Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 167 obowiązującym od 12.01.2018 r. do 15.05.2018 r.
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Termin wykorzystania zaległego urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Dyżur pracownika "pod telefonem" po godzinach pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
ZUS od wypłat dla pracownika odwołanego z urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Praca w niedzielę w celu usunięcia awarii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Praca w niedziele i święta
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 167 w pozostałych wersjach czasowych
Jak ustalić kwotę do zwrotu przysługującą pracownikowi odwołanemu z urlopu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Wydatki pracodawcy związane bezpośrednio z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Zwrot poniesionych kosztów w związku z odwołaniem z urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego z powodu zapowiedzianej kontroli z ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Odwołanie pracownika z urlopu w rozliczeniach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Odwołanie pracownika z urlopu w rachunku kosztowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019 - Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych
Kara porządkowa dla pracownika odmawiającego przerwania urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Termin wykorzystania zaległego urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Zwrot kosztów pracownikowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Zawarcie kolejnej umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Przesunięcie terminu urlopu z inicjatywy pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
"Przymusowe" wysyłanie pracowników na urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Składki ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Opłacanie pracy wykonywanej przez pracownika w godzinach nadliczbowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Okoliczności powstania zaległości urlopowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Konsekwencje odmowy przerwania urlopu przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Niespodziewany powrót z urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Podatkowe skutki odwołania pracownika z urlopu
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Termin wykorzystania zaległego urlopu
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Wykorzystanie urlopów zaległych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Urlop wypoczynkowy udzielany na doby pracownicze - stanowisko MRPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Wcześniejsze rozpoczęcie pracy po urlopie wypoczynkowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Obowiązywanie planu urlopów i odstąpienie od planowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Do 30 września br. - czas na udzielenie zaległości urlopowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Koszty związane z odwołaniem pracownika z urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016 - Dofinansowanie wypoczynku pracowników w ewidencji księgowej
Koszty odwołania pracownika z urlopu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Termin wykorzystania zaległości urlopowych
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Odwołanie z urlopu
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Zwrot pracownikowi kosztów związanych z jego odwołaniem z urlopu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Koszty związane z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Podatkowe aspekty odwołania pracownika z urlopu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Odwołanie pracownika z urlopu lub przesunięcie terminu jego rozpoczęcia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Zwrot wydatków związanych z odwołaniem z urlopu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Termin wykorzystania zaległości urlopowych
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Ustalanie wynagrodzenia w przypadku odwołania pracownika z urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Składki od zwrotu kosztów z tytułu przerwanego urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Udzielanie urlopu zaległego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Refundacja kosztów w związku z przesunięciem urlopu pracownikowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Zwrot kosztów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Zwrot kosztów w razie odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Zwrot kosztów pracownikowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Zwrot kosztów z tytułu odwołania z urlopu
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Udzielanie urlopu zaległego
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Czy można przerwać lub odwołać urlop wypoczynkowy?
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Zwrot kosztów odwołania z urlopu
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Zwrot wydatków dla pracownika odwołanego z urlopu
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Warunki odwołania i przerwania urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60