Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 100 obowiązującym od 5.06.2019 r.
Oddelegowanie pracownika do pracy w projekcie tylko w formie pisemnej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Cechy decydujące o rodzaju umowy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Czy trzy upomnienia mogą stanowić podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Odmowa urlopu na żądanie po niedopuszczeniu pracownika do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Brak informacji od pracownicy w ciąży wcześniej korzystającej ze zwolnienia lekarskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a prawo do świadczeń
Odmowa wykonania polecenia przyczyną wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Premia uznaniowa a ekwiwalent i odprawa
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Rozszerzony zakaz konkurencji w spółce komunalnej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
System zadaniowy dla doraźnych czynności pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Pozbawienie zasiłku chorobowego nie wyklucza upomnienia lub nagany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Odmowa przyjęcia współodpowiedzialności materialnej przez osobę przenoszoną na stanowisko magazyniera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Kara porządkowa dla pracownika odmawiającego przerwania urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 100 w pozostałych wersjach czasowych
Kara upomnienia nie musi poprzedzać nagany
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym z winy pracownika
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Lista obecności pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Konsekwencje odmowy wykonania polecenia służbowego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Stosowanie przerwy lunchowej wobec pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Okoliczności, w których pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Wykazanie w świadectwie pracy podstawy rozwiązania umowy i NN
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy na dziecko do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Odmowa wykonania polecenia przyczyną wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Kiedy pracownik może odmówić pracy?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Dopuszczalność zobowiązania pracowników do nieujawniania wysokości zarobków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Odmowa pracownika do udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Czy czas na przebranie się w odzież roboczą wliczyć do czasu pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Kara porządkowa za szkodę w mieniu służbowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018 - Korzystanie przez pracownika z mienia służbowego
Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Pracowniczy obowiązek lojalności w trakcie i po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Czy próba kradzieży mienia firmy uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Dyscyplinarne zwolnienie z pracy za niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Niepunktualny pracownik może ponieść konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Kto ma zatwierdzić delegację dla dyrektora - prezesa zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Obowiązki i prawa pracodawcy wobec pracownika porzucającego pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania premii motywacyjnej obok uznaniowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Premie i nagrody
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wręczenie "dyscyplinarki" za niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Konsekwencje odmowy przerwania urlopu przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Podjęcie dodatkowej pracy w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Okres zwolnienia z wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Czas pracy podczas kilkudniowego wyjazdowego szkolenia podnoszącego kwalifikacje
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Możliwość i skutki zawarcia umowy o pracę z udziałowcem spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Obowiązki pracownika
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Konsekwencje wykonywania innej pracy na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Praca w innej firmie w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Kogo może dotyczyć?
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Podstawowe obowiązki pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Wybór podstawy zatrudnienia - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Udziałowiec spółki z umową o pracę
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Zaliczenie do czasu pracy uczestnictwa w szkoleniu w wolną sobotę lub niedzielę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Ukaranie pracownika odmawiającego pracy w nadgodzinach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Zasady zlecania pracownikom dyżurów pełnionych w domu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Kradzież mienia przyczyną natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Zakaz stawienia się do pracy po użyciu dopalaczy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Obniżenie wysokości wynagrodzenia za czas spóźnień pracownika do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Umowa o pracę z udziałowcem spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Obowiązywanie umowy o zakazie konkurencji zawartej z poprzednim pracodawcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Rozwiązanie umowy ze skróceniem okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Kiedy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Postępowanie pracodawcy wobec pracownika będącego pod wpływem "dopalaczy"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Odmowa wykonania polecenia pracodawcy przyczyną rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Odmowa wykonania polecenia pracodawcy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Polecenie wyjazdu służbowego udokumentowane na piśmie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Powołanie pracownika do składu komisji inwentaryzacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Kogo może dotyczyć?
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Podstawowe obowiązki pracownika
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Naruszenie przez pracownika obowiązków w zakresie bhp
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2014 - Leksykon BHP
Pełnienie w firmie obowiązków pracownika służby bhp
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Kara porządkowa dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Nadgodziny w dniu powszednim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Obowiązkowe badania przed podjęciem pracy i zwłoka w ich wykonaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Konsekwencje zawinionego naruszenia przez pracownika obowiązków w zakresie bhp
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Umowa o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Wykonywanie pracy na stanowisku łączonym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Za niesubordynację czasem natychmiastowe zwolnienie
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Praca w nadgodzinach opiekuna dziecka do lat 4
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Zastępstwo osoby niezdolnej do pracy z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Dyżur w domu bez rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Palenie tytoniu a przerwy w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Zmiana zakresu obowiązków pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Czy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zalicza się do czasu pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Nawet za drobną kradzież można zwolnić dyscyplinarnie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Za nadgodziny czas wolny albo dodatek
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Rozwiązanie umowy o pracę a stosowanie kar porządkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Mniejsza płaca za wadliwą pracę
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Niewykonywanie obowiązków pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Działalność konkurencyjna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Utrata zaufania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Nielojalność pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Umowa o pracę uzupełniona "lojalką"
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Dyscyplinarka w razie odmowy wykonania polecenia służbowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Wykorzystywanie stanowiska do celów prywatnych a dyscyplinarne zwolnienie z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
"W gotowości" pomiędzy pracą a czasem wolnym
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Za niesubordynację nie zawsze grozi dyscyplinarka
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Rozwiązanie umowy z nieobecnym pracownikiem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Przyczyny rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na polecenie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60