Postępowanie w sprawie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
Podmioty realizujące wypłatę świadczeń krótkoterminowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015 - Postępowanie w sprawie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
Zanim zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015 - Postępowanie w sprawie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
Pobieranie zasiłku po ustaniu zatrudnienia a okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Wynagrodzenie chorobowe dla 50-letniej pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Minimalna i maksymalna wysokość "chorobówki"
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Wynagrodzenie za miesiąc częściowo objęty absencją chorobową
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Gdy poród nastąpi w trakcie przebywania na świadczeniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Wystawienie zwolnienia lekarskiego dla drugiego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Zakres informacji w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Jakie raporty ZUS wypełnia pracodawca, jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Wynagrodzenie chorobowe za dzień wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Ustalanie limitu wypłat wynagrodzenia za czas choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Wyczekiwanie na prawo do wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Wypłata zasiłku chorobowego - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Dni wolne a wynagrodzenie w stawce miesięcznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Niezdolność do pracy po przepracowaniu pełnego wymiaru godzin
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Środki pieniężne otrzymane z FGŚP na wypłatę roszczeń pracowniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Kontrola zwolnienia lekarskiego obejmującego okres pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na podstawie kolejnej umowy terminowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek dla 50-latka za okres pobytu w szpitalu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Chorobowe dla pracownika z długoletnim stażem
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Wynagrodzenie za czas choroby
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Zasiłek chorobowy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Należności za czas choroby a koszty pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2015 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Podstawa wymiaru zasiłku dla pracowników
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2015 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Kiedy premia regulaminowa zwiększy wynagrodzenie chorobowe?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Składniki roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Wysokość wynagrodzenia chorobowego ustalanego po urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Okres zasiłkowy w razie utraty prawa do zasiłku chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Kontrola także w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Świadectwo pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Pracownik na zwolnieniu z wynagrodzeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Wynagrodzenie chorobowe po przepracowaniu wszystkich dni roboczych w miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Jakie oszczędności może przynieść zatrudnienie starszego pracownika?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Choroba na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
W jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe?
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Świadczenia należne w razie wypadku w drodze do lub z pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Dane adresowe na zwolnieniu lekarskim za okres hospitalizacji
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Miesiące w Z-3 przyjmowane do ustalenia wysokości chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za okres choroby, opieki i macierzyństwa
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2015 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.
Ustalanie prawa do wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Choroba w styczniu - jaka podstawa świadczenia chorobowego przy wynagrodzeniu minimalnym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Czy poronienie przerywa okres zasiłkowy?
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Niezdolność do pracy pod koniec urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Wysokość zasiłku w razie kolejnego zatrudnienia u tego samego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Wynagrodzenie za czas choroby - także przypadającej na dni wolne od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Wynagrodzenie za pracę w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Gdy pracownik choruje na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Świadczenia z tytułu choroby wykazane na druku ZUS Rp-7
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Zwolnienie lekarskie bez potwierdzenia stanu ciąży
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Nie każdy pracodawca może kontrolować swoich pracowników
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Przekazanie płatności zasiłku do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Zwolnienie lekarskie po wyczerpaniu całkowitego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego przez ZUS na wniosek pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Postępowanie pracodawcy w zakresie wypłaty zasiłku na przełomie lat 2014/2015
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Wysokość zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Wykazanie okresów pobierania świadczeń chorobowych w zaświadczeniu ZUS Rp-7
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Ustalenie liczby ubezpieczonych dla celów zasiłkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Wynagrodzenie chorobowe za dni choroby przypadającej na dni wolne od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Obniżyć można tylko zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Najniższa podstawa wymiaru "chorobówki"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014 - Konsekwencje zmiany płacy minimalnej
Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2015 roku?
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Prawo do zasiłku macierzyńskiego przy przedwczesnym porodzie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Zasiłek chorobowy po uzupełnieniu dokumentacji wypadkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Procent potrąconej składki na druku ZUS Z-3
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Kiedy pracownika obowiązuje okres wyczekiwania?
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Prawo do wynagrodzenia za czas choroby spowodowanej nadużyciem alkoholu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Wliczanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za okres choroby, opieki i macierzyństwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Odpowiedni procent podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014 - Ustalanie wysokości świadczeń chorobowych
Sankcje stosowane przy wypłacie świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014 - Ustalanie wysokości świadczeń chorobowych
Zasiłek opiekuńczy wyłącznie w 80% wysokości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014 - Ustalanie wysokości świadczeń chorobowych
Poród w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Jak obliczyć 10-letni okres ubezpieczenia chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Konsekwencje opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Gdy pracownik kwestionuje wysokość świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Wysokość wynagrodzenia chorobowego po zmianie warunków pracy i płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Okresy nieobecności w pracy w zaświadczeniu ZUS Rp-7
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Składki z działalności gospodarczej przy pracy na dwóch etatach
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Zwolnienie lekarskie osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Wypłata wynagrodzenia za czas choroby orzeczonej na dni wolne od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Zmniejszenie zasiłku w razie nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Niezdolność spowodowana wypadkiem w drodze do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014 - Świadczenia z ZUS dla osób niezdolnych do pracy
Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Za ile dni przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?
Gazeta Podatkowa nr 74 (1115) z dnia 15.09.2014
Gdy ZUS ma przejąć wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Niezdolność do pracy w trakcie nauki zawodu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Wynagrodzenie za czas choroby
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Zasiłek chorobowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Chorobowe dla nowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Premia uzależniona od ilości dni przebywania na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Przerwa w niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Kto powinien wypłacić zasiłek opiekuńczy?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Potrącenie z zasiłku w razie nieterminowego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Jak zwaloryzować podstawę zasiłku podniesioną do kwoty minimalnej?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Konsekwencje pracy na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Prawo do wynagrodzenia za czas choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Limit dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Dokumenty dla pracodawcy i do ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014 - Dokumentowanie prawa do świadczeń z ZUS
Wypłata świadczeń chorobowych, gdy pracownik zachoruje w czasie urlopu bezpłatnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Zwolnienie lekarskie od dnia wolnego od pracy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Wysokość chorobówki za okres pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Opieka nad chorym dzieckiem w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Chorobowe 50-latka
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Choroba pod koniec zatrudnienia a prawo do świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014