Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 177 obowiązującym od 12.01.2018 r. do 15.05.2018 r.
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Jak zatrudnić i zwolnić pracownika na zastępstwo?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Ciąża pracownicy zatrudnionej na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Wyłączenie niektórych umów zawartych na czas określony z limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Wypowiedzenie umowy na próbę pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Ochrona zatrudnienia w czasie urlopów rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Brak obowiązku uzyskania wpisu nowego oświadczenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców
Ustalenie okresu zatrudnienia po przedłużeniu umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 177 w pozostałych wersjach czasowych
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Stosowanie limitów 3/33 po przerwie w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Przedłużenie umowy z powodu ciąży z pracownicą tymczasową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Od 1 września 2019 r. zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym obejmujące wynagrodzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Pracownicy z małych firm z większą ochroną
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Wypowiedzenie dodatkowej umowy o pracę pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Artykuł 30 - zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Przedłużenie umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Umowa pracownicy tymczasowej w ciąży też ulega przedłużeniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Praca na zastępstwo podczas obecności zastępowanego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego po rozwiązaniu się umowy na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Rodzaje i liczba umów zawieranych z cudzoziemcem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Przykładowe okoliczności ograniczające wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Upadłość lub likwidacja pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Brak ochrony pracowniczej przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Skutki dyscyplinarki niezgodnej z prawem
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Prawo do dodatku za wychowawstwo w czasie absencji zasiłkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży pracownicy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Limitowanie umów o pracę zawartych na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zasiłek macierzyński także po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Ochrona stosunku pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2018 - Urlopy związane z rodzicielstwem
Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2018 - Urlopy związane z rodzicielstwem
Pracodawca jako płatnik świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018 - Wypłata świadczeń chorobowych przez pracodawcę
Pracownica na macierzyńskim przed porodem korzysta z ochrony
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Wymiar urlopu przy przedłużeniu umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Umowa na czas określony a urodzenie dziecka
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Umowy na czas określony, do których nie stosuje się limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Prawo do zasiłku macierzyńskiego przy umowie na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Świadczenia dla pracownicy w ciąży po likwidacji firmy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Upływ limitu czasowego zatrudniania na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Limit czasowy zatrudnienia na podstawie umowy terminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Zwrot odprawy w związku z przywróceniem pracownika do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Prawo do odprawy emerytalnej w razie ponownego zatrudnienia pracownika-emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Macierzyński po przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018 - Ustalanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego
Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem będącym w okresie chronionym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Obrona indywidualna pracownika ze strony związków zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Umowa przedłużona do dnia porodu bez limitowania
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Umowy na czas określony niepodlegające "limitowaniu"
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2018 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Wypowiedzenie umowy przez pracownicę, która zaszła w ciążę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Nabycie prawa do renty socjalnej przez pracownicę w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Ciąża pracownicy a wypowiedzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Przyczyny i warunki wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Zwolnienie dyscyplinarne w trakcie korzystania z uprawnień rodzicielskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Ustalanie uprawnień do wypłaty świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Urlop macierzyński przed porodem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017 - Pracownik na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym
Ciąża pracownicy zatrudnionej na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Umowa na zastępstwo - czy może obejmować niższy wymiar czasu pracy oraz jak ustalić jej datę końcową?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
ZAKAZ WYPOWIADANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY OCHRONNE
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Bezskuteczność rozwiązania umowy o pracę w razie przedłożenia zaświadczenia o stanie ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Wypowiedzenie i zwolnienie natychmiastowe w okresie ochronnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Zawarcie umowy o pracę oraz określenie zakresu czynności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Generalne zasady wypełniania zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Formularze ZUS wykorzystywane w sprawach świadczeń
Ciąża pracownicy zatrudnionej na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Ustalenie prawa do dodatku za wieloletnią pracę, tzw. stażowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Dyscyplinarka także dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2017 - Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Pracownicy służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Przedłużenie umowy do dnia porodu a limity "33 i 3"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami "33 i 3"
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Zatrudnienie terminowe na nowych warunkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Przedłużenie umowy na czas określony pracownicy w ciąży do dnia porodu a limity
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Zawarcie i wypowiedzenie umowy na zastępstwo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Przedłużenie umowy pracownicy tymczasowej w ciąży do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Pracownik tymczasowy z informacją o kontakcie
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Od 1 czerwca 2017 r. zmiany w pracy tymczasowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Zmiany przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Pracownica tymczasowa z prawem do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Szczególna ochrona zatrudnienia po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży z uwzględnieniem stanowisk urzędowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Zasiłek macierzyński bez ograniczenia podstawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017 - Ustalanie wysokości należnego zasiłku macierzyńskiego
Ustanie przedłużonego stosunku pracy z powodu poronienia ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Zwolnienia w razie likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopów związanych z rodzicielstwem
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Rozwiązanie umowy na zastępstwo pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Obowiązki pracodawcy wobec pracownicy przed i po urodzeniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu a stosowanie limitów umów na czas określony
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2017 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
Urlop macierzyński przed porodem objęty ochroną
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Umowa na czas określony a prawo do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Udzielanie urlopu ojcowskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016 - Uprawnienia rodzicielskie pracownika-ojca
Zwolnienie dyscyplinarne pracownika na macierzyńskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016 - Uprawnienia rodzicielskie pracownika-ojca
Okres zatrudnienia po przedłużeniu umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Świadczenia chorobowe należne pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Przedłużenie umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Zasiłek macierzyński w razie przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Data wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Aneksowanie umów przedłużanych do dnia porodu a limit "33 i 3"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Przedłużenie umowy do dnia porodu nie naruszy limitów
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Pracownik tymczasowy do pracy sezonowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Nadal można zatrudniać na zastępstwo nieobecnego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Przedłużenie umowy tylko do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Przedłużenie do dnia porodu dodatkowej umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Data porodu a świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Ochrona pracownicy na zastępstwo w okresie ciąży
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Artykuł 30 - zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Rozwiązanie umowy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Brak ochrony przed rozwiązaniem się umowy o pracę na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Urlop wychowawczy na okres dłuższy niż umowa na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Ochrona stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Urlop ojcowski na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Ochrona stosunku pracy
Dodatek nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2016 - Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem
Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2016 - Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem
Zasiłek macierzyński dla pracownicy zatrudnionej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Przedłużenie terminowej umowy o pracę w związku z ciążą pracownicy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Data wyrejestrowania pracownicy w ZUS ZWUA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Dowody służące do wypłaty zasiłku
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Jaka data wyrejestrowania pracownicy w ZUS ZWUA?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Zasiłek macierzyński dla kobiety zatrudnionej na czas zastępstwa
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Praca tymczasowa nie zamieni się w etat
Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Wypłacanie dodatków wyrównawczych pracownikom w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Ciąża w czasie zatrudnienia na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Prawo do urlopu wypoczynkowego w razie przedłużenia umowy do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Umowa do dnia porodu a wystawienie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Cofnięcie zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Obowiązki pracodawcy wobec pracownicy zatrudnionej do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Wyjazd na szkolenie pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Dopuszczalność zawierania umów na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Zatrudnienie pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Wysokość wynagrodzenia chorobowego ustalanego po urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Umowa na czas określony a prawo do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Poród po zakończeniu umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Kiedy nie działa ochrona przed zwolnieniem z pracy?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Zasiłek chorobowy i macierzyński dla pracownicy w pierwszym roku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Tryb rozwiązania umowy o pracę z chronioną pracownicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Rozwiązanie terminowej umowy o pracę z pracownicą w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Wypowiedzenie umowy na okres próbny pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Ustanie zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Ochrona zatrudnionych podczas zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Brak obowiązku przywrócenia do pracy pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Ochrona zatrudnienia w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego - stanowisko MPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Ograniczenia w prawie do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Rozwiązanie umowy na czas określony w okresie ochronnym
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Wprowadzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Ochrona stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Ochrona w trakcie urlopów macierzyńskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014 - Urlopy związane z rodzicielstwem
Urlop ojcowski
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014 - Urlopy związane z rodzicielstwem
Nieprzedłużenie umowy na zastępstwo pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Ochrona zatrudnienia w czasie urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Rozwiązywanie umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2014 - Obliczanie świadczeń chorobowych w oparciu o przepisy wewnątrzzakładowe
Ogólna charakterystyka terminowych umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Zakończenie umowy a ochrona zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Przedłużenie umowy do dnia porodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Ochrona zatrudnienia dla zastępcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Rozwiązanie umowy w trakcie urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Charakterystyka umów na czas określony oraz zmiana rodzaju umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Zasiłek chorobowy po zasiłku macierzyńskim przysługującym po ustaniu ubezpieczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Udzielenie urlopu ojcowskiego w wymiarze krótszym niż 2 tygodnie - opinia MPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zasiłek chorobowy i macierzyński także po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Rozwiązywanie umów o pracę tymczasową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownicę w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Umowa na okres próbny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 - Zawieranie umów o pracę w praktyce
Wniosek o urlop ojcowski jest wiążący
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Umowa terminowa z ciężarną pracownicą może ulec przedłużeniu do dnia porodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Dłuższy okres należnego zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014 - O czym powinien wiedzieć pracodawca w 2014 roku?
Praca na zastępstwo a prawo do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Zawieranie umów o pracę na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Przedłużenie umowy do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
URLOP OJCOWSKI
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Zakaz rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Nieprzedłużenie umowy terminowej nie uchyla ochrony pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Umowa o pracę na zastępstwo a prawo do zasiłku macierzyńskiego po jej rozwiązaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Kiedy ZUS przejmuje wypłatę zasiłków?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Zawieranie umów na zastępstwo nieobecnego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Jakie obowiązki wobec pracowników po likwidacji spółki jawnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Przedłużenie czasu trwania umowy o pracę do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Artykuł 30 - zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Choroba w czasie wypowiedzenia a ciąża
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Warunki zawarcia umowy o pracę na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Ochrona stosunku pracy ze względu na funkcje rodzicielskie pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Obniżenie wynagrodzenia pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Tylko całkowita likwidacja firmy dopuszcza zwolnienie ciężarnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Ochrona stosunku pracy działacza związkowego zatrudnionego na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Podstawa prawna wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Czy można zwolnić pracownika na macierzyńskim?
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Data wyrejestrowania pracownika z ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (979) z dnia 27.05.2013 - Rozliczanie składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców
Jak przedłużyć umowę do dnia porodu?
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę podczas urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Wybór rodzaju umowy dla wykonania określonego zadania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Przedłużenie umowy do dnia porodu nie zawsze konieczne
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Brak ochrony pracownicy w okresie ciąży przed wygaśnięciem umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Termin rozwiązania umowy w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Ochrona zatrudnienia w czasie urlopu macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (955) z dnia 4.03.2013 - Pracownik na urlopie macierzyńskim
Zasiłek macierzyński w przypadku zatrudnienia na zastępstwo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Ochrona pracownicy w ciąży zatrudnionej na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Likwidacja oddziału firmy a zwolnienie pracownicy w ciąży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Przedłużenie do dnia porodu umowy zawartej podczas urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Zawieranie umów o pracę na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60